Xorg (Nederlands)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Xorg is een open-source implementatie van het X Window Systeem, versie 11. Omdat X zeer populair is bij GNU/Linux gebruikers, maken veel distributies en graphische applicaties hier gebruik van. Zie voor meer details het Wikipedia artikel of de Xorg Wiki.

Installatie

De makkelijkste manier om Xorg te installeren is met

 pacman -S xorg

maar dan worden alle packages (ook de onnodige) geinstalleerd. Een moeilijkere manier is door eerst de x-server te installeren met

 pacman -S xorg-server

En dan een aantal handige utiliteiten met:

 pacman -S xorg-apps

Inputapparaten

Meestal is het niet nodig drivers te installeren voor Xorg. Als dit wel moet, geeft

 pacman -sg xorg-drivers

een lijst van beschikbare drivers.

Touchpad

Laptopgebruikers zullen waarschijnlijk een touchpaddriver willen installeren:

 pacman -S xf86-input-synaptics

De config file is /etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf

Graphics

De standaard videodriver is xf86-video-vesa. Deze werkt met bijna alle chipsets maar geeft geen 2d of 3d accelleratie, hiervoor is een videokaartspecifieke driver nodig. Identificeer eerst de videokaart met

 lspci | grep VGA

Veelvoorkomende open-source drivers zijn:

Veelvoorkomende proprietaire drivers zijn:

Proprietaire drivers zijn alleen nodig voor meerdere schermen, tv-out of 3d acceleratie voor games.

Xorg zonder display manager

Om Xorg zonder display manager te gebruiken is xorg-xinit nodig. Een window manager, zoals xorg-twm is ook handig:

 pacman -S xorg-xinit
 pacman -S xorg-twm

xorg-xclock en xterm zijn ook erg handg:

 pacman -S xorg-xclock xterm
 startx

geeft nu een een simpele X omgeving met twm, Xterm en Xclock.

Configuratie

Xorg kan geconfigureerd worden met /etc/X11/xorg.conf of /etc/xorg.conf en config files in /etc/X11/xorg.conf.d/


Dit artikel is gebaseerd op het artikel Xorg op de engelstalige ArchWiki.