PC speaker (Български)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: Може да съдържа не актуаклна информация. (Discuss in Talk:PC speaker (Български)#)

Глобално

  • Можете напълно да изключите модула на PC speaker при стартиране на Arch като добавите !pcspkr към MODULES в /etc/rc.conf:
MODULES=( ... !pcspkr ... )
  • Ако lsmod | grep snd-pcsp показва нещо, добавете !snd-pcsp:
MODULES=( ... !snd-pcsp ... )

В тази тема, се препоръчва да се добавя и двете в /etc/rc.conf.

Локално

В X

$ xset -b

Можете да добавите командата в startup файл, като ~/.xinitrc, за да се изключва всеки пък като пускате X.

В конзолата

$ setterm -blength 0

Подобно, можете да го добавите в ~/.bashrc.

  • Друг начин е да добавите в ~/.inputrc следния ред:
set bell-style none

През ALSA

  • Опитайте се да намалите до 0 PC Speaker:
$ amixer set 'PC Speaker' 0% mute

При някои звукови карти се нарича PC Beep:

$ amixer set 'PC Beep' 0% mute

Можете да позлвате alsamixer за GUI в конзолата:

$ alsamixer

Отидете до PC beep и натиснете бутона 'M' за да го заглушите напълно. Запомнете настройките в alsa:

# alsactl store

За да работи този метод, трябва да добавите alsa в списъка с daemon-и в /etc/rc.conf