Pacman Development (Polski)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

Zainteresowany w rozwijaniu Pacmana? Ta strona powinna pomóc Tobie zacząć.

Pamiętaj, że jeżeli myślisz, że czegoś brakuje na tej stronie, dodaj to! Obecni deweloperzy pacmana nie muszą wiedzię czego ludzie potrzebują wiedzieć i co powinno być na tej stronie.

References and Links

  • IRC: #archlinux-pacman na irc.freenode.net

Repozytoria deweloperów

Garstka "stałych klientów" ma własne repozytoria z progukcją w toku, pracą i gałęziami z funkcjonalnościami, etc. Niektóre są wylistowane tutaj, ale czuj się zachęcony, aby dodać więcej o których możliwe, że wiesz.

Allan McRae

Sieć: https://projects.archlinux.org/users/allan/pacman.git/
Sklonuj: git://projects.archlinux.org/users/allan/pacman.git
Sklonuj: https://projects.archlinux.org/git/users/allan/pacman.git

Dan McGee

Sieć: http://code.toofishes.net/cgit/dan/pacman.git/
Sklonuj: git://code.toofishes.net/dan/pacman.git
Sklonuj: http://code.toofishes.net/git/dan/pacman.git

Dave Reisner

Sieć: https://github.com/falconindy/pacman
Sklonuj: git://github.com/falconindy/pacman.git
Sklonuj: https://github.com/falconindy/pacman.git

Wskazówki do Gita

Zanim zaczniesz używać tych wskazówek, jest wysoce zalecane przeczytanie Super krótkiego przewodnika po Gicie.

Sklonuj repozytorium gita - potrzebne tylko raz

 git clone git://projects.archlinux.org/pacman.git pacman

Włącz użyteczne skrypty (hooki)

 mv .git/hooks/applypatch-msg.sample .git/hooks/applypatch-msg
 mv .git/hooks/commit-msg.sample .git/hooks/commit-msg
 mv .git/hooks/pre-commit.sample .git/hooks/pre-commit
 mv .git/hooks/pre-rebase.sample .git/hooks/pre-rebase

lub

 rename .sample "" .git/hooks/*.sample

Zawsze pracuj na nowej lokalnej gałęzi aby uchronić siebie samego przed bólem głowy.

Stwórz łatkę do głownej gałęzi

 git format-patch master

Popraw łatkę (Nie używaj tego po "pushu")

 git commit -a --amend -s

Uaktualnij główną gałąź

 git checkout master
 git pull

Połącz zmiany w głównej gałęzi z "<gałęzią>"

 git rebase master <branch>

Otrzymaj gałęź "mainteinera"

 git checkout -b maint origin/maint

Dodaj zdalne repozytorium

  git remote add toofishes git://code.toofishes.net/dan/pacman.git

Zdobądź roboczą gałąź Dana McGee

  git branch -r
  git checkout -b toofishes-working toofishes/working