Samba (Dansk)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

BEMÆRK:Dette er mere, hvad jeg har gjort, for at få SAMBA til at virke på min maskine. Der er altså ikke nogen garanti for, at det vil virke på din.

Først skal du sørge for, at du har en arbejdsgruppe i det hjemmenetværk, hvori du vil dele filer. Dette kommer vi til senere.

Installér Samba

Dernæst installér SAMBA (som 'root') med:

pacman -S samba

Installation via terminal

For nu at dele de aktuelle data, skal du (stadig som 'root') gå ind i mappen, hvor smb.conf (konfigurationsfilen for Samba) ligger.
Denne fil indeholder både konfigurationsindstillinger og informationer om fildeling, der benyttes af Samba.

cd /etc/samba

Under installation gemmes en standard konfigurationsfil. Lav en kopi af filen:

cp smb.conf.default smb.conf

Redigér filen med f.eks. Nano:

nano smb.conf

Globale parametre

Den første sektion er Global Parameters (globale parametre). Dette henviser til de bredere valgmuligheder. De fleste indstillinger laves her. Her er sektionen Global Parameters fra min /etc/samba/smb.conf til sammenligning.

#Global Parameters
workgroup = HOME
netbios name = Bennett-DSLIN
encrypt passwords = yes

Parameteren workgroup er navnet på den arbejdsgruppe, du ønsker, at maskinen skal være en del af. (Standard i Windows XP er MSHOME og WORKGROUP.)
Valgmuligheden encrypt passwords (kryptér adgangskoder) burde forblive yes (ja). Dette kan variere, hvis din anden maskine kører Windows 95 eller Windows 98, da disse tidligere versioner anvendte ikke-krypterede adgangskoder.
Parameteren "netbios name" er hvordan du vil have, at din maskine skal fremstå på netværket.

Fildelingsmapper

For at sætte fildelingerne op, er den enkleste, hvor en bruger kan tilgå og skrive i sin egen hjemmemappe.

[homes]
browseable = no
read only = no

Hvis du ønsker, at alle skal kunne se filerne, men kun særlige grupper skal kunne skrive (dvs. alle kan læse, men kun f.eks. gruppen staff kan skrive), skal sektionen se således ud:

[homes]
public = yes
writable = yes
write list = @staff

Hvis du vil ha', at alm. Windows-brugere skal se en 'ren' hjemmeside, uden at blive forvirrede over alle 'dot-filerne' (eks.: ~/.bashrc), skal sektionen se nogenlunde således ud:

[homes]
path = /home/%u/smb
browseable = no
read only = no

Husk at føje smb til alles hjemmemapper. Føj også smb til mappen /etc/skel, så alle nye brugere automatisk får føjet smb til deres hjemmemappe:

 mkdir /etc/skel/smb

At gå ind i en fildelingsmappe ud over hjemmemappen er ikke sværere end at der egentlig kun er yderligere 2 parametre, der ikke lader sig anvende til hjemmemapperne. Det er søgestien (path) og 'godkendte brugere' (valid users).
Et eksempel: Moving on to shares other than the home directory isn't much harder, as there are really only two more commands that did not apply to the homes. These are the path command and the valid users. Looks like this:

[music]
path = /mnt/windows/Music/
browseable = yes
read only = yes
valid users = Bryan, Michael, David, Jane

Søgestien (path) er selvfølgelig, hvor på harddisken fildelingsmappen findes. Ganske enkelt - ikke?
Parameteren valid users (godkendte brugere) lader Samba vide, hvilke brugere der overhovedet har lov til at logge ind på fildelingsområdet. Igen - ganske enkelt, selvom det giver os lidt mere arbejde.
Glem ikke, at brugernavnene skal stemme overens med brugerne på Linux-maskinen, og bør stemme overens med brugere på Windows-maskinen.

Adgangskoder

Når filen /etc/samba/smb.conf er sat op, som du vil have det, skal du gemme og afslutte editoren (i Nano er det ctrl+O efterfulgt af ctrl+X).
Vi skal så have føjet brugere til Sambas brugerliste. Dette gøres med:

smbpasswd -a <brugernavn>

Følg instruktionerne, og opret adgangskoderne til de samme som Windows-adgangskoderne og brugernavnene til de samme som Linux-brugeren. Når du har gjort det, er du færdig (næsten).

Start Samba

Start (eller genstart) Samba-dæmonen med flg. kommandoer (som 'root'):

/etc/rc.d/samba stop
/etc/rc.d/samba start

Nu kan du så løbe ovenpå (eller hvor den anden computer befinder sig) og genstarte. Log ind som en af de godkendte brugere, når systemet er klar efter boot, og prøv at tilgå dine delefiler. Dertil skal du anvende adgangskoden fra smbpasswd-trinet.

Hvis alt fungerer tilfredsstillende, kan du føje 'samba' til dine dæmoner i /etc/rc.conf

 DAEMONS=(syslog-ng network ... samba ...)