Search results

Jump to navigation Jump to search
  • ...ira ram. Sa '''C-x 5 0''' mozete da obrisete trenutni ram, a '''C-x 5 1''' brise sve osim tekuceg rama. ...u za komandu ali samo u jednom modu. Primer ispod ce napraviti da '''F8''' brise sve prazne prostore od kraja svake linije u 'text-mode' baferu:
    28 KB (4,208 words) - 18:56, 7 August 2017