Search results

Jump to navigation Jump to search
  • {{pkg|gnome-menus}} dostarcza ''gmenu-simple-editor'', który potrafi pokazywać/ukrywać elementy menu.
    41 KB (5,867 words) - 19:46, 11 August 2020