TGT iSCSI Target (Nederlands)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:TGT iSCSI Target (Nederlands)#)

Het TGT SCSI framework kan gebruikt worden voor meerdere storage protocollen. Dit document beschrijft het gebruik van TGT als iSCSI target.

Waarom TGT

Er zijn verschillende iSCSI targets voor Linux beschikbaar, die qua performance elkaar niet heel veel ontlopen. TGT biedt de volgende voordelen:

  • wordt actief door-ontwikkeld
  • enige iSCSI target die op dit moment geschikt is voor vSphere omgevingen

Installatie

De tgtAUR software moet vanaf AUR geinstalleerd worden. Wanneer je gebruik wilt maken van direct-store moet ook sg3_utils uit de [extra] repository geinstalleerd worden. Bij een direct-store worden eigenschappen van het fysieke device benaderbaar voor initiator en target.

Ander aandachtspunt: wanneer je gebruik maakt van een Firewall dan moet tcp port 3260 geopend worden.

Configuratie

Configuratie kan op twee manieren:

  • Met behulp van de tgtadm utility, waarna met tgt-admin --dump de configuratie bewaard kan worden.
    Deze methode wordt beschreven in de Scsi-target-utils Quickstart Guide die ook gelinkt wordt vanaf de TGT website. Het nadeel van deze methode is dat sommige parameters niet bewaard worden.
  • Het bewerken van /etc/tgt/targets.conf

Voorbeeld configuratie

<target iqn.2004-01.nl.xtg:iscsi-server1>
 direct-store /dev/sdb
 write-cache on
 initiator-address ALL
 incominguser gebruiker wachtwoord
 scsi_id 00010001
 vendor_id XTG
 lun 12
</target>
MaxRecvDataSegmentLength 131072
MaxXmitDataSegmentLength 131072
MaxBurstLength 262144
FirstBurstLength 262144
TargetRecvDataSegmentLength=262144
InitiatorRecvDataSegmentLength=262144
MaxOutstandingUnexpectedPDUs=0
MaxOutstandingR2T=1
MaxCommands=128

Het eerste gedeelte van de voorbeeld configuratie biedt /dev/sdb als lun 12 aan en wordt er gebruik gemaakt van chap authenticatie. In het tweede gedeelte staan er een aantal iSCSI advanced parameters

Van start

Als de configuratie correct is, kan TGT gestart worden:

sudo rc.d start tgt

Om TGT te starten tijdens het boot proces van Arch Linux, voeg deze dan toe aan de DAEMONS area in het rc.conf bestand.

DAEMONS = ( ... network tgt ... )

Controleren of dit ook daadwerkelijk gelukt is kan met:

tgt-admin -s