Talk:Installation guide (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

UWAGA! Opis funkcji pacstrap przestarzały.

Opis instalacji w zakresie funkcji pacstrap jest przestarzały. Od października 2019 roku, pakiet "base" nie zawiera jądra systemu ("linux") oraz edytora plików tekstowych ("vim" lub "nano").

The description has been updated, close. -- Blackteahamburger (talk) 14:29, 30 June 2020 (UTC)