The Arch Way (Ελληνικά)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-mail-mark-junk.pngΚακογραμμένο κείμενο ή τομέας.Tango-mail-mark-junk.png

Λόγος: Όλη η ενότητα χρειάζεται διορθώσεις. Μεταβείτε στην σελίδα συζήτησης(discuss) για περεταίρω ανάλυση και προτάσεις. (Discuss)

Οι επόμενες πέντε αρχές που περιλαμβάνονται είναι αυτές που συνθέτουν το "The Arch way", ή αλλιώς την φιλοσοφία του Arch, συνοψίζονται καλύτερο από το ακρωνύμιο KISS για την έκφραση: Keep It Simple, Stupid (Άφησέ Το Απλό, Ανόητο).

Απλότητα

Η απλότητα είναι η κύρια αρχή στην ανάπτυξη του Arch Linux. Πολλές GNU/Linux διανομές χαρακτηρίζονται ως "απλές". Ωστόσο, η λέξη απλότητα από μόνη της, έχει πολλές έννοιες.

Το Arch Linux ορίζει την απλότητα ως μία ελαφριά βασική δομή χωρίς άσκοπες προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιπλοκές, έτσι ώστε να επιτρέπουν σε ένα μοναδικό χρήστη να διαμορφώσει το σύστημα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Εν συντομία: μια κομψή, μινιμαλιστική προσέγγιση.

Μία ελαφριά βασική δομή σε καλογραμμένο κώδικα τείνει να έχει χαμηλότερες απαιτήσεις σε πόρους συστήματος. Το βασικό σύστημα στερείται από την όποια ακαταστασία που ενδέχεται να συγκαλύψει σημαντικά μέρη του συστήματος, ή να κάνει την πρόσβαση σε αυτά δύσκολη ή συνεστραμμένη. Έχει ένα βελτιωμένο σύνολο αρχείων ρύθμισης, τα οποία είναι τακτοποιήμενα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι έτοιμα για γρήγορη πρόσβαση και επεξεργασία, χωρίς οποιοδήποτε επαχθή γραφικά εργαλεία ρυθμίσεων που για να κρύβουν τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος από τον χρήστη. Ένα σύστημα με Arch Linux είναι ως εκ τούτου ενα λειτουργικό σύστημα εύκολα διαμορφώσιμο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Συνθετότητα χωρίς περιπλοκή

Από την άλλη πλευρά, το Arch Linux διατηρεί τις εγγενείς πολυπλοκότητες ενός GNU/Linux λειτουργικού συστήματος άθικτες, ενώ ταυτόχρονα τις εκθέτει στον χρήστη. Οι προγραμματιστές αλλά και οι χρήστες του Arch Linux πιστεύουν ότι προσπαθώντας να κρύψεις τις πολυπλοκότητες ενός συστήματος στην πραγματικότητα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος ακόμα πιο πολύπλοκου, και συνεπώς αποφεκτού.


Ορθότητα κώδικα αντί για άνεση

Το Arch Linux δίνει μεγαλύτερο προβάδισμα στην κομψότητα του κώδικα, παρά σε περιττά patches, αυτοματισμούς, γραφικά εφέ ή "φιλικότητα προς τον αρχάριο". Τα μπαλώματα στο λογισμικό συνεπώς είναι μειωμένα στο ελάχιστο.

Η απλότητα, κομψότητα, η ορθότητα του κώδικα και ο μινιμαλισμός είναι οι βασικές προτεραιότητες που επιθυμούν να διατηρήσουν η ομάδα ανάπτυξης του Arch.

Ιδέες, σχεδιασμοί και χαρακτηριστικά δημιουργούνται και υλοποιούνται με βάση την φιλοσοφία του Arch Way ως οδηγό , αντί να υποκύπτει σε εξωτερικές επιρροές. Η ομάδα ανάπτυξης του Arch είναι αποφασιστική στην δέσμευση και την την αφοσίωση της με βάση την φιλοσοφία του Arch.


Επικεντρωμένο στον χρήστη

Σε αντίθεση με άλλες διανομές GNU/Linux οι οποίες επιχειρούν να είναι περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη, το Arch Linux ήταν, είναι και θα είναι πάντα "επικεντρωμένη στον χρήστη".

Το Arch Linux στοχεύει και φιλοξενεί τους ικανούς GNU/Linux χρήστες δίνοντας τους πλήρες, και μόνο τον πλήρες έλεγχο στον σύστημα.

Οι Arch Linux χρήστες διαχειρίζονται μόνοι τους πλήρως το σύστημα. Το σύστημα από μόνο τους θα προσφέρει την ελάχιστη βοήθεια, εκτός από ένα απλό πακέτο εργαλείων συντήρησης τα οποία είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται τέλεια στις εντολές του χρήστη προς το σύστημα.

Ο επικεντρωμένος στον χρήστη σχεδιασμός επίσης υπονοεί μια προσέγγιση του "Κάν'το μόνος σου" με σιγουριά. Αντί να ζητείται από την ομάδα ανάπτυξης να γίνει προσθήκη νέων χαρακτηριστικών , οι χρήστες του Arch Linux τείνουν να έχουν την συνήθεια να λύνουν τα προβλήματα μόνοι τους και ύστερα να μοιράζονται τα αποτελέσματα με την κοινότητα και με την ομάδα ανάπτυξης --"Πρώτα κάν'το μόνος, και ύστερα ρώτα" φιλοσοφία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πακέτα που συνεισφέρονται από τους χρήστες, που βρίσκονται στην αποθήκη πακέτων των χρηστών (Arch User Repository) -- την επίσημη αποθήκη πακέτων του Arch Linux για πακέτα που συντηρούνται από τους χρήστες.


Ελεύθερα

Η Ελευθερία πάει και έρχεται με απλότητα, και είναι επίσης μία από τους οδηγούς - αρχές της ανάπτυξης του Arch Linux.

Το Arch Linux χρησιμοποιεί απλά εργαλεία, τα οποία είναι επιλεγμένα ή χτίζονται με ελευθερία των πηγών και το αποτέλεσμα τους υπόψιν.

Επειδή η ελευθερία που προσφέρει το σύστημα μπορεί να είναι συντριπτική για νέους GNU/Linux χρήστες, οι πιο προχωρημένοι χρήστες του Arch το βρίσκουν πρακτικό και φιλόξενο. Εξαφανίζει όλα τα εμπόδια ανάμεσα στον χρήστη και το σύστημα, δίνοντας στους χρήστες πιο πολύ έλεγχο και πρόσβαση στο σύστημα,ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί τη συντήρηση του συστήματος.

Η ελεύθερη φύση του Arch Linux επίσης συνεπάγεται με μια αρκετά απότομη καμπύλη μάθησης, αλλά οι έμπειροι Arch Linux χρήστες τείνουν να βρίσκουν τα άλλα συστήματα λιγότερο ανοιχτού κώδικα πιο δύσκολα στον έλεγχο τους.

Η αρχή της ελευθερίας (του ανοιχτού κώδικα)επεκτείνεται επίσης και στα μέλη της κοινότητας του. Οι Arch Linux χρήστες είναι γνωστό το είναι ανοιχτοί σε βοήθεια και ερωτήσεις των νέων χρηστών, όπως επίσης και με συνεισφορά πακέτων στην αποθήκη πακέτων του Arch η οποία συντηρείται από τους χρήστες της κοινότητας (Arch User Repository).


Ελευθερία

Άλλη μία αρχή-οδηγός της ανάπτυξης του Arch Linux είναι η ελευθερία της επιλογής. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες μόνο η πλήρης παραμετροποίηση τους συστήματος, αλλά επίσης η επιλογή για το "τί σύστημα θα έχει".

Διατηρώντας το σύστημα απλό, το Arch Linux παρέχει την ελευθερία να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα.

Μία νέα "φρέσκια" εγκατάσταση του Arch Linux περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του πυρήνα χωρίς ρυθμίσεις αυτοματισμού. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να παραμετροποιήσουν το σύστημα όπως επιθυμούν, από το περιβάλλον εντολών κειμένου (CLI). Κατευθείαν από την εκκίνηση της διαδικασίας της εγκατάστασης, Κάθε στοιχείο του συστήματος είναι 100% ορατό και έτοιμο για άμεση πρόσβαση, αφαίρεση ή αντικατάσταση με εναλλακτικά στοιχεία.

Ο μεγάλος αριθμός πακέτων που υπάρχει στις αποθήκες πακέτων τους Arch Linux επίσης δίνουν τηε ελευθερία επιλογής. Περαιτέρω, σε σύγκριση με άλλες GNU/Linux διανομές, η διαδικασία δημιουργίας ενός πακέτου είναι από μόνη της απλή, ελεύθερη, επικεντρωμένη στον χρήστη και δωρεάν. Νέα πακέτα μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν με λίγο "Knowhow" χρησιμοποιώντας το σύστημα χτισίματος του Arch ή αλλιώς Arch Building System (ABS).

Όπως είπε ο Judd Vinet, ιδρυτής του project του Arch Linux : "[Arch Linux] is what you make it." ("Το Arch Linux είναι αυτό που φτιάχνεις εσύ").