CUPS (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Artykuł wymaga rozszerzenia i sprawdzenia poprawności istniejących już informacji. (Discuss in Talk:CUPS (Polski)#)

Wstęp

CUPS (Common UNIX Printing System) jest nowoczesnym, przenośnym systemem obsługi urządzeń drukujących dla systemów bazujących na architekturze UNIX.

Instalacja

Zainstaluj cups.

Jeżeli chcesz zapisać wydruk jako dokument PDF, zainstaluj także cups-pdf. Domyślnie, pliki pdf znajdują się w /var/spool/cups-pdf/$USER. Ta lokalizacja może zostać zmieniona w /etc/cups/cups-pdf.conf.

Enable oraz start dla serwisu cups.service.

Konfiguracja

Dodatkowe kroki w celu wykrycia drukarki są podane poniżej dla konkretnych interfejsów.

Note:
  • Programy pomocnicze używają użytkownika i grupy cups. Dzięki temu mają dostęp do sterowników drukarki i plików konfiguracyjnych w /etc/cups/, które należą do grupy cups.
  • Przed cups 2.2.6-2, grupa lp była używana zamiast grupy cups. Po aktualizacji /etc/cups powinna należeć do grupy cups oraz w pliku konfiguracyjnym /etc/cups/cups-files.conf powinny się znaleźć User 209 i Group 209.

USB

By sprawdzić, czy drukarka USB jest wykrywana:

$ lsusb
(...)
Bus 001 Device 007: ID 03f0:1004 Hewlett-Packard DeskJet 970c/970cse

Parallel port

By użyć Parallel portu, wymagane są moduły lp, parport i parport_pc kernel modules.

# dmesg | grep -i parport
 parport0: Printer, Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 Series
 lp0: using parport0 (polling)

Sieć

Avahi może zostać użyty do wykrycia drukarek w sieci lokalnej. By użyć hostname Avahi, uzyskaj adres hostname.local i zainicjuj restart org.cups.cupsd.service.

Jeżeli łączysz się drukarkę przez protokół Samba, lub system ma być serwerem drukarki dla klientów Windows, zainstaluj pakiet samba.

Sterowniki

Sterowniki mogą pochodzić z wielu źródeł. Sprawdź CUPS/Printer-specific problems by zobaczyć niekompletną listę sterowników, które zadziałały innym.

Do obsługi drukarki CUPS potrzebuje pliku PPD i dla większości drukarek niektórych filtrów. W celu dowiedzenia się jak CUPS używa plików PPD i filtrów, sprawdź [1].

Lista OpenPrinting Printer List zawiera rekomendacje sterowników dla wielu drukarek. Dostarcza także plików PPD dla każdej drukarki, choć większość jest dostępna w foomatic lub rekomendowanym pakiecie sterownika.

Kiedy dostarczysz plik PPD do CUPS, serwer CUPS zapisze go w /etc/cups/ppd/.

CUPS

CUPS zawiera niektóre pliki PPD i filtry w standardzie, co powinno wystarczyć w większości przypadków. CUPS wspiera AirPrint i IPP Everywhere.

Foomatic

Projekt foomatic dostarcza PPD dla wielu sterowników drukarek, zarówno wolnych jak niewolnych. By dowiedzieć się jak działa foomatic, sprawdź Foomatic from the Developer's View.

By używać foomatic, Zainstaluj foomatic-db-engine i jedno z foomatic-db, foomatic-db-ppds, foomatic-db-nonfree-ppds lub foomatic-db-gutenprint-ppds.

Pliki PPD z pakietu foomatic mogą wymagać dodatkowych filtrów, takich jak gutenprint, ghostscript lub z innych źródeł (np. min12xxwAUR). Dla ghostscript, gsfonts mogą być także wymagane.

Dedykowane sterowniki do drukarek

Wielu producentów drukarek dostarcza swoje własne sterowniki dla Linuxa. Są one często dostępne w oficjalnym repozytorium Arch lub w AUR.

Niektóre z nich są dokładniej opisane w CUPS/Printer-specific problems.

Interfejs konfiguracyjny Web i jego narzędzia

Gdy demon cups jest już uruchomiony, otwórz przeglądarkę i przejdź do strony http://localhost:631.

Twoim oczom ukaże się panel administracyjny z masą różnych kreatorów dotyczących konfiguracji drukarki. Regułą jest, aby rozpocząć konfigurację klikając w Adding Printers and Classes (Dodawanie Drukarki i klas), a następnie Add Printer (Dodaj drukarkę). Gdy pojawi się monit o nazwę użytkownika i hasło, zaloguj się jako root. Nazwa przypisana do drukarki nie ma znaczenia, to samo dotyczy lokalizacji i opisu. Następnie, na liście urządzeń do wyboru zaznacz swoją drukarkę. Rzeczywista jej nazwa pojawia się obok etykiety (np. obok USB Printer # 1 dla drukarek USB). Na koniec wybierz odpowiednie sterowniki. Konfiguracja jest zakończona.

Teraz nadszedł test konfiguracji. Naciśnij w rozwijanym menu Konserwacja, następnie Drukuj stronę testową. Jeśli drukarka nie drukuje i nie ma pewności co do poprawności stosowanych ustawień, to problem jest najprawdopodobniej z powodu braku odpowiedniego sterownika drukarki.

Note: Podczas ustawiania drukarki USB, gdy zamierzamy dodać swoją drukarkę ale mamy do wyboru tylko tylko drukarkę SCSI, to prawdopodobnie oznacza, że CUPS nie rozpoznaje naszego urządzenia.

Alternatywne interfejsy CUPS

Jeżeli używasz GNOME, w zarządzaniu i konfiguracji drukarki pomogą Tobie pakiety:

W przypadku pakietu system-config-printer musisz wykonać poniższe czynności.

- Utwórz grupę lpadmin i dodaj do niej użytkownika:

# groupadd lpadmin
# usermod -aG lpadmin nazwa_użytkownika

- Dodaj w pliku /etc/cups/cupsd.conf wpis lpadmin do wiersza:

/etc/cups/cupsd.conf
SystemGroup sys root lpadmin

- Zrestartuj CUPS:

# /etc/rc.d/cups restart

Użytkownicy środowiska KDE mogą konfigurować swoje drukarki z Centrum Zarządzania (Control Center).

Informacje końcowe

Przeczytaj także angielskojęzyczne artykuły: