p7zip (Čeština)

From ArchWiki
(Redirected from P7zip (Česky))
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2017 (548397), out of sync with English page (Discuss in Talk:P7zip (Čeština))

p7zip je port příkazového řádku 7-Zip pro systémy POSIX včetně Linuxu.

Instalace

Nainstalujte balíček p7zip.

# pacman -S p7zip

Příkaz pro spuštění programu je následující:

$ 7z

Příklady

Chcete-li extrahovat všechny soubory z archivu do aktuálního adresáře bez použití názvů adresářů, spusťte:

$ 7za e <nazev archivu>

Chcete-li extrahovat s plnými cestami, spusťte:

$ 7za x <archive name>

Chcete-li extrahovat do nového adresáře, spusťte:

$ 7za x -o<nazev slozky> <nazev archivu>

Rozdíly mezi binárními soubory 7z, 7za a 7zr

Balíček obsahuje tři binární soubory, /usr/bin/7z, /usr/bin/7za, a /usr/bin/7zr. Jejich manuálové stránky vysvětlují rozdíly:

  • 7z(1) používá zásuvné moduly pro zpracování archivů.
  • 7za(1) je samostatný spustitelný soubor. 7za zpracovává méně archivních formátů než 7z, ale nepotřebuje žádné další.
  • 7zr(1) je samostatný spustitelný soubor. 7zr zpracovává méně archivních formátů než 7z, ale nepotřebuje žádné další. 7zr je "odlehčená verze" 7za, která zpracovává pouze 7z archivy.

Další zdroje