Apache HTTP Server (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Artykuł wymaga rozszerzenia i sprawdzenia poprawności istniejących już informacji. (Discuss in Talk:Apache HTTP Server (Polski)#)

Wstęp

Z tego artykułu dowiesz się jak zainstalować oraz wstępnie skonfigurować serwer apache bazę danych MYSQL i środowisko PHP .

Jeśli potrzebujesz serwer środowisko do prowadzenia testów polecam prostsze rozwiązanie jakim jest XAMPP

Instalacja

Najprostszym sposobem instalacji a zarazem najszybszym będzię użycie użycie zasobów repozytorium

# pacman -S apache php php-apache mysql

Konfiguracja APACHE

Tworzymy nowego użytkownika przypisujemy mu katalog /srv/http/

# useradd -d /srv/http -r -s /bin/false -U http
Dzięki tej komendzie utworzyliśmy użytkownika http jako katalog przypisaliśmy mu ścieżkę do folderu /srv/http/ i dodaliśmy go do grupy o nazwie również http:
Edytujemy plik hosts ; vim /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
Jeżeli chcemy ustawić naszą własną uroczą nazwę hosta dopisujemy sowoją nazwę w pole myhostanem
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost myhostname

Następnie edytujemy plik rc.d jeżeli ustawiliśmy nazwę hostna na localhost równiez do zmieniej Hostname przypisujemy localhost

vim /etc/rc.d

#
# Networking
#
HOSTNAME="localhost"


Aby uruchomić serwer http

 /etc/rc.d/httpd start

Aby serwer http uruchamiał się automatycznie należy dopisąc go do demona w rc.conf

vim /etc/rc.conf

DAEMONS = ( ... httpd .... )

lub należy dopisac linijkę do pliku starotwego rc.local

vim /etc/rc.local
/etc/rc.d/httpd start


...