Apache OpenMeetings (Українська)

From ArchWiki

Цю стаття чи розділ ще не перекладено. Дивіться також Команда перекладу ArchWiki українською.

Причина: Ще не повністю перекладено з російської. (Обговорення в Talk:Apache OpenMeetings (Українська)#)

Openmeetings — додаток для створення відеоконференцій. Підтримує обмін миттєвими повідомленнями, спільну роботу з дошками конференцій та документами, а також деякі інші інструменти для роботи в групах. Використовує функції API Media Server для віддаленого взаємодії і потокової передачі аудіо та відео (Red5 або Kurento).

Установка

Встановіть пакет openmeetingsAUR.

Для запуску сервера Openmeetings запустіть службу openmeetings.service.

Налаштування

Java

Для роботи OpenMeetings необхідний паке jdk11-openjdk. Якщо у Вас паралельно встановлені інші версії Java, виконайте наступну команду, щоб OpenJdk 11 використовувався за замовчуванням:

# archlinux-java set java-11-openjdk

ImageMagick

Щоб при завантаженні офісних файлів не отримувати помилку, переконайтеся, що наступні рядки у файлі /etc/ImageMagick-7/policy.xml були закоментовані:

/etc/ImageMagick-7/policy.xml
<!-- <policy domain="coder" rights="none" pattern="{PS,PS2,PS3,EPS,PDF,XPS}" /> -->
<!-- <policy domain="delegate" rights="none" pattern="gs" /> -->

Базы данных

За замовчуванням Openmeetings використовує інтегровану локальну базу даних H2, яка не вимагає додаткових налаштувань і вже готова для використання. Також підтримуються такі бази даних як MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, MSSQL та Oracle.

Налаштування бази даних MySQL

Нижче розглянута настройка бази даних MariaDB/MySQL для зберігання даних Openmeetings.

Перш за все, встановіть пакет mariadb.

Для роботи з базою даних MySQL OpenMeetings використовує MySQL Connector/J який можна встановити або з пакетом openmeetings-mysql-connector-javaAUR, або вручну, скачавши з офіційного сайту:

$ wget https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/8.0.18/mysql-connector-java-8.0.18.jar 
# cp mysql-connector-java-8.0.18.jar /opt/openmeetings/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib
# chown nobody:nobody /opt/openmeetings/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib/mysql-connector-java-8.0.18.jar

Якщо це свіжа установка MySQL, то перед першим запуском обов'язково необхідно створити базові таблиці командою:

# mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql

Після цього запустіть/включите демон mysqld.

Задайте пароль для користувача root:

# mysqladmin -u root password

Створіть нову бази даних Openmeetings:

$ mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE openmeetings DEFAULT CHARACTER SET 'utf8';
quit

Створіть нового користувача з необхідними правами доступу до нової бази даних. Приклад для користувача openmeetings с паролем some_pass:

$ mysql -u root -p
MariaDB> CREATE USER 'openmeetings'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
MariaDB> GRANT ALL PRIVILEGES ON openmeetings.* TO 'openmeetings'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
MariaDB> quit

Згодом при вході через #Веб-інтерфейс вкажіть ці дані, і Openmeetings сам створить в базі даних необхідні таблиці.

Медіа-сервер KMS

Щоб мати доступ до камери, мікрофона, записи і спільного використання робочого стола в кімнаті, необхідно встановити kurento-media-server (KMS).

Медіа-сервер можна встановити одним з двох способів: за допомогою Docker або через AUR.

Примітка: Без встановленого і запущеного kurento-media-server ви будете отримувати помилку Multimedia server is inaccessible.

Установка за допомогою Docker

Встановіть пакет docker.

Щоб запускати Docker без прав root, додайте ваш обліковий запис в групу docker:

# gpasswd -a имя_пользователя docker

Запустіть/включите службу docker.service:

Встановіть kurento-media-server з docker:

# docker run -d --name kms -p 8888:8888 --mount type=bind,source=/opt/openmeetings/webapps/openmeetings/data,target=/opt/openmeetings/webapps/openmeetings/data kurento/kurento-media-server

Запустіть kurento-media-server:

$ docker start kms

Установка з пакетом з AUR

Встановіть пакети kurento-media-serverAUR, kms-elementsAUR.

Запустіть/включите службу kurento-media-server.service.

Веб-інтерфейс

Openmeetings за замовчуванням для доступу до веб інтерфейсу використовує два порти:

  • Порт 5443 для протоколу HTTPS: https://localhost:5443/openmeetings.
  • Порт 5080 для протоколу HTTP (незахищене з'єднання): http://localhost:5080/openmeetings.

Для настройки альтернативних портів потрібно відредагувати файл /opt/openmeetings/conf/server.xml і перезапустити сервер OpenMeetings, щоб зміни вступили в силу.

Для автоматичного оновлення сертифікатів для OpenMeetings Let's Encrypt можна скористатися пакетом certbot-openmeetingsAUR, попередньо налаштувавши Certbot для свого домену.

Додаткові залежності

Для розширення функціоналу Openmeetings можна встановити додаткові пакети:

Примітка: Додаткові залежності розширюють функціонал, але не є обов'язковими
  • unoconv - для імпорту в OpenMeetings файлів .doc, .docx, .ppt, .pptx і інших офісних форматів використовується пакет unoconv з LibreOffice.
  • imagemagick - використовується для роботи з файлами зображень jpg, png, gif і т.д., також застосовується в пост обробці при імпорті офісних форматів файлів.
  • ghostscript - призначений для додавання імпорту PDF-файлів на дошки конференцій
  • ffmpeg - використовується для включення запису і імпорту .avi, .flv, .mov і .mp4 на дошки конференцій.
  • sox - використовується для обробки звуку.
  • mariadb - один з варіантів підтримуємої Openmeetings бази даних.
  • certbot-openmeetingsAUR - скрипт для автоматизації оновлень SSL-сертифікатів за допомогою certbot

Дивіться також