Arch IRC channels (Bosanski)

From ArchWiki
Note: Ne uređuj ovu stranicu ako nisi channel op u #archlinux. Dobrodošao si da učestvujes na stranici diskusije.

Da koristis Internet Relay Char (IRC), treba ti IRC klijent. Instalacija live okruženja uključuje Irssi klijenta.

Očekuje se da se upoznaš sa Kodeksom ponašanja i Kodeks ponasanja#IRC prije pristupanja bilo kojem od oficijalnih kanala. Za listu često korištenih skraćenica, vidi Arch terminologija.

Glavni kanali

Note:
 • Zbog zloupotrebe gatewayi i web klijenti mogu biti banovani. Ako primjetiš problem koristi "proper" IRC klijent ili pitaj jednog od operatora za ban izuzetak (+e).

Ova sekcija je o #archlinux, glavnom Arch Linux IRC kanalu za podršku i #archlinux-offtopic, glavni Arch Linux socijalni kanal, oba dostupni na Libera Chat network.

Centralna tema za #archlinux je podrška i generalna diskusija o Arch Linuxu.

Registracija

Da se smanji spam #archlinux i #archlinux-offtopic imaju mod kanala postavljen na +r i +q $-a. Ovo znači da moraš biti identificiras od strane NickServ da možeš da pristupiš ovim kanalima i da šalješ poruke. Ako nisi registrovan i identificiras, bit ćeš forwardovan u #archlinux-unregistered.

Da se registruješ, prati Libera Chat FAQ kao i NickServ help nakon konekcija na irc.libera.chat.

/query NickServ HELP REGISTER
/query NickServ HELP IDENTIFY
Note:
 • Ako /query ne radi u tvom IRC klijentu, možeš pokušati /quote NickServ <command> ili /msg NickServ <command>.
 • Neki IRC klijenti imaju race-condition gdje pokušavaju da se automatski povežu na kanale prije prethodne identifikacije i da se riješi ovo, moraš enable SASL. Ili pogledaj dokumentaciju svog IRC klijenta ili pogledaj na Libera Chat SASL page da nađeš instrukcija kako da enablaš.
 • Možeš dobiti listu ljudi koji ti mogu pomoći kucanjem /msg ChanServ ACCESS #archlinux LIST ili postavi pitanje u #libera.

Operatori kanala

Arch operatori su operatori i u #archlinux i #archlinux-offtopic. Vidi listu ispod ili pokreni /msg phrik listops na Libera Chat-u.

Ako iz nekog razloga trebaš pomoć operator, ne budi stidljiv da /query ili /msg nas. Ovdje je lista operatora 1.11.2018. godine:

 • alad
 • amcrae
 • falconindy
 • gehidore / man
 • grawity
 • heftig
 • jelle
 • MrElendig / Mion
 • Namarrgon
 • pid1
 • tigrmesh / tigr
 • vodik
 • wonder / ioni

Drugi kanali

Veličina community-a je dovela do kreiranja više IRC kanala. Da dobiješ listu svih kanala na irc.libera.chat koji sadrže archlinux u svom imenu, koristi komandu /query alis list *archlinux*.

Kanal Opis
#archlinux64 kanal za diskusiju o x86_64, uglavnom na engleskom
#archlinux-aur AUR generalna diskusija
#archlinux-aurweb aurweb development diskusija
#archlinux-bugs Diskusija o bugovima
#archlinux-classroom Projekat koji razvija i hosta klase za Arch Linux community
#archlinux-devops Arch Linux interna infrastruktura i devops diskusije.
#archlinux-multilib Arch Linux Multilib Project diskusija i packaging
#archlinux-newbie Mjesto za naučiti, probati nove stvari i pitati za pomoć bez straha od ismijavanja.
#archlinux-pacman Pacman development i diskusija
#archlinux-projects Development i diskusija o projektima (mkinitcpio, abs, dbscripts, devtools, ...)
#archlinux-reproducible Kanal za diskusiju o postizanju reproduktivnih buildova.
#archlinux-security Kanal za diskusiju o sigurnosnim issue-ima unutar Arch paketa.
#archlinux-testing Kanal za diskusiju o testnim repository-ima.
#archlinux-wiki Diskusija o ArchWiki, njegovim člancima i Arch Linux Forumi.
#archlinux-women Diskusija o polovima i ravnopravnosti, uglavnom na engleskomg.
#archlinux-proaudio Diskusija o Arch Linux Pro Audio. Korisnici također u neoficijalnom #archaudio

Internacionalni kanali

International IRC channels

Internacionalne diskusije su dostupne na sljedećim kanalima, također locirane na irc.libera.chat IRC mreži, ukoliko nije navedeno drukčije.

Kanal Opis
#archlinux-za Diskusija (Afrikanci, Engleski)
#archlinux-br Diskusija (Brazilski)
#archlinux-cn Diskusija (Kineski); također na irc.oftc.net#arch-cn
#archlinux-cr Diskusija (Kostarikanski)
#archlinux.cz Diskusija (Česki)
#archlinux.dk Diskusija (Danski)
#archlinux.fi Diskusija (Finski)
#archlinux-fr Diskusija (Francuski)
#archlinux-gaelic Diskusija (Gaelski)
#archlinux.de Diskusija (Njemački)
#archlinux-greece Diskusija (Grčki)
#archlinux-il Diskusija (Hebrejski)
#archlinux.hu Diskusija (Mađarski)
#archlinux-it Diskusija (Talijanski); također na irc.azzurra.org#archlinux
#archlinux-nordics Diskusija (nordijski: Danski, Finski, Norveški i Švedski)
#archlinux-kr Diskusija (Korejski)
#archlinux-ir Diskusija (Perzijski)
#archlinux.org.pl Diskusija (Poljski)
#archlinux-pt Diskusija (Portugalski)
#archlinux.ro Diskusija (Rumunski)
#archlinux-tg Diskusija (Ruski); most između IRC-a i Telegram grupe Arch Linux RU
#archlinux-ru Diskusija (Ruski); također na irc.mibbit.net#archlinux-ru
#archlinux-rs Diskusija (Srbski)
#archlinux-es Diskusija (Španski)
#archlinux.se Diskusija (Švedski)
#archlinux-tr Diskusija (Turski)
#archlinux-ve Diskusija (Venecuelanski)
#archlinuxvn Diskusija (Vietnamski, Tiếng Việt)