Creating packages (Čeština)

From ArchWiki
(Redirected from Creating packages (Česky))
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2012 (179215), out of sync with English page (Discuss in Talk:Creating packages (Čeština))

Tento článek je zaměřen na pomoc uživatelům při vytváření vlastních balíčků v Arch Linuxu (a systémech z něj vycházejících). Obsahuje vytvoření PKGBUILD – soubor obsahující instrukce pro sestavení pomocí makepkg, který vytvoří binární balíček ze zdrojového kódu.

Přehled

Balíčky v Arch Linuxu jsou sestavovány nástrojem makepkg pomocí informací v souboru PKGBUILD. makepkg při startu hledá soubor PKGBUILD v pracovním adresáři a řídí se jeho instrukcemi pro kompilaci. Výsledný balíček obsahuje binární soubory a instrukce k své instalaci pro pacman.

Balíček Archu není nic než tar archív komprimovaný xz nebo 'tarball', který obsahuje:

 • Binární soubory k instalaci
 • .PKGINFO: obsahující všechna metadata, které pacman potřebuje pro ostaní balíčky, závislosti atp.
 • .INSTALL: volitelný soubor používaný pro spuštění příkazů po instalaci/upgradu/odstranění stage. (Tento soubor je přítomný pouze tehdy, pokud je uveden v PKGBUILD.)
 • .Changelog: volitelný soubor dokumentující změny v balíčku. (Není přítomný ve všech balíčcích.)

Příprava

Potřebný software

Nejprve se ujistěte, že potřebné nástroje jsou nainstalované. Skupina balíčků s názvem "base-devel" by měla stačit; obsahuje make a další nástroje potřebné ke kompilaci ze zdrojového kódu.

# pacman -S base-devel

Jeden z klíčů pro sestavení balíčků je makepkg, který dělá následující:

 1. Kontroluje, jestli jsou nainstalované závislosti.
 2. Stáhne zdrojový soubor (soubory) z uvedeného (uvedených) serveru(serverů).
 3. Rozpakuje zdrojový soubor (soubory).
 4. Zkompiluje software a nainstaluje v fakeroot prostředí.
 5. Oddělí symboly od binárních souborů a knihoven.
 6. Generuje meta soubor balíčku, který obashuje každý balíček.
 7. Zkomprimuje fakeroot prostředí do souboru balíčku.
 8. Uloží soubor balíčku v nakonfigurované cílové složce, výchozí nastavení je pracovní složka.

Stažení a test instalace

Stáhněte zdrojový tarball softwaru, kterého chcete mít balíček, rozbalte jej a řiďte se kroky autora programu. Zapište každý příkaz a/nebo krok potřebný pro kompilaci a instalaci. Stejné kroky budete opakovat v PKGBUILD souboru.

Většina autorů softwaru se zůstávají u tří kroků:

./configure
make
make install

Toto je vhodný čas pro ujištění, jestli program pracuje správně.

Vytváření PKGBUILDu

Když spustíte makepkg, bude hledat PKGBUILD soubor v pracovním adresáři. Když je soubor PKGBUILD nalezen, proběhne stažení zdrojového kódu softwaru a kompilace podle instrukcí v souboruPKGBUILD. Uvedené instrukce musí být plně interpretovatelné Bashem shellem. Po úspěšném provedení, výsledný binární soubor/soubory a metadata, to je balíček a závislosti jsou zapakované v jmeno_balicku.pkg.tar.xz souboru balíčku, který může být nainstalovaný pomocí pacman -U [soubor_balicku].