Deepin Desktop Environment (Polski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since page creation 2018-03-12. (Discuss in Talk:Deepin Desktop Environment (Polski))
Translation Status: This article is a localized version of Deepin Desktop Environment. Last translation date: 2018-03-12. You can help to synchronize the translation, if there were changes in the English version.

DDE (Deepin Desktop Environment) jest domyślnym środowiskiem graficznym stworzonym na potrzeby dystrybucji Linux Deepin.

Instalacja

Aby uzyskać podstawowe środowisko graficzne, należy zainstalować grupę deepin. Pobierze ona i skonfiguruje wszystkie wymagane elementy.

# pacman -S deepin

Grupa deepin-extra zawiera dodatkowe aplikacje dostępne do instalacji w każdej chwili w celu uzupełnienia funkcjonalności środowiska podstawowego.

W celu użycia zintegrowanej w środowisko Deepin obsługi sieci, pakiet networkmanager jest wymagany, a usługa NetworkManager.serviceSystemd#Using units musi być włączona i uruchomiona.

Uruchamianie środowiska graficznego Deepin

Poprzez menadżer logowania

Aby użyć domyślnego dla Deepina menadżera lightdm musisz zmodyfikować plik konfiguracyjny w sekcji [Seat:*] w następujący sposób:.

/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
...
greeter-session=lightdm-deepin-greeter

Uwaga - użytkownik(wykluczając konto administratora - root) musi dysponować własnym katalogiem home.

Rozwiązywanie problemów

Brak tła po powrocie ze stanu wstrzymania

Ze względu na to jak sterowniki NVIDIA przechowują FBO [1], zdarza się, że po powrocie ze stanu wstrzymania tło nagle znika, zostawiając tylko białe pole. Błąd wydaje się na naprawiony w środowisku graficznym Gnome. Deepin jednak dalej cierpi na ową przypadłość.

Możliwym obejściem problemu jest restartowanie menadżera okien za każdym razem gdy komputer powraca ze stanu wstrzymania. Aby to zrobić należy stworzyć następującą usługę w systemd:

/etc/systemd/system/resume@.service
[Unit]
Description=User resume actions
After=suspend.target

[Service]
User=%I
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/deepin-wm-restart.sh

[Install]
WantedBy=suspend.target

Który z kolei uruchamia następujący skrypt:

/usr/bin/deepin-wm-restart.sh
#!/bin/bash
export DISPLAY=:0
deepin-wm --replace

Gdy oba te pliki zostaną stworzone w odpowiednich ścieżkach (nazwy plików i ścieżki podane są w nagłówkach), w celu automatyzacji całego procesu należy wykonać następujące komendy:

# chmod +x /usr/bin/deepin-wm-restart.sh
# systemctl enable resume@nazwa_użytkownika
# systemctl start resume@nazwa_użytkownika 

Pierwsza komenda sprawia, że skrypt, który właśnie stworzyłeś dostaje prawa do uruchamiania się jako plik wykonywalny. Druga upewnia się, że usługa zawsze startuje razem z systemem, ostatnia zaś uruchamia usługę w tej chwili w celu uniknięcia restartu komputera, można ją pominąć, wtedy jednak restart komputera jest wymagany.

Raportowanie błędów

Każdy błąd związany bezpośrednio ze środowiskiem Deepin powinien być raportowany w tym miejscu. Dzięki temu developerzy Deepin mają wgląd do sprawy i naprawią problem najszybciej jak to tylko możliwe.