feh (Polski)

From ArchWiki

feh jest lekkim oraz potężnym narzędziem do wyświetlania obrazów, który może także służyć do zarządzania tapetami pulpitu dla menedżerów okien, które nie posiadają takiej funkcji.

Instalacja

Zainstaluj pakiet feh.

Sposób Użycia

Feh jest mocno dostosowywalny. W celu uzyskania pełnej listy opcji wykonaj polecenie feh --help lub spójrz na stronę dokumentacji feh(1).

Przeglądanie obrazów

Aby szybko przejrzeć obrazy w danym katalogu, możesz uruchomić feh z następującymi argumentami:

$ feh -g 640x480 -d -S filename /ścieżka/do/katalogu
  • Flaga -g zmusza obrazy do ukazywania się w rozdzielczości nie większej niż 640x480
  • Flaga -d wypisuje nazwę pliku
  • Flaga -S filename sortuje pliki ze względu na nazwę pliku

To jest tylko jeden przykład; dostępnych jest wiele więcej opcji, które pozwalają na większe dostosowanie do twoich potrzeb.

Tip: Opcja --start-at pokaże wybrany obraz w feh jako pierwszy, pozwalając na dalsze przeglądanie innych obrazów w katalogu w ich domyślnej kolejności. Na przykład, feh --start-at ./foo.jpg wyświetli wszystkie obrazy w aktualnym katalogu, zaczynając od foo.jpg.

Jeżeli przeglądasz zdjęcia z aparatu, które posiadają dane EXIF, przydatną opcją jest --auto-rotate, która automatycznie obróci zdjęcie po wykryciu orientacji. Ta opcja nie ma ingerencji w sam plik.

Ustawianie tapety

feh może być wykorzystywane w celu ustawienia tapety pulpitu, przy używaniu menedżerów okien bez opcji zmiany tła pulpitu. (Przykładami takich menedżerów są: Openbox, Fluxbox i xmonad).

Poniższa komenda jest przykładem ustawienia tła pulpitu:

$ feh --bg-scale /ścieżka/do/pliku

Innymi opcjami skalowania obrazu są:

--bg-tile PLIK
--bg-center PLIK
--bg-max PLIK
--bg-fill PLIK

Aby przywrócić tło w kolejnej sesji, dodaj poniższą linijkę do twojego pliku rozruchowego (np. ~/.xinitrc, ~/.config/openbox/autostart, itd.):

~/.fehbg *

Aby zmienić tło, zedytuj plik ~/.fehbg, który zostaje utworzony po wykonaniu komendy feh --bg-scale /ścieżka/do/pliku ukazanej powyżej.

Opcja --no-fehbg sprawia, że plik ~/.fehbg nie zostanie utworzony po wykonaniu komendy.

Tapety na wielu monitorach

W celu ustawienia różnych tapet na wielu monitorach, przy wykonywaniu komendy feh określ tyle plików, ile jest monitorów. Na przykład, dla dwóch monitorów to będzie:

$ feh --bg-center ścieżka/do/tapety/pierwszego/monitora ścieżka/do/tapety/drugiego/monitora

Otwieranie obrazów SVG

$ feh --conversion-timeout 1 plik.svg

Zwróć uwagę, że taka akcja wymaga pakietu imagemagick.

Losowa tapeta

Możesz sprawić, aby feh ustawiał losową tapetę używając opcji --randomize razem z jedną z opcji typu --bg-foo, na przykład:

$ feh --bg-fill --randomize ~/.wallpaper/*

Powyższa komenda mówi feh, aby wylosował piliki z plików dostępnych w katalogu ~/.wallpaper/ i ustawił je jako tapety dla wszystkich dostępnych monitorów (po jednym losowym pliku na monitor). Możesz także wykonać to rekursywnie, jeżeli masz tapety podzielone na pod-foldery:

$ feh --recursive --bg-fill --randomize ~/.wallpaper

Aby losować tapety w każdej nowej sesji, dodaj poniższą linię do twojego pliku .xinitrc:

$ feh --bg-max --randomize ~/.wallpaper/* &

Kolejnym sposobem na ustawienie losowej tapety dla każdej sesji Xorg jest edycja pliku .fehbg jak poniżej.

$HOME/.fehbg
}}
feh --bg-max --no-fehbg --randomize ~/.wallpaper/* 
Tip: Aby zmieniać tapety co jakiś odstęp czasu, użyj skryptu (zobacz while loop), procesu cron, lub systemd timer, aby wykonywać komendę w wybranym interwale czasowym.

Rozwiązywanie problemów

Wykorzystywanie procesów Cron

Aby używać Feh w procesie Cron, w celu losowania tapet, musisz określić zmienną środowiskową DISPLAY:

$ DISPLAY=:0 feh --bg-max --randomize ~/.wallpaper/*