Hamachi (Slovenčina)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since 2016-06-05. (Discuss in Talk:Hamachi (Slovenčina))

Hamachi je komerčný (uzavretý) VPN software. Pomocou tohto nástroja môžete prepojiť dva alebo viac počítačov. Využíva sa pri tom ich vlastná virtuálna sieť pre priamu bezpečnú komunikáciu.

Inštalácia

Nainštalujte balíček logmein-hamachiAUR z repozitára AUR.

Konfigurácia

Konfigurácia Hamachi sa nachádza v /var/lib/logmein-hamachi/h2-engine-override.cfg (ak súbor neexistuje, vytvorte ho). Nanešťastie nie je možné nájsť kompletný zoznam konfiguračných nastavení, takže ich tu je len zopár, ktoré je možné použiť.

Používanie hamachi v príkazovom riadku ako bežný užívateľ

Aby bolo možné používať hamachi v príkazovom riadku bez privilegovaných práv, pridajte nasledujúci riadok do konfiguračného súboru:

Ipc.User VaseUzivatelskeMeno

Automatické nastavenie vlastnej prezývky

Hamachi bežne používa ako prezývku názov počítača(hostname). Ak chcete, aby Hamachi automaticky nastavil vlastnú prezývku po svojom štarte, pridajte nasledujúci riadok do konfiguračného súboru:

Setup.AutoNick VasaPrezyvka

Prezývku je možné taktiež nastaviť manuálne využitím príkazového riadku hamachi:

# hamachi set-nick VasaPrezyvka

Toto je však nutné robiť po každom spustení Hamachi, takže ak chcete používať rovnakú prezývku, automatické nastavenie (popísané vyššie) je pravdepodobne výhodnejšie.

Spustenie Hamachi

# systemctl start logmein-hamachi

Teraz už máte k dispozícii celý balík príkazov. Nie sú zoradené v žiadnom špeciálnom poradí a ich názvy celkom dobre popisujú ich vlastnosti.

$hamachi set-nick bob
$hamachi login
$hamachi create my-net tajneheslo
$hamachi go-online moja-siet
$hamachi list
$hamachi go-offline moja-siet

Pre získanie zoznamu všetkých príkazov spustite:

$hamachi ?
Note: Ak chcete vykonávať akcie v sietiach, v ktorých ste, tak sa uistite, že ste v nich "online".

systemd

AUR balíček logmein-hamachiAUR taktiež zahŕňa pekného malého systemd démona.

Nasledujúcim príkazom môžete prinútiť spustienie Hamachi po každom nabootovaní pomocou systemd:

# systemctl enable logmein-hamachi

Ak chcete ihneď spustiť démona Hamachi, použite tento príkaz:

# systemctl start logmein-hamachi

GUI

Na repozitári AUR sa nachádzajú aj nasledujúce grafické frontendy pre Hamachi:

Tiež pozrite