Howdy (Polski)

From ArchWiki

Howdy jest programem imitującym Windows Hello na Linuxie. Używa czujniki podczerwieni komputera i kamery żeby zweryfikować twarz użytkownika.

Instalacja

Zainstaluj pakiet howdyAUR.

Konfiguracja

Ustaw Howdy żeby uruchamiać kiedy jest potrzebny

Aby Howdy mogł uwierzytelnić użytkownika, należy dodać niewielką zmianę do dowolnego pliku konfiguracyjnego PAM, w którym może być użyta funkcja Howdy. W każdym pliku konfiguracyjnym należy dodać następujący wiersz:

auth sufficient pam_python.so /lib/security/howdy/pam.py

Przykład

/etc/pam.d/sudo
# PAM-1.0
auth    sufficient pam_python.so /lib/security/howdy/pam.py
auth    include    system-auth
account include    system-auth
session include    system-auth

Dodaj poprawny czujnik podczerwieni

Określ poprawny plik /dev/videoX podłączony do czujnika podczerwieni. Można to zrobić za pomocą różnych programów, takich jak cheese i fswebcamAUR. Po znalezieniu poprawnej nazwy pliku zedytuj plik /lib/security/howdy/config.ini za pomocą preferowanego edytora lub z # howdy config.

Note: gedit musi być zainstalowane dla howdy config.

Dodaj twarz do Howdy

Żeby dodać twarz do Howdy, uruchom:

# howdy add

Rozwiązywanie problemów

Wydaje się, że Howdy nie działa

Sprawdź, czy Howdy działa poprawnie, uruchamiając howdy test jako root. Jeśli to wydaje się działać, sprawdź wszystkie pliki konfiguracyjne PAM i sprawdź, czy działają. Niektóre programy, takie jak SDDM [1], nie działają poprawnie z PAM, co może skutkować nieoczekiwanymi rezultatami.