Lenovo V15 G2-ALC (Türkçe)

From ArchWiki
Çeviri Durumu: Bu makale, Lenovo V15 G2-ALC makalesinin çevirisidir. Son çeviri tarihi (yıl-ay-gün şeklinde): 2024-03-28. Eğer makalenin İngilizce sürümünde değişiklik yapılmış ise çevirinin senkronize edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Çevirmenliğe dair bilgi edinmek için Telegram grubumuzu ziyaret edebilirsiniz. Çevrilmiş tüm makelelere buradan erişebilirsiniz.
Donanım PCI/USB ID Çalışıyor mu?
Dokunmatik fare 04f3:31be Evet
Klavye Evet
GPU (amdgpu) 1002:164c Evet
Kamera 5986:2137 Evet
Ethernet 10ec:8168 Evet
Bluetooth 0cf3:e300 Evet
Ses 1022:15e3 Evet
Kablosuz 168c:003e Evet
Mikrofon Evet
TPM Test edilmemiş

Kurulum

Kablosuz ve muhtemelen Bluetooth rfkill(8) tarafından bloklanmış durumdadır, rfkill unblock all yazarak aktif hale getirebilirsiniz.

Installation guide (Türkçe)'de de bahsedildiği gibi, kurulum süresince SecureBoot, BIOS üzerinden kapatılmış olmalıdır.

Donanım yazılımı

This article or section needs expansion.

Reason: Bu bölüm SecureBoot ile alakalı yönergeler içermelidir. (Discuss in Talk:Lenovo V15 G2-ALC (Türkçe))

fwupd

fwupd bu cihazda desteklenmektedir.

Journalctl uyarıları

PS/2 appears to have AUX port disabled

Aşağıdaki uyarı mesajı tüm bağlantı noktaları (port) çalışıyor olmasına rağmen journalctl(1) kayıtlarında görülmektedir:

PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp

Eğer bu mesajı görmek istemiyorsanız, çekirdek (kernel) parametrelerine i8042.nopnp seçeneğini ekleyin.

Failed to load regulatory.db

Aşağıdaki CRDA ile bağlantılı uyarı mesajı, resmî depolardan wireless-regdb paketini kurarak düzeltilebilir.

kernel: platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
kernel: cfg80211: failed to load regulatory.db

İşlev tuşları ("Fn" veya fonksiyon tuşları)

Tuş Görülüyor?1 İşaretli?2 Etki
Fn+Esc Evet Evet Fn kilidini açar/kapatır
Fn+F1 Evet Evet XF86AudioMute
Fn+F2 Evet Evet XF86AudioLowerVolume
Fn+F3 Evet Evet XF86AudioRaiseVolume
Fn+F4 Evet Evet XF86AudioMicMute
Fn+F5 Evet Evet XF86MonBrightnessDown
Fn+F6 Evet Evet XF86MonBrightnessUp
Fn+F7 Evet Evet Super+p3 girdisi verir
Fn+F8 Evet Evet XF86RFKill
Fn+F9 Hayır Evet Bilinmiyor
Fn+F10 Hayır Evet Bilinmiyor
Fn+F11 Hayır Evet Bilinmiyor
Fn+F12 Evet Evet XF86Calculator
Fn+Insert Hayır Evet Bilinmiyor
Fn+Print Evet Evet Super+Shift+s4 girdisi verir
Fn+Sol ok tuşu Evet Evet Home
Fn+Sağ ok tuşu Evet Evet End
Fn+Yukarı ok tuşu Evet Evet Önceki
Fn+Aşağı ok tuşu Evet Evet Sonraki
Fn+Q Evet Hayır XF86Launch45
Fn+I Evet Hayır Insert
Fn+P Evet Hayır Durdur
Fn+S Evet Hayır Print
Fn+K Evet Hayır Scroll_Lock
Fn+B Evet Hayır Ctrl+Break girdisi verir
  1. Tuş xev ve benzeri araçlarda görünüyor.
  2. Tuşun üzerinde işleviyle alakalı bir sembol bulunuyor.
  3. Windows'ta "yansıt" menüsü için varsayılan kısayol.
  4. Windows'ta ekran görüntüsü almak için varsayılan kısayol.
  5. Windows'ta güç modunu değiştirmek için varsayılan kısayol.

Bilinen sorunlar

Dokunmatik farenin hızı birden düşüyor

Sorun cihaz şarj edilirken yaşanıyor. An itibarı ile bir çözümü yok ancak tam anlamıyla bir çözüm bulunana kadar şunları yapmayı deneyebilirsiniz:

  1. Cihazınızı şarjda kullanmamak
  2. Haricî bir fare kullanmak

Gelişmeler için bu forum başlığını ve bu Gitlab sorun bildirisini takip edebilirsiniz.

Ayrıca bakınız