Ncmpcpp (Polski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since 2013-10-01. (Discuss in Talk:Ncmpcpp (Polski))

Ncmpcpp lub ncmpcpp jest klientem mpd z interfejsem podobnym do tego w ncmpc, lecz dodatkowo posiada dużo ciekawych funkcji jak regex w wyszukiwarce, filtrowanie kolekcji, last.fm, sortowanie playlist, możliwość sortowanie w przeglądarce plików, edytor tagów, przeglądanie panelowe i inne.

Instalacja

Zainstaluj pakiet ncmpcpp.

Podstawowa konfiguracja

Interfejs programu jest wysoce konfigurowalny. Edytuj $XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/config, a jeżeli go nie masz, wpierw skopiuj domyślny:

$ cp /usr/share/doc/ncmpcpp/config $XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/config

Opcje:

 • mpd_host - powinno wskazywać na socket lub maszynę na której działa mpd, domyślnie: "localhost"
 • mpd_port - powinno wskazywać na port używany przez mpd, domyślnie: "6600"
 • mpd_music_dir - jeżeli mpd działa lokalnie, ten sam katalog który podałeś dla "music_directory" w pliku konfiguracyjnym mpd

Dla inspiracji, zobacz Pliki konfiguracyjne i zrzuty ekranu na forum (en).

Włączanie wizualizacji

Dla działającej wizualizacji, musisz edytować plik konfiguracyjny mpd, by włączyć szybką transformację Fouriera, niezbędna dla wizualizacji:

audio_output {
  type          "fifo"
  name          "my_fifo"
  path          "/tmp/mpd.fifo"
  format         "44100:16:2"
}

Dodatkowo te linie muszą być ustawione w $XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/config

visualizer_fifo_path = "/tmp/mpd.fifo"
visualizer_output_name = "my_fifo"
visualizer_sync_interval = "1"

I rodzaj wizualizacji do wyboru:

visualizer_type = "wave" (spectrum/wave)
visualizer_type = "spectrum" (spectrum/wave)

Zmiana skrótów

Lista klawiszy i ich funkcji dostępne jest pod klawiszem F1. Użytkownik może je zmodyfikować, kopiując /usr/share/doc/ncmpcpp/keys do $XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/ i edytując.

Linki zewnętrzne

dotshare.it configurations