Ncmpcpp (Polski)

From ArchWiki

The translation of this article or section does not reflect the original text.

Reason: No updates since 2013-10-01. (Discuss in Talk:Ncmpcpp (Polski))

Ncmpcpp lub ncmpcpp jest klientem mpd z interfejsem podobnym do tego w ncmpc, lecz dodatkowo posiada dużo ciekawych funkcji jak regex w wyszukiwarce, filtrowanie kolekcji, last.fm, sortowanie playlist, możliwość sortowanie w przeglądarce plików, edytor tagów, przeglądanie panelowe i inne.

Instalacja

Zainstaluj ncmpcpp z oficjalnego repozytorium.

Podstawowa konfiguracja

Interfejs programu jest wysoce konfigurowalny. Edytuj ~/.ncmpcpp/config, a jeżeli go nie masz, wpierw skopiuj domyślny:

cp /usr/share/doc/ncmpcpp/config ~/.ncmpcpp/config

Opcje:

 • mpd_host - powinno wskazywać na socket lub maszynę na której działa mpd, domyślnie: "localhost"
 • mpd_port - powinno wskazywać na port używany przez mpd, domyślnie: "6600"
 • mpd_music_dir - jeżeli mpd działa lokalnie, ten sam katalog który podałeś dla "music_directory" w pliku konfiguracyjnym mpd

Dla inspiracji, zobacz:

Włączanie wizualizacji

Dla działającej wizualizacji, musisz edytować plik konfiguracyjny mpd, by włączyć szybką transformację Fouriera, niezbędna dla wizualizacji:

audio_output {
  type          "fifo"
  name          "my_fifo"
  path          "/tmp/mpd.fifo"
  format         "44100:16:2"
}

Dodatkowo te linie muszą być ustawione w ~/.ncmpcpp/config

visualizer_fifo_path = "/tmp/mpd.fifo"
visualizer_output_name = "my_fifo"
visualizer_sync_interval = "1"

I rodzaj wizualizacji do wyboru:

visualizer_type = "wave" (spectrum/wave)
visualizer_type = "spectrum" (spectrum/wave)

Podstawowe używanie

Uruchamianie ncmpcpp

Uruchom:

$ ncmpcpp

Różne widoki

Częściowa lista widoków w ncmpcpp:

 • 0 - Zegar
 • 1 - Pomoc
 • 2 - Obecna playlista
 • 3 - Przeglądarka plików
 • 4 - Wyszukiwarka
 • 5 - Biblioteka
 • 6 - Edytor playlist
 • 7 - Edytor Tagów
 • 9 - Wizualizacja muzyki

Inne skróty

 • \ - Przełączanie między klasyczny a alternatywny widok
 • # - Wyświetlanie gęstości bitowej pliku
 • i - Pokaż informacje o pliku
 • I - Pokaż informacje o wykonawcy (zapisywane do ~/.ncmpcpp/artists/ARTIST.txt)
 • L - Zmień stronę z bazą słów
 • l - Ściągnij słowa dla utworu, pokaż/ukryj

Tryb odtwarzania

Zauważ, prawy górny róg w trybie alternatywnym:

1:40/4:16 1082 kbps              ──┤ Criminal ├──                    Vol: 98%
[playing]               Disturbed - Indestructible (2008)                [-z-c--]

I w trybie klasycznym:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[zc]

Odnoszą się do:

 • r - powtarzaj [r-----]
 • z - losowe [-z----]
 • y - tryb single [--s---]
 • R - tryb consume [---c--]
 • x - tryb crossfade [----x-]

Ostatni "-" jest aktywny tylko wtedy gdy użytkownik wymusi aktuializacje bazy danych klawiszem u.

Zmiana skrótów

Lista klawiszy i ich funkcji dostępne jest pod klawiszem 1. Użytkownik może je zmodyfikować, kopiując /usr/share/doc/ncmpcpp/keys do ~/.ncmpcpp/ i edytując.

Note: W nowszej wersji plik może znajdować się tutaj: /usr/share/doc/ncmpcpp/bindings

Linki zewnętrzne

dotshare.it configurations