Network tools (Polski)

From ArchWiki

Ten artykuł zawiera narzędzia do zarządzania siecią. ping i ip są zawarte w artykule Konfiguracja Sieciowa.

Traceroute

Traceroute to narzędzie, które wyświetla ścieżkę pakietów przechodzących przez sieć IP.

Istnieje kilka implementacji tego narzędzia:

https://www.bitwizard.nl/mtr/ || mtr, mtr-gtk

Netcat

Więcej informacji w Wikipedia:Netcat.

  • GNU Netcat — Wersja GNU narzędzia netcat, służy do analizowania sieci. Nie wspiera IPv6.
https://netcat.sourceforge.net/ || gnu-netcat
  • LibreSSL netcat — Nisko poziomowe narzędzie połączeń UDP/TCP, które wspiera protokół TLS.
https://www.libressl.org || libressl-netcatAUR[broken link: package not found]
  • Ncat — Implementacja narzędzia netcad zaczerpnięta z projektu Nmap.
https://nmap.org/ncat/ || nmap
  • OpenBSD netcat — Wariant narzędzia netcat pod OpenBSD (TCP/IP).
https://packages.debian.org/sid/netcat-openbsd || openbsd-netcat

Bardziej zaawansowaną alternatywą dla tego narzędzia jest socat.

Whois

Więcej informacji w Wikipedia:WHOIS.

  • whois — Inteligentny klient WHOIS.
https://github.com/rfc1036/whois || whois
  • jwhois — Internetowy klient Whois.
https://www.gnu.org/software/jwhois/ || jwhoisAUR

inetd

Arch Linux nie posiada inetd ale możesz wykorzystać na jego miejsce systemd lub xinetd (xinetdAUR).

Zobacz również