Offline installation (Čeština)

From ArchWiki
Stav překladu: Tento článek je přeložená obdoba "Offline installation". Naposledy přeloženo: 2022-10-13. Můžete pomoci sladit překlad, byl-li původní článek upraven.

Tento článek je návod jak nainstalovat Arch Linux na systému bez připojení k Internetu; samozřejmě je potřeba dalšího zařízení, které je připojené k Internetu.

Prvně následujte instalační příručku a přeskočte část "Připojte se k internetu". Zastavte se pak na Nainstalujte potřebné balíčky.

Připravte si lokální repozitář

Následujte kroky z Pacman/Tipy a triky#Instalace balíčků z CD/DVD nebo USB, abyste si připravili lokální repozitář s potřebnými soubory na jiném zařízení.

Pro provozuschopný systém, doporučujeme si obstarat tyto balíčky:

# pacman -Syw --cachedir . --dbpath /tmp/blankdb base base-devel linux linux-firmware systemd mkinitcpio vim

Vytvořte svůj offline repozitář

# repo-add ./custom.db.tar.gz ./*[^sig]

Nasazení a nastavování

Až budete mít repozitář připravený, připojte externí úložiště do offline zařízení a nasaďte úložiště na nově vytvořený root souborový systém:

# mount --mkdir /dev/sdxy /mnt/repo

Upravte své archiso /etc/pacman.conf a přidejte novou část:

[custom]
SigLevel = Optional
Server = file:///mnt/repo/

Odkomentujte [core] a [extra], aby se pacman z nich nepokoušel stahovat balíčky.

Pacstrap

Nyní můžete pacstrapnout svoje lokálně dostupné balíčky na offline zařízení:

# pacstrap -K /mnt base base-devel linux linux-firmware mkinitcpio systemd vim

Chroot

Pokud daný systém má zůstat offline, měl by být nastaven, aby pouze očekával lokální repozitáře.

Po chrootování do offline zařízení, upravte /etc/pacman.confi stejně jako minule (samozřejmě bez /mnt):

[custom]
SigLevel = Optional
Server = file:///repo/

Odkomentujte ostatní repozitáře a uložte. Pokračujte v nastavování systému jako obvykle.

Odteď každé aktualizace offline systému mohou být učiněny novější kopií lokálního repozitáře a nasazením na /repo. Pak stačí pouze spustit pacmana jako obvykle.