One Time PassWord (Čeština)

From ArchWiki

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: No updates since 2017-12-04 (Discuss in Talk:One Time PassWord (Čeština))

One Time PassWord (OTPW) je PAM modul, který zprostředkuje použití hesel "na jedno použití" k přihlášení do systému. Tohle se hodí zejména v kontextu Secure shell, a to umožnění přihlášení z veřejných nebo sdílených počítačů, za pomoci jednorázových hesel, které nebudou nikdy fungovat znova.

Instrukce pro instalaci OTPW a konfiguraci SSH používat OTPW k přihlášení jsou níže.

Instalace

Instalujte otpwAUR balíček z AUR.

Konfigurace pro ssh přihlášení

PAM Konfigurace

Vytvořte PAM konfigurační soubor pro otpw:

/etc/pam.d/ssh-otpw
auth sufficient pam_otpw.so
session optional pam_otpw.so

Dále upravte PAM kofigurační soubor pro ssh aby zahrnul otpw. Pokud chcete zakázat statické heslo zakomentujte druhý tučný řádek.Zde je upravená verze /etc/pam.d/sshd jako vzor:

/etc/pam.d/sshd
#%PAM-1.0
#auth   required pam_securetty.so   #zakázat vzdálený root

auth   include  ssh-otpw
#auth   include  system-remote-login #POZNÁMKA:Toto musí být zneplatněno pro zakázání přihlášní heslem.
account  include  system-remote-login
password include  system-remote-login
session  include  system-remote-login

Konfigurace sshd

OTPW používá interaktivní přihlášení pro SHH připojení, které je povoleno přidáním těchto řádek do /etc/ssh/sshd_config:

UsePAM yes
UsePrivilegeSeparation yes
ChallengeResponseAuthentication yes
Note: Ujistěte se, že nepřidáte nadbytečnou nebo konfliktní řádky konfigurace do /etc/ssh/sshd_config! Například buďte si jistí že tam nejsou dva řádky s UsePAM directivou,atp.

Chcete-li povolit také přihlašování statickými hesly, zajistěte, aby {{ic|/etc/ssh/sshd_config} obsahoval následující řádek:

PasswordAuthentication yes

V opačném případě jej nastavte na no. Viz výše uvedené informace o úpravě souboru /etc/pam.d/sshd, abyste úplně deaktivovali autorizaci statickým heslem, neboť PAM jinak povolí statické heslo, pokud OTPW selže (např. Když uživatel vyčerpá hesla).

Pokud povolíte ověření pomocí hesla, pak po selhání jedné metody ověření se klienti ssh vrátí zpět do druhé. Všimněte si, že ve výchozím nastavení ssh umožňuje tři pokusy o heslo na přihlašovací metodu.

Konfigurace OTPW

OTPW je nakonfigurován nezávisle pro každý uživatelský účet. Pokud daný účet nemá OTPW nakonfigurován, bude tento účet jednoduše používat statické heslo jako obvykle. Chcete-li nakonfigurovat protokol OTPW pro účet, spusťte jej jako:

$ otpw-gen > ~/otpw_passwords

otpw-gen požádá o předponu hesla, která musí být zadána na začátku všech otpw hesel. Tímto způsobem zajistíte, že pokud někdo jiný dostane váš seznam OTPW, nemůže ho použít k přihlášení k vašemu účtu, dokud nebude vědět i vaší předponu.

Po spuštění výše uvedeného příkazu by měl být v domovském adresáři uživatele soubor otpw_passwords, který obsahuje všechna uživatelská hesla OTPW. Bude také obsahovat soubor ~/.otpw, který obsahuje hashe hesel. otpw_passwords lze při přihlášení tisknout a odkazovat.

Použití

Po dokončení výše uvedené konfigurace by měl ssh automaticky používat OTPW pro uživatele, kteří jej nakonfigurovali. Příkaz k přihlášení OTPW vypadá takto:

Password 041:

Chcete-li se přihlásit, jednoduše vyhledejte heslo 41 v seznamu {{Ic|otpw_passwords}, například:

041 lYr0 g7QR

A zadejte předponu, po které následují obě poloviny hesla. Mezery jsou zde pro čitelnost a mohou nebo nemusí být zahrnuty do zadaného hesla. Nezadávejte mezeru mezi předčíslí a heslo.

Chcete-li zadat klientovi ssh, který způsob přihlášení chcete použít, přidejte -o PreferredAuthentication=keyboard-interactive pro použití OTPW nebo -o PreferredAuthentication=password statického hesla. Tyto volby mohou být také uvedeny v ~/.ssh/config per-server.