Openbox (Ελληνικά)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale.pngΑυτό το άρθρο χρειάζεται μετάφραση.Tango-preferences-desktop-locale.png

Σημειώσεις: Η σελίδα βρίσκεται σε διαδικασία μετάφρασης (συζητήστε)

Tango-inaccurate.pngThe factual accuracy of this article or section is disputed.Tango-inaccurate.png

Reason: The original page has been recently revamped. (December 2014) (Discuss in Talk:Openbox (Ελληνικά)#)

Ο Openbox είναι ένας ελαφρύς, ισχυρός και πλήρως παραμετροποιήσιμος stacking διαχειριστής παραθύρων (αγγλικά) με εκτεταμένη υποστήριξη προτύπων. Μπορεί να χτιστεί και να τρέξει ανεξάρτητα ως βάση για κάποιο περιβάλλον εργασίας (αγγλικά), ή να ενσωματωθεί σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας όπως το KDE ή το Xfce, ως μια εναλλακτική έναντι των διαχειριστών παραθύρων που αυτά παρέχουν. Το περιβάλλον εργασίας LXDE είναι το ίδιο χτισμένο γυρώ από τον Οpenbox. Μια περιεκτική λίστα των χαρακτηριστικών του καταγράφεται στο επίσημο site του Openbox. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ειδικά στον τρόπο εγκατάστασης του Openbox στο Arch Linux.

Εγκατάσταση

Εγκατάστησε το πακέτο openbox, το οποίο είναι διαθέσιμο στα επίσημα αποθετήρια (αγγλικά).

Openbox Sessions

Όπως ειπώθηκε, ο Openbox μπορεί να τρέξει ανεξάρτητα ως ένας αυτόνομος διαχειριστής παραθύρων ή ενσωματωμένος σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας όπως το KDE ή το Xfce ως μια εναλλακτική έναντι των διαχειριστών παραθύρων που αυτά παρέχουν.

Αυτόνομα

Πολλοί δημοφιλείς display managers όπως ο LXDM, ο SLiM, και ο LightDM θα ανιχνεύσουν αυτόματα τον Openbox, δίνοντας τη δυνατότητα να τον τρέξουμε ως μια αυτόνομη συνεδρία.

Ωστόσο, μπορεί να φανεί αναγκαίο να ορίσει κανείς "με το χέρι" την εντολή για την εκκίνηση μιας συνεδρίας openbox αν θέλει να τη θέσει ως προεπιλεγμένη συνεδρία στον SLiM, ή αν δεν χρησιμοποιεί κανέναν display manager (π.χ. είσοδος-login στην γραμμή εντολών, και εκτέλεση της εντολής startx στη συνέχεια). Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι αναγκαίο να τροποποιήσουμε το αρχείο Xinitrc και να προσθέσουμε την ακόλουθη εντολή:

exec openbox-session

Στο εσωτερικό άλλων περιβαλλόντων εργασίας

Όταν ο Openbox αντικαθιστά το διαχειριστή παραθύρων που παρέχεται από το περιβάλλον εργασίας, όλα τα εφέ του του στοιχειοθέτη (compositor) - όπως η διαφάνεια - που παρέχονταν από το προηγούμενο διαχειριστή παραθύρων χάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Openbox δεν παρέχει ανάλογη λειτουργία ο ίδιος. Ωστόσο είναι εύκολο να χρησιμοποιήσει κανείς ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στοιχειοθέτησης ώστε να τα επαναενεργοποιήσει.

GNOME

Ο Openbox δεν φαίνεται να λειτουργεί με το GNOME 3. Το γραφικό περιβάλλον Gnome-Shell απαιτεί τον δικό του προεπιλεγμένο διαχειριστή παραθύρων και τα δικά του πακέτα για τη διακόσμηση των παραθύρων ώστε να λειτουργήσει. Επιπλέον το να προσπαθήσει κανείς να τρέξει το openbox μέσα στο γραφικό περιβάλλον Classic-Gnome-Shell οδηγεί στην απώλεια του gnome-panel. H διακοπή του Openbox και η προσπάθεια επαναφοράς του προεπιλεγμένου διαχειριστή παραθύρων θα οδηγήσει σε σοβαρό σφάλμα στην επιφάνεια εργασίας. To Gnome 3 είναι σφιχτά ενοποιημένο, και ως εκ τούτου είναι ηθελημένα σχεδιασμένο να μην επιτρέπει να αλλάξουν τα συστατικά του στοιχεία εκ φύσεως.

KDE

Δες το κόμματι χρησιμοποιώντας τον Openbox στο KDE από το κύριο άρθρο για το KDE.

Xfce

Δες το κόμματι αντικαθιστώντας τον προεπιλεγμένο διαχειριστή παραθύρων από το κύριο άρθρο για το Xfce.

Ρύθμιση συστήματος

Όσοι εγκαθιστούν το Openbox - ιδίως ως αυτόνομο διαχειριστή παραθύρων θα έχουν παρατηρήσει ότι αρκετά στοιχεία μπορεί να μην λειτουργούν σωστά ή ακόμα να μην λειτουργούν καθόλου.. Παραδείγματα από τα προβλήματα που συναντώνται συχνά είναι:

 • Διαχειριστές Αρχείων: Τα υπόλοιπα partitions δεν φαίνονται ή δεν είναι προσβάσιμα. H λειτουργία των απορρριμάτων (trash) -όπου παρέχεται- δεν λειτουργεί.
 • Ταυτοποίηση: Οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται ή/και ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
 • Άσύρματη Σύνδεση: Άμεση αποτυχία όταν προσπαθεί κανείς να συνδεθεί με ασύρματο δίκτυο (σχετίζεται με την ταυτοποίηση)
 • Θέματα: Η διακόσμηση των παραθύρων των εφαρμογών δεν δείχνει όπως θα έπρεπε
 • Φάκελοι: Φάκελοι που κανείς θα περίμενε να υπάρχουν, όπως Αρχεία, Λήψεις και τα λοιπά λείπουν από τον φάκελο Home
 • Tray Συστήματος: Εκγαταστημένα πακέτα αποτυχγάνουν να ξεκινήσουν αυτόματα κατά την εκκίνηση ή φαίνονται διπλά.

Τα περισσότερα από αυτά είναι αποτέλεσμα ζητημάτων που σχετίζονται με το Dbus ή το GTK. Και τα δύο μπορούν να λυθούν ταυτόχρονα μέσω της επεξεργασίας του αρχείου ~/.xprofile - ή από την άλλη αν χρησιμοποιεί κανείς τοSLiM ως display manager με την επεξεργασία του αρχείου ~/.xinitrc. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκατασταθούν μερικά πακέτα για να διασφαλίσουν πλήρη λειτουργικότητα.

D-Bus

Προβλήματα σχετικά με το Διαχειριστή Αρχείων, την ταυτοποίηση, το SSH agent και την ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο πιθανόν σχετίζονται στο γεγονός πως ο D-Bus δεν λειτουργεί σωστά. Οι περισσότεροι diplay managers όπως οι GDM, KDM, LightDM και LXDM θα χειριστούν αυτό το ζήτημα για σένα.

Αν χρησιμοποιείς το xinit ή ορισμένους άλλους display managers (όπως XDM και SLiM), διασφάλισε πως το ~/.xinitrc βασίζεται στο /etc/skel/.xinitrc (ώστε να it sources /etc/X11/xinit/xinitrc.d/, δες εδώ xinitrc για περισσότερες πληφορείες).

GTK+ 2

Τυχόν προβλήματα με το θέμα και την εμφάνιση πιθανότατα οφείλονται στην απουσία της κατάλληλης εντολής ώστε να διασφαλιστεί πως μια ενιαία εμφάνιση χρησιμοποιείται στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το GTK 2. Τροποποίησε το ~/.xinitrc και/ή το ~/.xprofile προσθέτοντας την ακόλουθη εντολή:

export GTK2_RC_FILES="$HOME/.gtkrc-2.0" 

Το αρχείο ~/.gtkrc-2.0 θα δημιουργηθεί αυτόματα αν χρησιμοποιεί κανείς το lxappearance για να ορίσει τα θέματα.

Είναι επίσης αναγκαίο να εγκατασταθεί το libgnomeuiAUR για να διασφαλιστεί ότι το Qt μπορεί επίσης να εντοπίσει τα GTK θέματα.

Δες το GTK+#GTK+ 2.x[broken link: invalid section] για μια εισαγωγή σχετικά με το πώς να τροποποιεί κανείς το ~/.gtkrc-2.0 με το χέρι.

XDG

Πέρα από τη χρήση του τοπικού (local) αρχείου για την αυτόματη εκκίνηση εφαρμογών κατά την έναρξη ~/.config/openbox/autostart, ο Openbox επίσης θα χρησιμοποιήσει τα αρχεία .desktop που αυτόματα εγκαθίστανται από μερικά πακέτα στον καθολικό (global) κατάλογο /etc/xdg/autostart. Το πακέτο που είναι υπεύθυνο να επιτρέπει στον Openbox να χρησιμοποιεί τον κατάλογο /etc/xdg/autostart για την αυτόματη εκκίνηση εφαρμογών είναι το python-pyxdg.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως αρχικά ένα πακέτο όπως το εφαρμογίδιο Network Manager nm-applet ξεκινά αυτόματα κατά την εκκίνηση μέσω τοπικής ρύθμισης (στο ~/.config/openbox/autostart). Αν αργότερα εγκατασταθεί το python-pyxdg - είτε μόνο του είτε ως εξάρτηση από άλλο πακέτο - το καθολικό του (global) XDG αρχείο .desktop θα χρησιμοποιηθεί επίσης, και ως αποτέλεσμα θα οδηγήσει στην εμφάνιση δύο εικονιδίων στο tray συστήματος. Είναι λοιπόν προτιμότερο και συστήνεται να εγκαταστήσει κανείς το πακέτο python-pyxdg, αφού αυτό θα διασφαλίσει πως οι εφαρμογές που θα έπρεπε να εκκινούν αυτόματα θα έχουν την αναμενόμενη συμπεριφορά.

Φάκελος home

Tip: Το παρακάτω είναι βοηθητικό ιδίως για εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα διαχειριστή αρχείων που δύναται να διαχειρίζεται και την επιφάνεια εργασίας αφού θα δημιουργήσει αυτόματα ένα ξεχωριστό φάκελο με όνομα ~/Επιφάνεια Εργασίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα αρχεία και τις συντομεύσεις εφαρμογών που θα εμφανίζονται στην Επιφάνεια Εργασίας.

Αν φάκελοι όπως οι Λήψεις, Έγγραφα δεν είναι παρόντες στον κατάλογο home παρακαλείστε να ελέγξετε το εξής άρθρο: XDG user directories

Ταυτοποίηση και κωδικοί πρόσβασης

Για την ταυτοποίηση (π.χ κωδικοί WiFi κτλ.), είναι αναγκαίο να εγκατασταθούν τα κατάλληλα πακέτα. Αυτά είναι:

 • polkit: Εργαλείο για τον έλεγχο δικαιωμάτων σε όλο το σύστημα· δες polkit
 • gnome-keyring: αποθήκευση / ανάκληση κωδικών· δες GNOME Keyring

Ρύμθμιση

Προσοχή: Επεξεργάσου αυτά τα αρχεία χρησιμοποιώντας το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο θα χρησιμοποιείς το openbox, όχι με το λογαριασμό root!!
Συμβουλή: Τα τοπικά αρχεία ρυθμίσεων πάντα θα παρακάμπτουν τα αντίστοιχα καθολικά (δηλ. τα πρώτα θα λαμβάνονται υπόψιν όταν υπάρχουν). Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να τροποποιηθούν "με το χέρι" χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο επεξεργαστή κειμένου όπως ο Leafpad ή ο Geany· Δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει κανείς τις εντολές sudo ή gksu για να τα τροποποιήσει.

Τέσσερα αρχεία-κλειδιά σχηματίζουν τη βάση για την παραμετροποίηση του openbox. Κάθε ένα από αυτά έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Αυτά είναι τα εξής: rc.xml, menu.xml, autostart, και environment. Αν και γίνεται διεξοδικός λόγος για αυτά τα αρχεία παρακάτω, για να αρχίσει κανείς να παραμετροποιεί Openbox, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα τοπικό (local) προφίλ Openbox (δηλ. για το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη) με βάση αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει αντιγράφοντάς και χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το καθολικό (global) προφίλ /etc/xdg/openbox (που αφορά τον καθένα και όλους τους χρήστες):

$ mkdir -p ~/.config/openbox
$ cp -R /etc/xdg/openbox/* ~/.config/openbox

rc.xml

Tip: Επιπλέον συντομεύσεις πληκτρολογίου (keybindings) πρέπει να προστεθούν στο κομμάτι <keyboard> αυτού του αρχείου, κάτω από την κεφαλίδα (heading): <!-- Keybindings for running aplications -->

Το ~/.config/openbox/rc.xml είναι το βασικό αρχείο ρυθμίσεων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της συμπεριφοράς και των ρυθμίσεων ολόκληρης της συνεδρίας, συμπεριλαμβανομένων:

 • των συντομεύσεων πληκτρολογίου (π.χ για την έναρξη εφαρμογών; τον έλεγχο έντασης του ήχου κτλ)
 • των θεμάτων
 • των ρυθμίσεων επιφάνειας εργασίας και εικονικών επιφανειών εργασίας και
 • των ρυθμίσεων σχετικά με τα παράθυρα των εφαρμογών

Αυτό το αρχείο είναι επίσης προ-ρυθμισμένο, με την έννοια πως το μόνο που χρειάζεται είναι να τροποποιήσεις το ήδη υπάρχον περιεχόμενο για να επιτύχεις τη συμπεριφορά που ταιριάζει με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.

menu.xml

Το αρχείο ~/.config/openbox/menu.xml καθορίζει το είδος και τη συμπεριφορά του μενού της επιφάνειας εργασίας, το οποίο είναι προσβάσιμο με δεξί κλικ στο φόντο. Αν και το προεπιλεγμένο μενού το οποίο παρέχεται είναι στατικό μενού (δηλαδή δεν ανανενώνεται αυτόματα όταν εγκαθίστανται νέες εφαρμογές), υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν δυναμικά μενούτα οποία θα ανανεώνονται αυτόματα. Οι διαθέσιμες επιλογές αναπτύσσονται παρακάτω στο κομμάτι Μενούτου άρθρου.

autostart

Συμβουλή: Λάβε υπόψιν πως μερικές εφαρμογές θα εκκινούν αυτόματα μέσω αρχείων .desktop που εγκαθίστανται στους καταλόγους /etc/xdg/autostart/ ή ~/.config/autostart/.

Το ~/.config/openbox/autostart καθορίζει ποιες εφαρμογές θα εκκινήσουν αυτόματα στην αρχή κάθε συνεδρίας Openbox. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Μπάρες (panels) και/ή docks
 • Στοιχειοθέτες (compositors)
 • Εφαρμογές που παρέχουν φόντο για την επιφάνεια εργασίας
 • Εφαρμογές για προφύλαξη οθόνης (screensavers)
 • Άλλες εφαρμογές που φορτώνονται ή εκκινούν αυτόματα (π.χ Conky)
 • Daemon διαδικασίες (π.χ Διαχειριστές αρχείων για αυτόματη προσάρτηση τόμων και άλλες λειτουργίες)
 • Άλλες κατάλληλες εντολές (π.χ απενεργοποίηση του DPMS)

Πώς προστίθενται εντολές

Πρέεπει να δωθεί έμφαση σε δύο πολύ σημαντικά πράγματα όταν προσθέτει κανείς εντολές στο αρχείο ~/.config/openbox/autostart:

 • Κάθε μια εντολή πρέπει να τελειώνει με το λογόγραμμα του 'και' (&). Αν μια εντολή δεν τελειώνει με αυτόν τον τρόπο , τότε δεν θα εκτελεστεί καμία από τις εντολές που βρίσκονται κάτω από αυτή.
 • Προτείνεται να προστεθεί κάποια καθυστέρηση για την εκτέλεσεη κάποιων ή όλων των εντολών στο αρχείο αυτόματης εκκίνησης, ακόμα και για μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αν δεν γίνει αυτό όλες οι εντολές θα εκτελεούνται ταυτόχρονα με συνέπεια να παρατηρούνται λάθη στην εκκίνηση εφαρμογών. O τροπος σύνταξης της εντολής για καθυστέρηση (σε δευτερόλεπτα) της εκτέλεσης εντολών είναι:
(sleep <number of seconds>s && <command>) &

Για παράδειγμα, για να καθυστερήσει η εκτέλεση της εντολής για το Conky κατά 3 δευτερόλεπτα, η εντολή είναι (και πρόσεξε το & στο τέλος της εντολής):

(sleep 3s && conky) &

Εδώ είναι ένα πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα ενός πιθανού αρχείου ~/.config/openbox/autostart:

## Autostart File ##

##Disable DPMS
xset -dpms; xset s off &

##Compositor
compton -CGb &

##Background
(sleep 1s && nitrogen --restore) &

##tint2 panel
(sleep 1s && tint2) &

##Sound Icon
(sleep 1s && volumeicon) &

##Screensaver
(sleep 1s && xscreensaver -no-splash) &

##Conky
(sleep 3s && conky) &

##Disable touchpad
/usr/bin/synclient TouchpadOff=1 &

environment

Σημείωση: Aυτό είναι το λιγότερο σημαντικό αρχείο, και πολλοί χρήστες μπορεί να μην χρειαστεί να το τροποποιήσουν καθόλου

Το αρχείο ~/.config/openbox/environment μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή και τον καθορισμό σχετικών περιβαλλοντικών μεταβλητών όπως:

 • Ο ορισμός νέων pathways (π.χ εκτέλεση εντολών που διαφορετικά θα απαιτούσαν ολόκληρο το pathway να καταγράφεται μαζί με αυτές)
 • Αλλαγή των ρυθμίσεων γλώσσας, και
 • Ορισμός νέων μεταβλητών για χρήση (π.χ η ρύθμιση για τα θέματα GTK μπορεί να γίνει εδώ)

Προαιρετικά πακέτα για ρυθμίσεις Εμφάνισης του γραφικού περιβάλλοντος

Μια σειρά από προγράμματα με γραφικό περιβάλλον είναι διαθέσιμα για να ρυθμίσεις εύκολα και γρήγορα την επιφάνεια εργασίας του Openbox. Από τα επίσημα αποθετήρια αυτά περιλαμβάνουν:

 • obconf: Βασικός διαχειριστής ρυθμίσεων Openbox
 • lxappearance-obconf: Διαχειριστής ρυθμίσεων του LXDE (παρέχει πρόσθετες ρυθμίσεις)
 • lxinput: Ρυθμίσεις πληκτρολογίου και ποντικιού του LXDE
 • lxrandr: Ρυθμίσεις οθόνης του LXDE

Άλλα πακέτα, όπως το obkeyAUR (ρυθμίζει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου μέσω του αρχείου rc.xml) και το ob-autostartAUR[broken link: package not found] (τροποποιεί το αρχείο autostart του Openbox) είναι διαθέσιμα στο AUR. Προγράμματα και εφαρμογές που σχετίζονται με την τροποποίηση του μενού εφαρμογών του Openbox συζητούνται στο τμήμα Μενού του άρθρου.

Επανναρρύθμιση του Openbox

Συμβουλή: ΑΝ δεν είναι ήδη παρούσα θα άξιζε να προσθέσεις αυτήν την εντολή στο μενού ή/και σε συντόμευση πληκτρολογίου για ευκολία.

Ο Openbox δεν θα εφαρμόζει πάντα αυτόματα οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στα αρχεία ρυθμίσεών του κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Επομένως, συχνά θα είναι αναγκαίο να ξαναφορτώθουν αφού έχουν τροποποιηθεί. Για να γίνει αυτό, πληκτρολόγησε την ακόλουθη εντολή:

$ openbox --reconfigure

Αν επιθυμείς να προσθέσεις αυτήν την εντολή ως συντόμευση πληκτρολογίου στο αρχείο ~/.config/openbox/rc.xml, είναι αρκετό να προσθέσεις την εντολή ως reconfigure. Ένα παράδειγμα παρέχεται παρακάτω, χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Super+F11:

<keybind key="W-F11">
 <action name="Reconfigure"/>
</keybind>

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Όλες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου πρέπει να προστεθούν στο αρχείο ~/.config/openbox/rc.xml, κάτω από την κεφαλίδα <!-- Keybindings for running aplications -->. Μια σύντομη επισκόπηση παρέχεται εδώ, αλλά μια σε βάθος εξήγηση των συντομεύσεων πληκτρολογίου μπορεί να βρεθεί στη σελίδα openbox.org. Yπάρχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ονομάζεται'obkey' στο AUR για την τροποποίηση των συντομεύσεων πληκτρολογίου. Πριν χρησιμοποιήσει κανείς το obkey, πρέπει να χρησιμοποιήσει το obconf για να δημιουργήσει το αρχείο ~/.config/openbox/rc.xml.

Ειδικά πλήκτρα

Ενώ η χρήση των καθιερωμένων αλφαριθμητικών πλήκτρων είναι αυτονόητη, συγκεκριμένα ειδικά ονόματα χρησιμοποιούνται για άλλους τύπους πλήκτρων όπως οι τροποποιητές (modifers), τα πλήκτρα πολυμέσων και τα πλήκτρα πλοήγησης.

Τροποποιητές (modifiers)

τροποποιητές έχουν ένα σημαντικό ρόλο στις συντομεύσεις πληκτρολογίου (π.χ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift ή το Ctrl / control σε συνδυασμό με ένα άλλο πλήκτρο). Η χρήση των τροποποιητών βοηθά στην αποτροπή ύπαρξης συγκρουόμενων συντομεύσεων πληκτρολογίου, όταν δύο ή περισσότερες ενέργειες συνδέονται με το ίδο πλήκτρο ή τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων. Ο τρόπος σύνταξης για τη χρήση ενός τροποποιητή μαζί με ένα άλλο πλήκτρο είναι:

"<modifier>-<key>"

Οι κώδικες των τροποποιητών είναι οι εξής:

 • S: Shift
 • C: Control / CTRL
 • A: Alt
 • W: Super / Windows
 • M: Meta
 • H: Hyper (Αν αυτό αντιστοιχεί σε κάτι)

Για παράδειγμα, ο κώδικας παρακάτω κάνει χρήση του πλήκτρου super (το οποίο είναι γνωστό και ως πλήκτρο Windows) και του t για την εκκίνηση του lxterminal

<keybind key="W-t">
  <action name="Execute">
    <command>lxterminal</command>
  </action>
</keybind>

Πλήκτρα Πολυμέσων

Where available, it is possible to set the appropriate multimedia keys to perform their intended functions, such as to control the volume and/or the screen brightness. These will usually be integrated into the function keys, and are identified by their appropriate symbols. See the Multimedia Keys article for further information.

The volume and brightness multimedia codes are as follows (note that commands will still have to be assigned to them to actually function):

 • XF86AudioRaiseVolume: Increase volume
 • XF86AudioLowerVolume: Decrease volume
 • XF86AudioMute: Mute / unmute volume
 • XF86MonBrightnessUp: Increase screen brightess
 • XF86MonBrightnessDown: Decrease screen brightness

Examples of how these may be used in ~/.config/openbox/rc.xml have been provided below.

Πλήκτρα Πλοήσησης

These are the directional / arrow keys, usually used to move the cursor up, down, left, or right. The (self-explanatory) navigation codes are as follows:

 • Up: Up
 • Down: Down
 • Left: Left
 • Right: Right

Έλεγχος Έντασης Ήχου

What commands should be used for controlling the volume will depend on whether ALSA, PulseAudio, or OSS is used for sound.

ALSA

If ALSA is used for sound, the amixer program can be used to adjust the volume, which is part of the alsa-utils package. The following example - using the multimedia keys intended to control the volume - will adjust the volume by +/- 5% (which may be changed, as desired):

<keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
  <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 5%+ unmute</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioLowerVolume">
  <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 5%- unmute</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioMute">
  <action name="Execute">
    <command>amixer set Master toggle</command>
  </action>
</keybind>

Pulseaudio

Where using PulseAudio with ALSA as a backend, the amixer program commands will have to be modifed, as illustrated below in comparison to the ALSA example:

<keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
  <action name="Execute">
    <command>amixer -D pulse set Master 5%+ unmute</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioLowerVolume">
  <action name="Execute">
    <command>amixer -D pulse set Master 5%- unmute</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioMute">
  <action name="Execute">
    <command>amixer set Master toggle</command>
  </action>
</keybind>

OSS

Note: This option may be suitable for more experienced users.

Where using OSS, it is possible to create keybindings to raise or lower specific mixers. This allows, for example, the volume of a specific application (such as an audio player) to be changed without changing the overall system volume settings in turn. In this instance, the application must first have been configured to use its own mixer.

In the following example, MPD has been configured to use its own mixer - also named mpd - to increase and decrease the volume by a single decibel at a time. The -- that appears after the ossmix command has been added to prevent a negative value from being treated as an argument:

<keybind key="[chosen keybind]">
  <action name="Execute">
    <command>ossmix -- mpd +1</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="[chosen keybind]">
  <action name="Execute">
    <command>ossmix -- mpd -1</command>
  </action>
</keybind>

Media player control

The playerctl command-line utility can be used to bind multimedia keys to player actions. It should work with most media players.

<keybind key="XF86AudioPlay">
  <action name="Execute">
    <command>playerctl play</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioPause">
  <action name="Execute">
    <command>playerctl pause</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioNext">
  <action name="Execute">
    <command>playerctl next</command>
  </action>
</keybind>
<keybind key="XF86AudioPrev">
  <action name="Execute">
    <command>playerctl previous</command>
  </action>
</keybind>

Ρύθμιση Φωτεινότητας

The xbacklight program is used to control screen brightness, which is part of the Xorg X-Window system. In the example below, the multimedia keys intended to control the screen brightness will adjust the settings by +/- 10%:

<keybind key="XF86MonBrightnessUp">
   <action name="Execute">
    <command>xbacklight +10</command>
   </action>
</keybind>
<keybind key="XF86MonBrightnessDown">
   <action name="Execute">
    <command>xbacklight -10</command>
   </action>
</keybind>

Window snapping

Many desktop environments and window managers support window snapping (e.g. Windows 7 Aero snap), whereby they will automatically snap into place when moved to the edge of the screen. This effect can also be simulated in Openbox through the use of keybinds on focused windows.

As illustrated in the example below, percentages must be used to determine window sizes (see openbox.org for further information). In this instance, The super key is used in conjunction with the navigation keys:

<keybind key="W-Left">
  <action name="UnmaximizeFull"/>
  <action name="MaximizeVert"/>
  <action name="MoveResizeTo">
    <width>50%</width>
  </action>
  <action name="MoveToEdge"><direction>west</direction></action>
</keybind>
<keybind key="W-Right">
  <action name="UnmaximizeFull"/>
  <action name="MaximizeVert"/>
  <action name="MoveResizeTo">
    <width>50%</width>
  </action>
  <action name="MoveToEdge"><direction>east</direction></action>
</keybind>

However, it should be noted that once a window has been 'snapped' to an edge, it will remain vertically maximised unless subsequently maximised and then restored. The solution is to implement additional keybinds - in this instance using the down and up keys - to do so. This will also make pulling 'snapped' windows from screen edges faster as well:

<keybind key="W-Down">
  <action name="Unmaximize"/>
</keybind>
<keybind key="W-Up">
  <action name="Maximize"/>
</keybind>

This Ubuntu forum thread provides more information. Applications such as opensnap-gitAUR[broken link: package not found] are also available from the AUR to automatically simulate window snapping behaviour without the use of keybinds.

Μενού Επιφάνειας Εργασίας

It is also possible to create a keybind to access the desktop menu. For example, the following code will bring up the menu by pressing CTRL + m:

<keybind key="C-m">
  <action name="ShowMenu">
    <menu>root-menu</menu>
  </action>
</keybind>

Menus

It is possible to employ three types of menu in Openbox: static, pipes (dynamic), and generators (static or dynamic). They may also be used alone or in any combination.

Static

As the name would suggest, this default type of menu does not change in any way, and may be manually edited and/or (re)generated automatically through the use on an appropriate software package.

Fast and efficient, while this type of menu can be used to select applications, it can also be useful to access specific functions and/or perform specific tasks (e.g. desktop configuration), leaving the access of applications to another process (e.g. the synapse or xfce4-appfinder applications).

The ~/.config/openbox/menu.xml file will be the sole source of static desktop menu content.

menumaker

Warning: A root terminal must be installed in order to use MenuMaker, even though a standard user terminal may be used to run it. xterm is a good choice.

menumaker automatically generates xml menus for several window managers, including Openbox, Fluxbox, IceWM and Xfce. It will search for all installed executable programs and consequently create a menu file for them. It is also possible to configure MenuMaker to exclude certain application types (e.g. relating to GNOME or KDE), if desired.

Once installed and executed, it will automatically generate a new ~/.config/openbox/menu.xml file. To avoid overwriting an existing file, enter:

$ mmaker -v OpenBox3

Otherwise, to overwrite an existing file, add the force argument (f):

$ mmaker -vf OpenBox3

Once a new ~/.config/openbox/menu.xml file has been generated it may then be manually edited, or configured using a GUI menu editor, such as obmenuAUR.

obmenu

Warning: obm-xdg - a pipe menu to generate a list of GTK+ and GNOME applications - is also provided with obmenu. However, it has long-running bugs whereby it may produce an invalid output, or even not function at all. Consequently it has been omitted from discussion.

obmenuAUR is a "user-friendly" GUI application to edit ~/.config/openbox/menu.xml, without the need to code in xml.

xdg-menu

archlinux-xdg-menu will automatically generate a menu based on xdg files contained within the /etc/xdg/ directory for numerous Window Managers, including Openbox. Review the Xdg-menu#OpenBox article for further information.

logout menu options

Tip: The commands provided can also be attached to keybinds.

The ~/.config/openbox/menu.xml file can be edited in order to provide a sub-menu with the same options as provided by oblogout. The sample script below will provide all of these options, with the exception of the ability to lock the screen:

<menu id="exit-menu" label="Exit">
	<item label="Log Out">
		<action name="Execute">
			<command>openbox --exit</command>
		</action>
	</item>
	<item label="Shutdown">
		<action name="Execute">
			<command>systemctl poweroff</command>
		</action>
	</item>
	<item label="Restart">
		<action name="Execute">
		    <command>systemctl reboot</command>
		</action>
	</item>
	<item label="Suspend">
		<action name="Execute">
		    <command>systemctl suspend</command>
		</action>
	</item>
	<item label="Hibernate">
		<action name="Execute">
		    <command>systemctl hibernate</command>
		</action>
	</item>
</menu>

Once the entries have been composed, add the following line to present the sub-menu where desired within the main desktop menu (usually as the last entry):

<menu id="exit-menu"/>

Pipes

Tip: It is entirely feasible for a static menu to contain one or more pipe sub-menus. The functionality of some pipe menus may also rely on the installation of relevant software packages.

This type of menu is in essence a script that provides dynamic, refreshed lists on-the-fly as and when run. These lists may be used for multiple purposes, including to list applications, to provide information, and to provide control functions. Pre-configured pipe menus can be installed, although not from the official repositories. More experienced users can also modify and/or create their own custom scripts. Again, ~/.config/openbox/menu.xml may and commonly will contain several pipe menus.

Examples

Openbox.org also provides a further list of pipe menus.

Generators

This type of menu is akin to those provided by the taskbars of desktop environments such as Xfce or LXDE. Automatically updating on-the-fly, this type of menu can be powerful and very convenient. It may also be possible to add custom categories and menu entries; read the documentation for your intended dynamic menu to determine if and how this can be done.

A menu generator will have to be executed from the ~/.config/openbox/menu.xml file.

obmenu-generator

Tip: icons can still be disabled in obmenu-generatorAUR, even where enabled in ~/.config/openbox/rc.xml.

obmenu-generatorAUR is currently only available from the AUR, although it is still highly recommended. With the ability to be used as a static or dynamic menu, it is highly configurable, powerful, and versatile. Menu categories and individual entries may also be easily hidden, customised, and/or added with ease. The official homepage provides further information and screenshots.

Below is an example of how obmenu-generator would be dynamically executed without icons in ~/.config/openbox/menu.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<openbox_menu>
  <menu id="root-menu" label="OpenBox 3" execute="/usr/bin/obmenu-generator">
  </menu>
</openbox_menu>

To automatically iconify entries, the -i option would be added:

<menu id="root-menu" label="OpenBox 3" execute="/usr/bin/obmenu-generator -i">

openbox-menu

Tip: If this menu produces an error, it may be solved by enabling icons in ~/.config/openbox/rc.xml.

openbox-menuAUR uses the LXDE menu-cache to create dynamic menus. The official homepage[dead link 2021-05-17 ⓘ] provides further information and screenshots.

obmenugen

ObmenugenAUR[broken link: package not found] is currently only available from the AUR, and can be used to a generate static or dynamic application menu based on .desktop files. The official homepage provides further information.

Menu icons

To show icons next to menu entries, it will be necessary to ensure they are enabled in the <menu> section of the ~/.config/openbox/rc.xml file:

<applicationIcons>yes</applicationIcons>

Where using a static menu, it will then be necessary to edit the ~/.config/openbox/menu.xml file to provide both the icon = command, along with the full path and icon name for each entry. An example of the syntax used to provide an icon for a category is:

<menu id="apps-menu" label="[label name]" icon="[pathway to icon]/[icon name]">

Desktop menu as a panel menu

Tip: XDoTool can simulate any keybind for any action, and as such, it may therefore be used for many other purposes...

xdotool is a package that can issue commands to simulate key presses / keybinds, meaning that it is possible to use it to invoke keybind-related actions without having to actually press their assigned keys. As this includes the ability to invoke an assigned keybind for the Openbox desktop menu, it is therefore possible to use XDoTool to turn the Openbox desktop menu into a panel menu. Especially where the desktop menu is heavily customised and feature-rich, this may prove very useful to:

 • Replace an existing panel menu
 • Implement a panel menu where otherwise not provided or possible (e.g. for tint2-svnAUR[broken link: package not found])
 • Compensate where losing access to the desktop menu due to the use of an application like xfdesktop[broken link: invalid section] to manage the desktop.

Once XDoTool has been installed - if not already present - it will be necessary to create a keybind to access the root menu in ~/.config/openbox/rc.xml, and again below the <!-- Keybindings for running aplications --> heading. For example, the following code will bring up the menu by pressing CTRL + m:

<keybind key="C-m">
  <action name="ShowMenu">
    <menu>root-menu</menu>
  </action>
</keybind>

Openbox must then be re-configured. In this instance, XDoTool will be used to simulate the CTRL + m keypress to access the desktop menu with the following command (note the use of + in place of -):

xdotool key control+m

How this command may be used as a panel launcher / icon is largely dependent on the features of panel used. While some panels will allow the above command to be executed directly in the process of creating a new launcher, others may require the use of an executable script. As an example, a custom executable script called obpanelmenu.sh will be created in the ~/.config folder:

$ text editor ~/.config/obpanelmenu.sh

Once the empty file has been opened, the appropriate XDoTool command must be added to the empty file (i.e. to simulate the CTRL + m keypress for this example):

xdotool key control+m

After the file has been saved and closed, it may then be made into an executable script with the following command:

$ chmod +x ~/.config/obpanelmenu.sh

Executing it will bring up the Openbox desktop menu. Consequently, where using a panel that supports drag-and-drop functionality to add new launchers, simply drag the executable script onto it before changing the icon to suit personal taste. For instructions on how to use this executable script with tint2-svnAUR[broken link: package not found] - a derivative of the popular tint2 panel that allows launchers to be added - see Tint2-Svn launchers[broken link: invalid section].

GTK+ desktop theming

Tip: It is strongly advised to install the obconf and lxappearance-obconf GUI applications to configure visual settings and theming. The latter is particularly important as it is responsible for generating the ~/.gtkrc-2.0 file.

It is important to note that a substantial range of both Openbox-specific and generalised, Openbox-compatible GTK themes are available to change the look of window decorations and the desktop menu. Generalised themes are designed to be simultaneously compatible with a range of popular desktop environments and/or window managers, commonly including Openbox. For example, gtk-theme-numix-blueAUR[broken link: package not found] supports both Openbox and Xfce.

Configuration

obconf and/or lxappearance-obconf should be used to select and configure available GTK themes. See Uniform look for Qt and GTK applications for information about theming Qt based applications like VirtualBox or Skype.

Installation: official and AUR

A good selection of openbox-themesAUR are available from the official repositories.

Both Openbox-specific and Openbox-compatible themes installed from the official repositories and/or the AUR will be automatically installed to the /usr/share/themes directory. Both will also be immediately available for selection.

Installation: other sources

box-look.org is an excellent and well-established source of themes. deviantART.com is another excellent resource. Many more can be found through the utilisation of a search engine.

Zip and tar files

Themes downloaded from other sources such as box-look.org will usually be compressed in a .tar.gz or .zip format. Although tar will have been installed as part of the base arch installation to extract .tar.gz files, it will be necessary to install a program such as unzip to extract .zip files in the terminal. user-friendly GUI archivers are also available; see List of applications#Archiving and compression tools for further information.

Extracted theme files should also be placed in the /usr/share/themes directory. For example, assuming downloaded content is automatically stored in the ~/Downloads folder, to simultaneously extract and move a .tar.gz theme file, the syntax of the command would be:

# tar xvf ~/Downloads/<theme file name>.tar.gz -C /usr/share/themes/

To use unzip in the same scenario for a .zip theme file, the syntax of the command would be:

# unzip ~/Downloads/<theme file name>.zip -d /usr/share/themes/

Alternatively, it is also possible to simply move / copy and paste the extracted files to the /usr/share/themes directory using an installed file manager as root.

Troubleshooting

There are two particular problems that may be encountered on rare occasions, especially where downloading themes from unsupported websites. These have been addressed below.

Theme cannot be used

If for any reason the newly extracted theme cannot be selected, open the theme directory to first ensure that it is indeed compatible with Openbox by determining that an openbox-3 directory is present, and that within this directory a themerc file is also present. An .obt (OpenBox Theme) file may also be present in some instances, which can then be manually loaded in obconf.

Where expected files and directories are present and correct, then on occasion it is possible that the theme author has not correctly set permission to access the file (e.g. permission may still be for the account of the author, rather than for root). To eliminate this possibility, ensure the folder and file permissions are for root:

# chown -R root /user/share/themes

Theme looks broken

Of course, the first line of enquiry would be to check that it is not just a badly made, broken theme! Otherwise, ensure that the Openbox GTK fix has been implemented, and then re-start the session. Unfortunately some older themes can simply break if not maintained sufficiently to keep pace with the changes incurred by GTK updates. To avoid such occurrences, it is best to check that desired themes have recently been created or at least updated / patched.

Edit or create new themes

Tip: Where deciding to modify an existing theme (e.g. the colour scheme), it would be best to work on a copy of it, rather than the original. This will retain the original should anything go wrong, and ensure that your changes are not over-written through an update.

The process of creating new or modifying existing themes is covered extensively at the official openbox.org website. A user-friendly GUI to do so - obthemeAUR - is also available from the AUR.

Compositing effects

Openbox does not natively provide support for compositing, and it will therefore be necessary to install a compositor for this purpose. The use of compositing enables various desktop visual effects, including transparency, fading, and shadows. Although compositing is not a necessary component, it can help to provide a more pleasant-looking environment, and avoid common issues such as screen distortion when oblogout is used, and visual glitches when terminal window transparency has been enabled. Three of the most common choices are:

 • Compton: Powerful and reliable, with extensive options
 • Xcompmgr: Older and simpler version of compton
 • Cairo Compmgr: Advanced compositing effects, plugin support, and a user-friendly GUI. Also more buggy and far heavier use of system resources.

Mouse cursor and application icon themes

Any mouse cursor and/or application icon theme may be used with Openbox. Numerous themes are available from both the official repositories and the AUR.

xcursor themes (mouse)

Tip: Review the Xcursor article for an in-depth explanation.

Standard xcursor theme packages available from the official repositories include xcursor-themes, xcursor-bluecurve, xcursor-vanilla-dmz, and xcursor-pinux. To search the official repositories for all available xcursor themes, enter the following command:

$ pacman -Ss xcursor

Installed x-cursor themes may then be set though using the obconf and lxappearance-obconf GUI applications. It may then be necessary to either log out and back in again to implement the change, or to reconfigure Openbox.

Application icon themes

Standard xcursor theme packages available from the official repositories include the gnome-icon-theme and lxde-icon-theme. A nice icon theme currently available from the AUR is numix-icon-theme-gitAUR. To search the official repositories for all available icon themes, enter the following command:

$ pacman -Ss icon-theme

Again, installed icon themes may then be set though using the obconf and lxappearance-obconf GUI applications. It may then be necessary to either log out and back in again to implement the change, or to reconfigure Openbox.

Desktop icons and wallpapers

Openbox does not natively support the use of desktop icons or wallpapers. As a consequence, it will be necessary to install additional applications for this purpose, where desired.

Desktop management using file managers

Some file managers have the capacity to fully manage the desktop, meaning that they may be used to provide wallpapers and enable the use of icons on the desktop. The LXDE desktop environment itself uses PCManFM for this purpose.

Wallpaper / background programs

Tip: The wallpaper programs listed here will have many more options than shown in this brief overview, including the ability to use solid colours for backgrounds. Review their documentation and man pages for more information.

There are numerous packages available to set desktop backgrounds in Openbox, each of which will need to be autostarted in the ~/.config/openbox/autostart file. A few of the most well known have been listed.

nitrogen

Tip: If nitrogen does not show in the desktop menu, then it can be manually added.

nitrogen is a user-friendly choice, as it also provides a GUI window to browse and set installed images. To access the GUI, enter the following command in a terminal:

$ nitrogen

To use nitrogen as the background provider, add the following command to the ~/.config/openbox/autostart file so that it will restore the last set wallpaper:

nitrogen --restore &

feh

Feh is a popular image viewer that may also be used to set wallpapers. In this instance, it will be necessary to add the full directory path and name of the image to be used as the wallpaper. To use Feh as the background provider, add the following command to the ~/.config/openbox/autostart file:

feh --bg-scale /path/to/image.file &

hsetroot

hsetroot is a command-line tool specifically designed to set wallpapers. As with Feh, it will be necessary to add the full directory path and name of the image to be used as the wallpaper. To use HSetRoot as the background provider, add the following command to the ~/.config/openbox/autostart file:

hsetroot -fill /path/to/image.file &

xsetroot

xsetroot is installed as part of the Xorg X-Windows system, and may be used to set simple background colours. For example, to use XSetRoot to set a black background, the following would be added to the ~/.config/openbox/autostart file:

xsetroot -solid "#000000" &

Icon programs

While there are programs dedicated to enabling desktop icons alone, it would seem that they have greater drawbacks than the utilisation of file managers for the task. These programs are discussed briefly, below.

idesk

idesk is a simple program that can enable icons in addition to managing wallpaper. It will be necessary to create an ~/.idesktop directory, and desktop icons must also be manually created. To use idesk to provide icons, add the following command to the ~/.config/openbox/autostart file:

idesk &

xfdesktop

xfdesktop is the desktop manager for Xfce. The Thunar file manager will also be downloaded as a dependency. Where this is used, the Openbox desktop menu will no longer be accessible by right-clicking the background.

As such, it will consequently be necessary to access it by other means, such as by creating a keybind[broken link: invalid section], and/or by - where permitted - re-configuring an installed panel to use the desktop menu as a panel menu. To use xfdesktop to provide icons, add the following command to the ~/.config/openbox/autostart file:

xfdesktop &

conky reconfiguration

Particularly where using a file manager to manage the desktop, it will be necessary to edit ~/.conkyrc to change the own_window_type command in order for conky to continue to be displayed (where used). The revised command that should be used is:

own_window_type normal

File managers

Multiple file managers may be used with Openbox, including PCManFM, SpaceFM, Thunar, xfeAUR, and qtfmAUR. Thunar is the native file manager for Xfce, and if installing be aware that some Xfce-related dependencies will also be installed, including exo (set default applications) and xfce4-about (provide information about the Xfce deskop environment). The menu entries for these may consequently have to be hidden.

A file manager alone will not provide the same features and functionality as provided by default in full desktop environments like Xfce and KDE. For example, it may not be initially possible to view or access other partitions or access removable media. See File manager functionality for further information.

oblogout

See the Oblogout article for an overview on how to use this useful, graphical logout script.

Openbox for multihead users

While Openbox provides better than average multihead support on its own, the openbox-multihead-gitAUR package from the AUR provides a development branch called Openbox Multihead that gives multihead users per-monitor desktops. This model is not commonly found in floating window managers, but exists mainly in tiling window managers. It is explained well on the Xmonad web site. Also, please see README.MULTIHEAD for a more comprehensive description of the new features and configuration options found in Openbox Multihead.

Openbox Multihead will function like normal Openbox when only a single head is available.

A downside to using Openbox Multihead is that it breaks the EWMH assumption that one and only one desktop is visible at any time. Thus, existing pagers will not work well with it. To remedy this, pager-multihead-gitAUR[broken link: package not found] can be found in the AUR and is compatible with Openbox Multihead.Screenshots It will work without Openbox Multihead if only one monitor is active.

Tips and tricks

Packages for beginners

Tip: See the List of applications article for many more possibilities.

The packages listed below have been listed to aid newer users:

Set default applications / file associations

See the Default applications article.

Terminal content copy and paste

Within a terminal, either:

 • Ctrl+Ins will copy and Shift+Ins will paste.
 • Ctrl+Shift+c will copy and mouse middle-click will paste.

Ad-hoc window transparency

Warning: This may not work where other actions are defined within the action group.

The program transset-dfAUR is available in the official repositories, and can enable window transparency on-the-fly.

For example, using the following code in the <mouse> section of the ~/.config/openbox/rc.xml file will enable control of application window transparency by hovering the mouse-pointer over the title bar and scrolling with the middle button:

<context name="Titlebar">
  ...
  <mousebind button="Up" action="Click">
    <action name= "Execute" >
    <execute>transset-df -p .2 --inc </execute>
    </action>
  </mousebind>
  <mousebind button="Down" action="Click">
    <action name= "Execute" >
    <execute>transset-df -p .2 --dec </execute>
    </action>
  </mousebind>
  ...
</context>

Using obxprop for faster configuration

openbox package provides a obxprop binary that can parse relevant values for applications settings in rc.xml. Officially obxprop | grep "^_OB_APP" is recommended for this task. Doing so for multiple applications and its windows can be very inefficient however. The following script obxprop2obrc makes it much easier to configure even a large number of applications.

#!/bin/bash
##Script: obxprop-to-openbox-rc.sh
##Recommended executable name: obxprop2obrc

while [ $# -ne 0 ]; do
case $1 in
  -f*)
    shift;
    FILE="$1";
	shift;
  ;;
  -t*)
    shift;
    TIME="$1";
	shift;
  ;;
  *)
    echo Usage: $0 [-f FILE_TEMPLATE] [-t WAIT_TO_KILL_TIME] 
    exit 1;
  ;;
esac
done

if [ $TIME ]; then
  OBXPROPS=( $(obxprop | cat & (sleep $TIME && pkill -13 cat) | awk -F \" '/_OB_APP/{ print "\x22"$2"\x22" }' ) );
else
  OBXPROPS=( $(obxprop | awk -F \" '/_OB_APP/{ print "\x22"$2"\x22" }' ) );
fi
OBPROPS=(TYPE TITLE GROUP_CLASS GROUP_NAME CLASS NAME ROLE);
j=0;
for i in $( seq 2 2 14 ); do
  OBPROP="$( echo ${OBXPROPS[@]} | awk -F \" '{ print $'$i'}' )";
  if [[ -z $OBPROP ]]; then 
    declare ${OBPROPS[$j]}='"*"';
  else 
    declare ${OBPROPS[$j]}="\"$OBPROP\"";
  fi
  j=$(($j+1));
done;

echo "  <application type="$TYPE" title="$TITLE" class="$CLASS" name="$NAME" role="$ROLE">"
if [ -f "$FILE" ]; then cat "$FILE" && exit; fi
cat << EOF
   <desktop>1</desktop>
   <desktop>all</desktop>
   <decor>yes</decor>
   <decor>no</decor>
   <focus>yes</focus>
   <focus>no</focus>
   <fullscreen>yes</fullscreen>
   <fullscreen>no</fullscreen>
   <iconic>yes</iconic>
   <iconic>no</iconic>
   <maximized>yes</maximized>
   <maximized>no</maximized>
   <maximized>both</maximized>
   <maximized>horizontal</maximized>
   <maximized>vertical</maximized>
   <monitor>0</monitor>
   <monitor>1</monitor>
   <position force="no">
   <position force="yes">
    <width>40%</width>
    <height>30%</height>
    <x>-1</x>
    <y>-1</y>
    <x>center</x>
    <y>center</y>
   </position>
   <layer>above</layer>
   <layer>normal</layer>
   <layer>below</layer>
   <shade>yes</shade>
   <shade>no</shade>
   <skip_pager>yes</skip_pager>
   <skip_pager>no</skip_pager>
   <skip_taskbar>yes</skip_taskbar>
   <skip_taskbar>no</skip_taskbar>
  </application>
EOF

If no further options are used default configuration, that can be edited by deleting unnecessary lines, is printed out. This script can use templates with default values when using -f switch:

$ obxprop2obrc -f templates-rc-inkscape-dialogs.sc > part-rc-applications-inkscape.xml
$ cat part-rc-applications-inkscape.xml
<application type="normal" title="Align and Distribute (Shift+Ctrl+A)" class="Inkscape" name="inkscape" role="*">
 <desktop>3</desktop>
 <decor>yes</decor>
 <maximized>no</maximized>
 <position force="yes">
  <width>20%</width>
  <height>30%</height>
  <x>-1</x>
  <y>-1</y>
 </position>
 <layer>normal</layer>
 <shade>yes</shade>
</application>

It also has a time switch -t which kills obxprop and thus can reduce time significantly in certain situations, although it may not work perfectly.

Xprop values for applications

xorg-xprop is available in the official repositories, and can be used to relay property values for selected applications. Where frequently using per-application settings, the following Bash Alias may be useful: dy:

alias xp='xprop | grep "WM_WINDOW_ROLE\|WM_CLASS" && echo "WM_CLASS(STRING) = \"NAME\", \"CLASS\""'

To use Xorg-XProp, run using the alias given xp, and click on the active program desired to define with per-application settins. The results displayed will only be the information that Openbox itself requires, namely the WM_WINDOW_ROLE and WM_CLASS (name and class) values:

WM_WINDOW_ROLE(STRING) = "roster"
WM_CLASS(STRING) = "gajim.py", "Gajim.py"
WM_CLASS(STRING) = "NAME", "CLASS"

Firefox

For whatever reason, Firefox and like-minded equivalents ignore application rules (e.g. <desktop>) unless class="Firefox*" is used. This applies irrespective of whatever values xprop may report for the program's WM_CLASS.

Switching between keyboard layouts

See the article section switching between keyboard layouts for instructions.

Troubleshooting

Windows load behind the active window

Some application windows (such as Firefox windows) may load behind the currently active window, causing you to need to switch to the window you just created to focus it. To fix this behavior add this to your ~/.config/openbox/rc.xml file, inbetween the <openbox_config> and </openbox_config> tags:

<applications>
 <application class="*">
  <focus>yes</focus>
 </application>
</applications>

See also