PCManFM (Čeština)

From ArchWiki
(Redirected from PCManFM (Česky))
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2010, out of sync with English page (Discuss in Talk:PCManFM (Čeština))

PCManFM je "extrémně rychlý, odlehčený, přesto funkčně bohatý správce souborů, podporující tabbed browsing". Zdroj: PCManFM na sourceforge. PCManFM je výchozím správcem souborů v prostředí LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Instalace

Instalaci provedete příkazem:

# pacman -S pcmanfm

Dále je nutné nainstalovat gamin (gamin je náhradou za FAM, který vyžaduje spouštění jako démon), který monitoruje např. změny v souborech a adresářích. Je vyžadován pro spuštění PCManFM.

# pacman -S gamin

PCManFM spustíte příkazem:

$ pcmanfm

Připojování jednotek

PCManFM umožňuje připojovat a odpojovat jednotky - jak manuálně, tak automaticky. Tato možnost je nabízena jako alternativa k CLI nástrojům, např. pmountAUR. Existuje několik 'aktuálních' verzí PCManFM (viz níže), které umožňují zvolit různé způsoby připojování jednotek.

PCManFM2 a gvfs

Pokud preferujete použít Gnome Virtual FileSystem, PCManFM2 to umožňuje. Postup je stejný, jako v předchozím případě, ale je nutné nainstalovat další balíčky:

  • gvfs (a závislosti);
  • (volitelné) gvfs-smb, gvfs-obexftp, gvfs-afc atd., aby bylo možné využít další možnosti.

Problémy

Chybějící ikony

Pokud používáte správce oken v desktopovém prostředí a chybí vám ikony pro soubory a adresáře, nainstalujte si téma ikon:

# pacman -S tango-icon-theme

Editujte soubor ~/.gtkrc-2.0 nebo /etc/gtk-2.0/gtkrc a přidejte do něj následující řádek:

gtk-icon-theme-name = "Tango"

Podpora zápisu a čtení NTFS

Nainstalujte balíček ntfs-3g:

# pacman -S ntfs-3g

gnome-open otevírá dialog "Hledat" místo obsahu adresáře

Odstraňte nebo přejmenujte soubor /usr/share/applications/pcmanfm-find.desktop. Pokud používáte pcmanfm-mod z AUR, odstraňte nebo přejmenujte soubor /usr/share/applications/pcmanfm-mod-find.desktop.

Dostupné verze

V současné době existuje několik verzí PCManFM:

PCManFM2

Existuje jako balíček "pcmanfm" v repozitáři extra. Aktuální git testovací verze je dostupná v repozitáři AUR jako pcmanfm-gitAUR. Původní autor PCManFM (Hon Jen Yee aka PCMan) přepisuje originální program, nyní je v testovací fázi. Tato verze bývá občas označována jako "pcmanfm2", ačkoliv je ve verzi 0.9.7 RC1. Tato verze používá GVFS pro připojování a správu jednotek. Další informace viz LXDE fórum.

PCManFM 0.5.2

Originální pcmanfm (verze 0.5.2, která je dostupná jako "pcmanfm-gtk220" v repozitáři AUR)). Vývoj je ukončen a program není nadále původním autorem udržován. Tato verze pro připojování používá HAL. Další informace viz stránka projektu.