PCManFM (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Artykuł wymaga rozszerzenia i sprawdzenia poprawności istniejących już informacji. (Discuss in Talk:PCManFM (Polski)#)

Wstęp

PCManFM to menedżer plików, który w zamyśle ma być zastępstwem takich menedżerów jak Nautilus z GNOME czy Konqueror z KDE. Wydany jest na licencji GNU General Public License, PCManFM jest wolnym oprogramowaniem.

Instalacja

  1. pacman -Sy pcmanfm

Wymagany jest demon FAM:

# pacman -S fam

Następnie edytujemy /etc/rc.conf i dodajemy go do DAEMONS:

/etc/rc.conf
DAEMONS=(... fam ...)

Istenieje możliwość zainstalowania pakietu gamin, który nie wymaga wpisu do pliku /etc/rc.conf:

# pacman -S gamin

Zarządzanie dyskami

PCManFM umożliwa montowanie i odmontowywanie urządzeń, zarówno manualnie jak i automatycznie. To udogodnienie jest oferowane jako alternatywa dla konsolowych narzędzi takich jak pmountAUR. Istnieje kilka wersji PCManFM, możliwe jest także wybranie różnych sposobów zarządzania dyskami.

Note: Musisz posiadać folder /media.

Montowanie z udisks

Obecne wydanie PCManFM umożliwia montowanie poprzez udisks. Jeżeli chcesz z tego korzystać, upewnij się czy daemon D-Bus jest zainstalowany i uruchomiony.

Montowanie z gvfs

Jeżeli przeferujesz Gnome Virtual FileSystem, procedura jest taka sama, ale wymagane są dodatkowe pakiety:

  • gvfs (i zależonści);
  • (opcjonalnie) gvfs-smb, gvfs-obexftp, gvfs-afc, itp. w celu uzyskania dodatkowych możliwości.

Montowanie jako normalny użytkownik

Aby umożliwić montowanie urządzeń takich jak dyski USB, pendrive'y czy dyski DVD jako normalny użytkownik wymagany jest poprawnie skonfigurowany zestaw PolicyKit. Pliki konfiguracyjne można znaleźć w podfolderach /etc/polkit-1. Dalej pokazane jest jak skonfigurować PolicyKit aby zezwolić użytkownikom z grupy "storage" montowanie urządzeń wymiennych.

Note: Obecnie PolicyKit skonfigurowany jest aby domyślnie zezwalać użytkownikom z grupy storage na (od)montowanie. Dlatego ten krok nie jest niezbędny.

Jako root utwórz plik /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/55-myconf.pkla (lub inny kończący się .pkla) zawierający:

 [Storage Permissions]
 Identity=unix-group:storage
 Action=org.freedesktop.udisks.filesystem-mount;org.freedesktop.udisks.drive-eject;org.freedesktop.udisks.drive-detach;org.freedesktop.udisks.luks-unlock;org.freedesktop.udisks.inhibit-polling;org.freedesktop.udisks.drive-set-spindown
 ResultAny=yes
 ResultActive=yes
 ResultInactive=no

PolicyKit zauważy zmiany i wprowadzi je bez potrzeby żadnej akcji z twojej strony. Następnie należy każdego użytkownika któremu umożliwamy montowanie dodać do grupy storage:

# usermod -a -G storage 'nazwa użytkownika'

Wsparcie NTFS

Należy zainstalować pakiet ntfs-3g (Zobacz NTFS-3G):

# pacman -S ntfs-3g

Informacje końcowe

Aby dowiedzieć się więcej o tym menedżerze, przejdź do angielskojęzycznego artykułu PCManFM.

Zobacz również