Pacman (Suomi)/Rosetta (Suomi)

From ArchWiki

Tämän sivun taulukko näyttää paketinhallintakomentojen vastaavuuden suosituimpien Linux-jakeluiden kesken. Alkuperäinen innoituksen antoi openSUSEn komentorivin ohjelmistohallinnan-vertailu[dead link 2024-01-13 ⓘ].

Vinkki: Arch-käyttäjät, jotka joutuvat väliaikaisesti käyttämään toista Linux-jakelua voivat käyttää pacapt, yksinkertaista skriptiä toisten paketinhallinta-ohjelmien käyttämiseen.
Huomautus: Osa käskyistä on riippuvaisia tietyistä pacman versiosta. Esimerkiksi -Qk vaatii pacman 4.1. tai uudemman.

Perustoiminnot

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Asenna paketti nimeltä pacman -S dnf install apt install zypper install tai zypper in emerge [-a]
Poista paketti nimeltä pacman -Rs dnf remove apt remove zypper remove tai zypper rm emerge -[a]vc
Etsiäksesi paketin etsimällä ilmaisun nimessä tai kuvauksessa. Tietyt kentät, joita etsitään oletuksena vaihtelevat jokaisen työkalun kesken. pacman -Ss dnf search apt search zypper search tai zypper se [-s] emerge -S
Päivitä paketit - Asenna paketit, joista vanhempi versio on jo asennettu pacman -Syu dnf upgrade apt update ja sitten apt upgrade zypper update tai zypper up emerge -[a]uDN @world
Päivitä paketit - Päivityskomento, joka voi suorittaa monimutkaisempia päivityksiä -- kuten jakelupäivityksiä. Tämä kykenee suorittamaan myös päivitykset, joiss on muutoksia riippuvuuksiin. pacman -Syu dnf distro-sync apt update ja sitten apt dist-upgrade zypper dup emerge -[a]uDN @world
Puhdista paikallinen välimuisti. Vaihtoehdot voivat rajoittaa mitä oikeasti puhdistetaan. pacman -Sc tai pacman -Scc dnf clean all apt autoclean poistaa vain tarpeettoman, vanhentuneen tiedon tai apt clean poistaa kaiken tallennetun välimuistista zypper clean eclean distfiles
Poista riippuvuudet, joita ei enää tarvita, esim. riippuvuuksia tarvinnut paketti on poistettu. pacman -Qdtq | pacman -Rs - dnf autoremove apt autoremove zypper rm -u (vain paketin poistamista varten) tai zypper packages --unneeded (vain luettolointi ja ilman toistoa) emerge [-a] --depclean
Poista paketit, joita ei enää ole saatavilla mistään pakettivarastoista. pacman -Qmq | pacman -Rs - dnf repoquery --extras aptitude purge '~o'
Merkitse aiemmin asennettu paketti riippuvuudeksi nimenomaisesti vaadittuna. pacman -D --asexplicit dnf mark install apt-mark manual zypper install --force (vaihtoehto, joka vaatii paketin uudelleenasennuksen) emerge --select
Asenna paketti riippuvuutena, ilman nimenomaisesti vaatimusta. pacman -S --asdeps dnf install ja sitten dnf mark remove apt-mark auto ei saatavilla (ominaisuuspyyntö) emerge -[a]1
Lataa ainoastaan paketit ilman purkamista tai asentamista pacman -Sw dnf download apt install --download-only (pakettivälimuistiin) tai apt download (ohita pakettivälimuisti) zypper --download-only emerge [-a] --fetchonly
Käynnistä komentotulkki antaaksesi useamman komennon yhdessä istunnossa apt-config shell zypper shell
Näytä ohjelmistonhallinnan tapahtumahistoria. lue /var/log/pacman.log dnf history lue /var/log/dpkg.log lue /var/log/zypp/history lue /var/log/portage
Tulosta koko järjestelmän tiedot - Tulosteet, tallennukset tai vastaavat paketinhallintajärjestelmän nykytilasta. Yleensä tuloste on joko teksti- tai XML-muodossa katso /var/lib/pacman/local katso /var/lib/rpm/Packages apt-cache stats emerge --info
Sähköposti paketin muutoksista apt install apt-listchanges

Kysely tietyistä paketeista

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Näytä kaikki tai enin tieto paketista. Työkalujen ulosanti voi oletuksena vaihdella, mutta muuten toiminnoiltaan työkalut vastaavat toisiaan. pacman -Si tai pacman -Qi dnf list tai dnf info apt show tai apt-cache policy zypper info tai zypper if emerge -S, emerge -pv tai eix
Näytä paikallisen paketin tiedot: Nimi, versio, kuvaus jne. pacman -Qi rpm -qi / dnf info installed dpkg -s tai aptitude show zypper info tai rpm -qi emerge -pv tai emerge -S
Näytä etäpaketin tiedot: Nimi, versio, kuvaus, jne. pacman -Si dnf info apt-cache show tai aptitude show zypper info emerge -pv ja emerge -S tai equery meta
Näytä paikallisen paketin tiedostot pacman -Ql rpm -ql dpkg -L rpm -ql equery files tai qlist
Näytä etäpaketin tiedostot pacman -Fl dnf repoquery -l tai repoquery -l (paketista yum-utils) apt-file list pfl
Näytä paketti, jolle TIEDOSTO kuuluu pacman -Qo rpm -qf (asennetut ainoastaan) tai dnf provides (kaikki) tai repoquery -f (paketista yum-utils) dpkg -S tai dlocate zypper search -f equery belongs tai qfile
Luettele tiedostot, jotka paketti sisältää. Sama tulos tosin voidaan saavuttaa myös muilla monimutkaisemmilla komennoilla. pacman -Ql tai pacman -Fl dnf repoquery -l dpkg-query -L rpm -ql equery files tai qlist
Näyttää paketit, joista löytyy annettu merkkijono. Lähinnä oikotie tietyn kentän etsimiseen. Muut työkalut voivat tarjota samaa toiminnallisuutta etsintätyökalun muodossa. pacman -F dnf provides apt-file search zypper what-provides tai zypper wp equery belongs (ainoastaan asennetut paketit) tai pfl
Etsii kaikki paketit, jotka sisältävät annetun tiedoston. pacman -F dnf provides apt-file search tai auto-apt käyttäen tätä toiminnallisuutta zypper search -f equery belongs tai qfile
Näytä paketin muutosloki pacman -Qc rpm -q --changelog apt-get changelog rpm -q --changelog equery changes -f

Kysely pakettiluetteloista

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Etsi paketteja etsimällä lauseketta nimessä tai kuvauksissa. Tarkalleen mistä kentistä tietoa etsitään oletuksena vaihtelee eri työkalujen välillä, muuten toiminnallisuus on vastaava kaikissa. pacman -Ss dnf search apt search zypper search tai zypper se -s emerge -S tai eix
Luettele paketit joihin päivitys on saatavilla. Huomautus: Jotkin työkaluista käyttävät erikoiskomentoja rajoittaakseen haun tiettyihin asennuslähteisiin, toiset käyttävät kytkimiä. pacman -Qu dnf list updates tai dnf check-update apt-get upgrade (paina n nähdäksesi ainoastaan listan) zypper list-updates tai zypper patch-check (ainoastaan ohjelmistopaikkauksille) emerge -uDNp @world
Näytä luettelo kaikista paketeista, kaikissa asennuslähteissä, joita paketinhallinta hallitsee. Jotkin työkalut tarjoavat vaihtoehtoja tai ylimääräisiä komentoja tiettyyn asennuskohteen rajoittamiseen. pacman -Sl dnf list available apt-cache dumpavail tai apt-cache dump (Välimuisti ainoastaan) tai apt-cache pkgnames zypper packages portageq all_best_visible /
Luo luettelo kaikista asennetuista paketeista pacman -Q dnf list installed dpkg --list | grep ^i zypper search --installed-only qlist -IC
Luettele paketit, jotka ovat asennettu, mutteivat ole enää saatavana mistään asennuskohteesta (enää). pacman -Qm dnf list extras deborphan zypper se -si | grep 'System Packages' eix-test-obsolete
Luettele paketit, jotka viimeksi lisättiin yhteen asennuslähteistä, ns. uutuudet. dnf list recent aptitude search '~N' tai aptitude forget-new eix-diff
Luettele paikallisesti asennetut paketit version kera pacman -Q rpm -qa dpkg -l zypper search -s tai rpm -qa qlist -ICv
Etsi paikallisesti asennettua pakettia nimen tai kuvauksen perusteella pacman -Qs rpm -qa '*<merkkijono>*' aptitude search '~i(~n $name|~d $description)' eix -S -I
Luettele paketit, joita mikään muu paketti ei tarvitse pacman -Qt dnf leaves tai package-cleanup --leaves --all deborphan -anp1 emerge -pc
Luettele nimenomaisesti asennetut paketit (ei riippuvuuksina) pacman -Qe dnf history userinstalled apt-mark showmanual zypper search '' | grep -E '^i\+' emerge -pvO @selected tai eix --selected
Luettele automaattisesti asennetut paketit (riippuvuuksina) pacman -Qd zypper search '' | grep -E '^i[^+]' apt-mark showauto

Pakettiriippuvuuksien kysely

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Näytä paketit, jotka vaativan X asennetuksi, eli käänteisriippuvuudet. pacman -Sii dnf repoquery --alldeps --whatrequires tai repoquery --whatrequires apt-cache rdepends tai aptitude search ~D$pattern zypper search --requires emerge -pvc
Näytä paketit, jotka ovat ristiriidassa annetun lausekkeen kanssa (usein paketti). Hakua voidaan käyttää tämän toiminnon matkimiseen. dnf repoquery --conflicts aptitude search '~C$pattern'
Luettele kaikki paketit, joita tarvitaan annettua pakettia varten, eli näytä riippuvuudet. pacman -Si tai pacman -Qi dnf repoquery --requires tai repoquery -R apt-cache depends tai apt-cache show zypper info --requires emerge -ep
Luettele nykyisen paketin tarjonta. dnf provides dpkg -s tai aptitude show zypper info --provides equery files tai qlist
Luettele kaikki paketit, jotka vaativat tietyn paketin. dnf repoquery --installed --alldeps --whatrequires aptitude search ~D{depends,recommends,suggests}:$pattern tai aptitude why zypper search --requires equery depends -a
Näytä kaikki paketit, jotka määritellyt paketit muuttavat tarpeettomiksi. dnf list obsoletes apt-cache show
Luo dotty-yhteensopivan tulosteen annetulle paketeille. apt-cache dotty

Asennuslähteiden hallinta

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Asennuslähteiden hallinta muokkaa /etc/pacman.conf muokkaa /etc/yum.repos.d/${REPO}.repo muokkaa /etc/apt/sources.list muokkaa /etc/zypp/repos.d/${REPO}.repo layman tai eselect repository
Lisää asennuslähde järjestelmään. Jotkin työkalut tarjoavat lisäkomentoja tietyille lähteille, toiset sallivat kaikenlaiset lähteet. Toiset taas, kuten apt ja dnf pakottavat muokkaamaan lähdeluetteloa. muokkaa /etc/pacman.conf /etc/yum.repos.d/*.repo apt-cdrom add apt-cdrom on erikoiskomento, joka mahdollistaa erikoisvaihtoehtoja optisten levyjen kanssa. zypper service-add layman tai overlays
Virkistä tiedot määritellyistä asennuslähteistä tai kaikista asennuslähteistä. pacman -Sy (aina päivitä koko järjestelmä jälkikäteen) dnf clean expire-cache ja sitten dnf check-update apt-get update zypper refresh tai zypper ref emerge --sync tai layman -S
Tulostaa luettelon kaiksta asennuslähteistä mukaan lukien tärkeät tiedot kuten URI, aliakset jne. cat /etc/pacman.d/mirrorlist cat /etc/yum.repos.d/* apt-cache policy zypper service-list layman -l tai eselect repository list
Luettele kaikki paketit tietystä pakettilähteestä. paclist <pakettilähde> eix --in-overlay
Poista asennuslähde käytöstä toiminnolle. dnf --disablerepo= emerge package::repo-to-use
Lataa paketit asennetun jakelun eri versiolle. dnf --releasever= apt-get install -t release package tai apt-get install package/release (ilman riippuvuuksia) echo "category/package ~amd64" >> /etc/portage/package.keywords ja sitten emerge package

Ohitukset

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Lisää paketille lukitus estääksesi sitä muuttumasta. muokkaa /etc/pacman.conf muokkaamalla IgnorePkg-taulukkoa muokkaa dnf.conf lisäten/oikaisten exclude vaihtoehdon apt-mark hold pkg zypper al tai lisää paketinnimi /etc/zypp/locks /etc/portage/package.mask
Poista paketin lukitus. muokkaa /etc/pacman.conf poistamalla paketti IgnorePkg:sta apt-mark unhold pkg zypper rl tai poista paketti /etc/zypp/locks /etc/portage/package.mask (or package.unmask)
Luettele kaikki lukitut paketit. cat /etc/pacman.conf /etc/apt/preferences zypper ll tai katso /etc/zypp/locks cat /etc/portage/package.mask
Aseta annetulle paketille prioriteetti välttääksesi sen päivittymisen, varhentamisen tai minkään oletustoiminnan päälle kirjoituksen. Voidaan myös käyttää pakettiin viittamiseen tietystä asennuslähteestä. muokkaa /etc/pacman.conf muokataksesi HoldPkg ja/tai IgnorePkg taulukkoja /etc/apt/preferences, apt-cache policy zypper mr -p muokkaa /etc/portage/package.accept_keywords lisäämällä rivi =category/package-version
Poista aiemmin asetettu prioriteetti. /etc/apt/preferences zypper mr -p muokkaa /etc/portage/package.accept_keywords poistamalla ongelmallinen rivi
Näytä luettelo asetetuista prioriteeteistä. apt-cache policy tai /etc/apt/preferences zypper lr -p grep -r . /etc/portage/package.accept_keywords
Sivuuta ongelmat, joita prioriteetit saattavat aiheuttaa. ei saatavilla

Varmistaminen ja korjaaminen

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Varmista yksittäinen paketti pacman -Qk (voi lisätä toisen k) rpm -V debsums rpm -V equery check
Varmista kaikki paketit pacman -Qk (voi lisätä toisen k) rpm -Va debsums rpm -Va equery check
Uudelleenasenna annettu paketti; tämä uudelleenasentaa annetun paketin ilman riippuvuushässäkkää pacman -S dnf reinstall apt install --reinstall zypper install --force emerge -1O
Varmista koko järjestelmän riippuvuudet; käytetään, jos asennusprosessi tapettiin pakolla pacman -Dk dnf repoquery --requires apt-get check zypper verify emerge -uDN @world
Käytä vähän taikuutta korjataksesi rikkoutuneet riippuvuudet järjestelmässäsi pacman riippuvuuksia varten, käytä pacman -Dk; jaettuja kirjastoja varten, käytä findbrokenpkgsAUR tai lddd (devtools) dnf repoquery --unsatisfied apt-get --fix-broken ja sitten aptitude install zypper verify revdep-rebuild
Lisää tarkistuspiste pakettijärjestelmälle myöhempää palautusta varten (tarpeeton, se tehdään jokaiselle tapahtumalla) ei saatavilla
Poista tarkistuspiste järjestelmästä ei saatavilla ei saatavilla ei saatavilla
Anna luettelo kaikista järjestelmän tarkistuspisteistä ei saatavillaa dnf history list ei saatavilla
Palauttaa kokonaiset paketit takaisin tiettyyn päivämäärään tai tarkistuspisteeseen ei saatavilla dnf history rollback ei saatavilla
Peru yksittäinen määrätty tapahtuma ei saatavilla dnf history undo ei saatavilla

Pakettitiedostojen käyttö ja pakettien rakentaminen

Toiminto Arch Red Hat/Fedora Debian/Ubuntu SLES/openSUSE Gentoo
Kysely komentoriviltä määritellystä paketista paketinhallinnan tietokannan sijaan. pacman -Qp rpm -qp dpkg -I
Luettele pakettitiedoston sisältö. pacman -Qpl rpmls rpm -qpl dpkg -c rpm -qpl
Asenna paikallinen pakettitiedosto, esim. sovellus.rpm ja käytä asennuslähteitä riippuvuuksien ratkaisemiseen. pacman -U dnf install apt install zypper in emerge
Päivät paketit paikallisista paketeista ja käytä asennuslähteitä riippuvuuksien ratkaisemiseen. pacman -U dnf upgrade debi emerge
Lisää paikallinen paketti paikalliseen pakettivälimuistiin virheiden korjausta varten. cp paketin-tiedostonimi /var/cache/pacman/pkg/ apt-cache add paketin-tiedostonnimi ei saatavilla cp paketin-tiedostonnimi /usr/portage/distfiles
Pura paketti. tar -Jxvf rpm2cpio | cpio -vid dpkg-deb -x rpm2cpio | cpio -vid tar -jxvf
Asenna/Poista paketteja riippuvuuksien tyydyttämiseksi. Käyttää lähdepaketin tietoja. Käytä ABS ja makepkg -seoc dnf builddep apt-get build-dep zypper si -d emerge -o
Näytä lähdepaketti asennetulle paketeille. dnf repoquery -s apt-cache showsrc ei saatavilla
Lataa vastaavat lähdepaketit annetuille paketeille. Käytä ABS ja makepkg -o dnf download --source apt-get source tai debcheckout zypper source-install emerge --fetchonly
Rakenna paketti. makepkg -s rpmbuild -ba (normaali) tai mock (chrootissa) debuild rpmbuild -ba, sitten rakenna, ja sitten osc build ebuild tai quickpkg
Tarkista mahdollisien paketointiongelmien varalta. namcap
(vaatii namcap)
rpmlint lintian rpmlint repoman

Lokitiedoston kierrätys

Oletuksena, Arch Linux ei kierrätä lokitiedostoa pacman.log. Katso esimerkiksi, FS#11272 sekä FS#20428#comment66480. Tämä poikkeaa muiden Linux-jakeluiden oletustoimintamalleista. Jotkin jakelut, eritoten Gentoo, juurikaan kirjoittavat lokitiedostoja oletuksena.

Katso myös