pkgfile (Polski)

From ArchWiki

Translation Status: This article is a localized version of Pkgfile. Last translation date: 2022-12-26. You can help to synchronize the translation, if there were changes in the English version.

pkgfile to narzędzie służące do wyszukiwania plików we wszystkich pakietach znajdujących się w oficjalnych repozytoriach.

Tip: Pakiet pacman ma wbudowaną podobną funkcjonalność.

Instalacja

Zainstaluj pakiet pkgfile lub, zamiennie, jego wersję testową, czyli pakiet pkgfile-gitAUR.

Następnie zsynchronizuj bazę danych narzędzia pkgfile komendą:

# pkgfile -u

Korzystanie z narzędzia

Aby wyszukać pakiet, w którym znajduje się plik makepkg:

$ pkgfile makepkg
core/pacman

Aby uzyskać listę wszystkich plików znajdujących się w pakiecie archlinux-keyring:

$ pkgfile -l archlinux-keyring
core/archlinux-keyring usr/
core/archlinux-keyring usr/share/
core/archlinux-keyring usr/share/pacman/
core/archlinux-keyring usr/share/pacman/keyrings/
core/archlinux-keyring usr/share/pacman/keyrings/archlinux-revoked
core/archlinux-keyring usr/share/pacman/keyrings/archlinux-trusted
core/archlinux-keyring usr/share/pacman/keyrings/archlinux.gpg

Ostatnie polecenie można porównać do komendy pacman -Ql (zobacz Pacman (Polski)#Odpytywanie baz danych pakietów), z tą różnicą, że pkgfile -l przeszukuje zdalne repozytoria.

Integracja z powłokami systemowymi

Zobacz Bash#Command not found, Zsh#pkgfile "command not found" handler oraz Fish#The "command not found" hook.

Automatyczna synchronizacja

pkgfile posiada usługę systemd oraz timer pozwalające na automatyczną synchronizację bazy danych. Aby ją aktywować, włącz pkgfile-update.timer.

Domyślnie, pkgfile będzie się aktualizował codziennie. Możesz to zmienić, edytując konfigurację jednostki systemd.