pkgstats (Čeština)

From ArchWiki

Stav překladu: Tento článek je přeložená obdoba "pkgstats". Naposledy přeloženo: 2022-10-13. Můžete pomoci sladit překlad, byl-li původní článek upraven.

pkgstats zasílá seznam všech nainstalovaných balíčků, architekturu a zrcadla, jichž užíváte pro svoje Arch Linux zařízení. Tyto podrobnosti jsou anonymizované a nemohou být využity k rozpoznání uživatele, ale pomohou Arch vývojářům soustředit své síly (zdrojový kód). Vizte též Zásada ochrany osobních údajů.

Instalace

Nainstalujte balíček pkgstats.

Užívání

pkgstats je nastaven pomocí systemd časovačů, aby zasílal podrobnosti mimovolně každý týden. Jakmile bude nainstalován, bude spuštěn po dalším spuštění počítače.

Pokud nechcete čekat na rebootovací cyklus, můžete ručně spustit pkgstats.timer.

pkgstats se též může spouštět ručně: vizte pkgstats -h pro další ponaučení.

Výsledky a odkazy

Statistika a dokumentace jsou dostupné na https://pkgstats.archlinux.de/ a porovnání mohou být nalezeny na https://pkgstats.archlinux.de/fun .

Je dostupné veřejné JSON API k prozkoumávání statistik: API dokumentace.