Proftpd (Polski)

From ArchWiki

proFtpd (Pro FTP daemon) jest wysoce funkcjonalnym serwerem FTP, odsłaniającym dużą liczbę opcji konfiguracyjnych dla użytkownika.

Instalacja

proftpdAUR jest dostępny w AUR. Włącz i uruchom proftpd.service.

Konfiguracja

Plik konfiguracyjny jest dostępny w /etc/proftpd.conf. Strona internetowa projektu zawiera obszerną dokumentacje.

Dostęp anonimowy

Aby naprawić powszechny problem, żeby anonimowy dostęp do pracy działał z /bin/false jako powłoką dla użytkownika ftp (domyślna konfiguracja), musisz dodać linię RequireValidShell off do /etc/proftpd.conf. W przeciwnym razie anonimowe logowania otrzymają błąd 530.

Zobacz również