Reflector (Türkçe)

From ArchWiki
Çeviri Durumu: Bu makale, Reflector makalesinin çevirisidir. Son çeviri tarihi (yıl-ay-gün şeklinde): 2023-10-14. Eğer makalenin İngilizce sürümünde değişiklik yapılmış ise çevirinin senkronize edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Çevirmenliğe dair bilgi edinmek için Telegram grubumuzu ziyaret edebilirsiniz. Çevrilmiş tüm makelelere buradan erişebilirsiniz.

Reflector, Arch Linux Mirror Status sayfasından en güncel yansıma listesini alabilen, en güncel olanları filtreleyebilen, hızlarına göre sıralayabilen ve bilgileri /etc/pacman.d/mirrorlist dosyasına yazabilen bir Python betiğidir.

Kurulum

reflector paketini kurun.

Kullanım

Uyarı:
  • Verilecek örneklerde /etc/pacman.d/mirrorlist dosyasının üzerine yazılacaktır. Dosyanın yedeğini almanız önerilir.
  • pacman ile güncelleme ve senkronizasyon yapmadan önce oluşturduğunuz /etc/pacman.d/mirrorlist dosyasında, güvenilir bulmadığınız girdiler bulunmadığından emin olun.

Tüm kullanılabilir seçenekleri görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ reflector --help

Örnekler

reflector(1) § EXAMPLES bölümüne bakın. /etc/pacman.d/mirrorlist dosyasının üzerine yazan komut örneklerini çalıştırabilmek için kök izni kullanılmalıdır.

İpucu: Uluslararası sunucuları dahil etmek için, ülke seçeneğine istediğiniz ülkeleri ekleyip sonrasında bir virgül ekleyip boş bırakın. Örneğin, Fransa, Almanya ve uluslararası sunucular eklemek için --country 'France,Germany,' seçeneğini kullanabilirsiniz.[1]

Otomasyon

systemd hizmeti

Reflector reflector.service ile birlikte gelmektedir. Bu servis, Reflector'ü /etc/xdg/reflector/reflector.conf dosyasında belirtilen parametreler ile çalıştırır. Bu dosya içindeki varsayılan seçenekler başlangıç için güzel bir komut örneği oluşturabilir.

Örneğin Fransa ve Almanya'daki, HTTPS destekleyen en güncel 5 yansımayı /etc/pacman.d/mirrorlist dosyasının üzerine yazmak için şunu kullanın

/etc/xdg/reflector/reflector.conf
--save /etc/pacman.d/mirrorlist
--country France,Germany
--protocol https
--latest 5

Sistem açıldığında Reflector'ün çalışması için reflector.service servisini etkinleştirin. Hemen çalıştırmak için ise servisi başlatın.

Not: reflector.service, network-online.target ile yapılandırılan, ağ bağlantısı bekleyen bir servise bağlı olarak çalışır.

systemd zamanlayıcısı

Reflector, reflector.service #systemd hizmetini her hafta çalıştıran bir systemd zamanlayıcısı (reflector.timer) sağlar. Zaman aralığını değiştirmek için reflector.timer dosyasını düzenleyin.

Öncelikle #systemd hizmeti bölümünde belirtildiği üzere gerekli yapılandırmaları yapın. Yapılandırma dosyasını güncelledikten sonra, reflector.timer zamanlayıcısını başlatın ve etkinleştirin.

mirrorlist'i zamanlayıcıdan bağımsız olarak güncellemek isterseniz reflector.service servisini başlatın.

pacman kancası

pacman-mirrorlist düzenli olarak güncellenmez, dünyanın herhangi bir yerinde bir yansıma eklendiği veya çıkarıldığı için reflector'ün çağrılması uygun değildir. Bunun yerine zaman temelli otomasyonu kullanın. Eğer katiyen mirrorlist.pacnew dosyasının kurulmasını istemiyorsanız, pacman.conf dosyasına NoExtract seçeneğini ekleyin.

Ayrıca bakınız