Rofi (Polski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since page creation 2018-10-22. (Discuss in Talk:Rofi (Polski))

Rofi jest przełącznikiem okien, dialogiem uruchamiania, launcherem ssh i zamiennikiem dmenu, który zaczął się jako klon simpleswitcher, napisany przez Sean Pringle, a następnie rozszerzony przez Dave Davenport.

Instalacja

Zainstaluj pakiet rofi.

Konfiguracja

Obecnie są trzy metody ustawiania konfiguracji:

 • Lokalna konfiguracja. Normalnie, zależąc na XDG, w ~/.config/rofi/config. Ten plik korzysta z formatu Xresources.
 • Xresources: Metoda przechowywania kluczowych wartości w Xserver.
 • Opcje wiersza poleceń

Więc

rofi -combi-modi window,drun,ssh -theme solarized -font "hack 10" -show combi

może być wyrażone w pliku konfiguracyjnym tak:

rofi.combi-modi:  window,drun,ssh
rofi.theme:     solarized
rofi.font:     hack 10
rofi.modi:     combi

Żeby zobaczyć pełną liste opcji które możesz włożyć do Xresources lub do twojego pliku konfigruacyjnego, uruchom rofi -dump-Xresources

Note: i3 użytkownicy powinni pamiętać, że umieszczanie przecinków w konfiguracji i3 może powodować problemy. Aby stworzyć skrót klawiszowy, aby uruchomić rofi, użyj pliku konfiguracyjnego lub zastąp przecinki na # , dla przykładu rofi -combi-modi window#drun#ssh

Ikony programów

Żeby ikony programów się wyświetały rofi musi być włączone w trybie drun a nie run

rofi -show drun -show-icons

albo dodaj do pliku konfiguracyjnego i uruchom jako rofi -show drun

rofi.show-icons: true

Rofi automatycznie wybierze twój wybrany motyw ikon. Jeżeli chcesz ustawić ręcznie motyw ikon wpisz

rofi -show drun -show-icons -drun-icon-theme NAZWA_MOTYWU_IKON

Rofi jak zastępca dmenu

Jeśli rofi zostanie wywołane jako dmenu (przez link symboliczny), rofi działa jak dmenu. Wtedy programy, które wywołują dmenu ze skryptu (np. passmenu z pass) będą używać rofi zamiast dmenu.

Jeżeli preferujesz wygląd dmenu, to przybliży wygląd do niego:

rofi -show run -modi run -location 1 -width 100 \
		 -lines 2 -line-margin 0 -line-padding 1 \
		 -separator-style none -font "mono 10" -columns 9 -bw 0 \
		 -disable-history \
		 -hide-scrollbar \
		 -color-window "#222222, #222222, #b1b4b3" \
		 -color-normal "#222222, #b1b4b3, #222222, #005577, #b1b4b3" \
		 -color-active "#222222, #b1b4b3, #222222, #007763, #b1b4b3" \
		 -color-urgent "#222222, #b1b4b3, #222222, #77003d, #b1b4b3" \
		 -kb-row-select "Tab" -kb-row-tab ""

Niestandardowe motywy

Możesz przejrzeć i zaaplikować motyw dla rofi korzystając z

 rofi-theme-selector

Zmiany mogą być zapisane do twojego pliku .Xresources (wymaga pakietu xorg-xrdb). Żeby zaaplikować zmiany załaduj ponownie plik .Xresources korzystając z xrdb -load ~/.Xresources

Możesz również samemu zmienić kolory rofi w pliku konfiguracyjnym w prosty sposób, dla przykładu

rofi.color-window: #070723, #007bff, #070723
rofi.color-normal: #070723, #007bff, #070723, #007bff, #070723
rofi.color-urgent: #070723, #007bff, #070723, #070723, #007bff
rofi.color-active: #070723, #007bff, #070723, #070723, #007bff

Oficjalne motywy

Zobacz oficjalne repozytorium rofi-themes na GitHubie dla listy niestandardowych motywów.

Pobierz jeden z motywów .rasi i przerzuć go do katalogu ~/.config/rofi/. Potem załaduj motyw korzystając z wiersza poleceń

 rofi <opcje> -theme przykładowy-motyw

lub zamieść w swoim pliku konfiguracyjnym

 rofi.theme: przykładowy-motyw