SLiM (Suomi)

From ArchWiki

Tämä artikkeli tai osa vaatii Suomennosta.

Huomioita: Sivua pitää täydentää ja korjata. Sen lisäksi valtaosa alaotsikoista puuttuu. (Keskustele asiasta Talk:SLiM (Suomi)#)
Varoitus: SliM-projekti on lakkautettu (viimeinen julkaisu oli vuonna 2013, katso projektin kotisivu), eikä se ole täysin yhteensopiva systemd (Suomi):n kanssa, mukaanlukien logind-istunnot. Harkitse toisen Näytönhallintaohjelman tai Xinitrc:n käyttöä.

SLiM on akronyymi sanoista (Simple Login Manager), mikä tarkoittaa suomeksi helppo sisäänkirjautumismanageri. SLiM on yksinkertainen, kevyt ja helposti muokattavissa. Kevyen työpöytäympäristön käyttäjät voivat valita SLiM:in kirjautumismanageriksi. SLiM on kevyt sisäänkirjautumismanageri, koska sillä ei ole riippuvaisuuksia.

Asennus

Asenna slim extra-pakettivarastosta.

# pacman -S slim

Konfiguraatio

Huomautus: SLiM ei enää tue 'oletus' tilaa, missä useampi istunto on aktivoituna. Tämä on huomattavissa, kun yritetään kirjautua ulos ja takaisin sisään samaan istuntoon.

SLiM voi automaattisesti havaita asennetut työpöytäympäristöt ja ikkunoinninhallintajärjestelmät sessiondir /usr/share/xsessions/ käytöllä tiedostossa /etc/slim.conf. Jos päivitetään aiemmasta versioista kuin 1.3.6-2, pitää /etc/slim.conf tiedostoa ja xinitrc:tä korjata sen mukaisesti.

SLiMin Aktivointi

Huomautus: slim luottaa systemd-logind:hen.

Käynnistä SLiM palvelu slim.service. Tämä olettaa, että aikaisemmin aktivoitu näytön hallitsia on ensin otettu pois käytöstä. Muuten, vaihda oletus target tiedosto.

Ympäristöt

Asettaaksesi SLiM käynnistysmanagerin tietylle työpöytäympäristölle, pitää tiedostoa ~/.xinitrc muokata sopivaksi:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#

exec [session-command]

SLiM lukee tiedoston ~/.xinitrc asetukset, jonka jälkeen työpöytä käynnistetään. Katso Xinitrc.

Muokkaa [session-command] sopivaksi istunto komennoksi. Seuraavaksi esimerkkejä istunto komennosta:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Jos tästä puuttuu tarvitsemasi komento, voit yrittää etsiä sitä työpöytäympäristön wikistä.

Automaattinen sisäänkirjautuminen

SLiM voidaan asettaa automaattisesti sisäänkirjatumaan käyttäjänä. Se tehdään muokkaamalla /etc/slim.conf tiedostoa. Seuraavia oletusasetuksia muokataan:

# default_user    simone

Poista kommenttimerkki (#) ja vaihda "simone" halutuksi käyttäjäksi.

# auto_login     no

Poista kommenttimerkki (#) ja vaihda "no" "yes" sanaksi.

Monta työpöytäympäristöä

Jos halutaan sisäänkirjautumisen yhteydessä valita työpöytäympäristö voidaan se tehdä muokkaamalla tiedostoa ~/.xinitrc. Valinta tehdään F1 näppäimellä. Muista muokata /etc/slim.conf tiedostosta sessions muuttuja täsmäämään seuraavien asetusten kanssa. Huomaa, että ominaisuus on täysin kokeellinen.

DEFAULTSESSION=openbox-session

case "$1" in
  openbox) exec openbox-session ;;
   xfce) exec xfce4-session ;;
   gnome3) exec gnome-session ;;
   kde) exec startkde ;;
   cinnamon) exec gnome-session-cinnamon ;;
   razor-qt) exec razor-session ;;
   lxde) exec lxsession ;;
   mate) exec mate-session ;;
   *) exec $DEFAULTSESSION ;;
esac

Teemat

Asenna slim-themes paketti extra-pakettivarastosta komennolla.

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Paketti archlinux-themes-slim sisältää useita eri nimisiä teemoja. Katso tiedostoja kansiosta /usr/share/slim/themes nähdäksesi, mitä teemoja on saatavilla. Vaihda muuttuja 'current_theme' tiedostosta /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Teemoja voi esikatsella, jos Xorg palvelin on käynnissä, seuraavalla komenolla:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Lopettaaksesi esikatselun kirjoita "exit" ja paina Enteriä.

Lisää teemapaketteja saatavilla AUR:sta.

Kahden näytön asetukset

Voit muokata SLiM teemaa /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme vaihtaaksesi ne prosenttiarvoiksi. Sisäänkirjautumislaatikko on 450 kertaa 250 pikseliä.

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

Pikseli arvoiksi

# These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of a 1440x900 screen
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# These settings set the "archlinux-retro" panel in the center of a 1680x1050 screen
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Jos teemallasi on taustakuva, voit vaihtaa background_style asetusta ('stretch', 'tile', 'center' tai 'color') haluamaksesi. Voit hankkia lisätietoja teemojen muokkaamisesta toiselta nettisivulta

Kaikki Slim Asetukset

Tässä on lista kaikista slim konfiguraatio asetuksista ja niiden oletusarvoista.

Huomautus: welcome_msg hyväksyy 2 muuttujaa %host ja %domain

sessionstart_cmd hyväksyy %user (suoritetaan ennen login_cmd:tä) ja se hyväksytään myös sessionstop_cmd:ssa

login_cmd hyväksyy %session ja %theme

Vianmääritys

Sammutus tai Uudelleen Käynnistys Viivästyy

On olemassa bugi tai tiedossa oleva ongelma, joka johtuu yhdessä SLiM:in, Xfce:n ja systemd:n toiminnasta, joka ei anna järjestelmän sammua oikein ja systemd jää odottamaan SLiM palvelun päättymistä, joka johtaa tämän prosessin terminointiin.

Järjestelmän sammutamisen nopeuttamiseksi voidaan lisätä muutama rivi yksikkötiedostoon /usr/lib/systemd/system/slim.service:

[Service]
ExecStart=/usr/bin/slim -nodaemon
Restart=on-failure
TimeoutStopSec=5s
IgnoreSIGPIPE=no
ExecStop=/bin/kill -TERM -${MAINPID}

Katso FS#32380.

Lisätietoja