Snap (Polski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since page creation 2018-10-23. (Discuss in Talk:Snap (Polski))

Snap to system wdrażania oprogramowania i zarządzania pakietami. Pakiety nazywają się "snapami", a narzędziem do ich używania jest snapd, który działa w wielu dystrybucjach GNU/Linuxa i umożliwia w ten sposób proste wdrażanie oprogramowania niezależnie od dystrybucji. Snap został pierwotnie zaprojektowany i stworzony przez Canonical.

snapd jest demonem REST API dla zarządzania pakietami snap. Użytkownicy mogą zarządzać nim korzystając z klienta snap, który jest częścią tego samego pakietu.

Instalacja

Zainstaluj snapdAUR lub pakiet snapd-gitAUR.

Tip: snapd instaluje skrypt /etc/profile.d/snapd.sh żeby wyeksportować ścieżki plików binarnych zainstalowanych z pakietem snapd. Uruchom ponownie komputer, aby zmiana zaczęła obowiązywać.

Konfiguracja

Aby uruchomić demona snapd, gdy snap spróbuje go użyć, uruchom i/lub włącz snapd.socket.

Użycie

Narzędzie snap służy do zarządzania snapami.

Wyszukiwanie

Aby znaleźć snapy do zainstalowania, możesz wyszukać je w sklepie Snap:

$ snap find szukany termin

Instalowanie

Po znalezieniu szukanego snapa możesz go zainstalować za pomocą:

# snap install nazwa-snapa

Wymaga to uprawnień root'a. Instalacja snapów dla tylko jednego użytkownika nie jest jeszcze możliwa. Spowoduje to pobranie snapa do /var/lib/snapd/snaps i zainstalowanie go w /var/lib/snapd/snap/nazwa-snapa, aby udostępnić je systemowi.

Utworzy także jednostki montowania dla każdego snapa i doda je do /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ jako linki symbolizczne, aby wszystkie snapy były dostępne po uruchomieniu systemu. Gdy to zrobisz, powinieneś znaleźć go na liście zainstalowanych snapów wraz z numerem wersji, wersją i deweloperem używając:

$ snap list

Możesz również zainstalować snapy z lokalnego dysku za pomocą:

# snap install --dangerous /ścieżka/do/snapa

Aktualizowanie

Żeby zaktualizować swoje snapy ręcznie wpisz:

# snap refresh

Snapy są automatycznie odświeżane zgodnie z ustawieniem snap refresh.timer.

Żeby zobaczyć ostatnie odświeżenie użyj:

# snap refresh --time

Żeby ustawić inny czas odświeżania, np. 2 razy w ciągu dnia:

# snap set core refresh.timer=0:00~24:00/2

Zobacz strone dokumentacji dla więcej informacji o zmienianiu czasu odświeżania.

Usuwanie

Snapy mogą być usunięte poprzez wpisanie tej komendy:

# snap remove nazwa_snapa

Wskazówki i porady

Klasyczne snapy

Niektóre snapy (np. Skype i Pycharm) używają klasycznego ograniczenia. Jednak klasyczne ograniczenie wymaga katalogu /snap, który nie jest zgodny z FHS. Dlatego pakiet snapd nie jest dostarczany z tym katalogiem. Jednakże, jeśli użytkownik tego chce, może ręcznie utworzyć link symboliczny z /snap do /var/lib/snapd/snap, aby umożliwić instalację klasycznych snapów:

# ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

Wsparcie

Listy dyskusyjne związane z Arch Linuxem i inne oficjalne kanały wsparcia dla Arch Linuxa nie są odpowiednim miejscem, aby prosić o pomoc ze snapami na Arch Linuxie. Odpowiednim miejscem do poproszenia o pomoc jest forum Snapcraft.

Zobacz również