Streamlink (Polski)

From ArchWiki

Streamlink to narzędzie wiersza poleceń napisane w Python, które umożliwia oglądanie strumieni wideo online w popularnych odtwarzaczach wideo, takich jak VLC, MPlayer lub mpv; zobacz Player compatibility , aby uzyskać pełną listę.

Ten projekt został rozwidlony z Livestreamer, który nie jest już utrzymywany.

Wsparcie dla różnych usług przesyłania strumieniowego zapewniają wtyczki, które w razie potrzeby można łatwo dodać. Wiele popularnych usług przesyłania strumieniowego wideo jest obsługiwanych od razu, w tym Dailymotion, Livestream, Twitch, UStream, YouTube Live i wiele innych; zobacz Plugins, aby uzyskać pełną listę.

Installation

Zainstaluj pakiet streamlink lub streamlink-gitAUR.

Używanie

Pakiet zawiera narzędzie wiersza poleceń 'streamlink, które jest dość łatwe w użyciu:

$ streamlink -p your_player url stream
  • your_player - nazwa pliku wykonywalnego twojego odtwarzacza multimedialnego, na przykład vlc. W razie potrzeby możesz również podać pełną ścieżkę: /usr/bin/vlc. Domyślnie VLC będzie używany, jeśli można go znaleźć w domyślnej lokalizacji.
  • url URL strumienia. Możesz pominąć protokół (http://) dla adresów URL HTTP.
  • {{ic|stream}} - strumień do odtworzenia według podanego adresu URL. Za pomocą tej opcji możesz przede wszystkim wybrać jakość wideo. Użyj best dla najwyższej i worst dla najniższej dostępnej jakości. Określone wtyczki mogą mieć dodatkowe opcje jakości.

Na przykład:

$ streamlink -p mpv dailymotion.com/embed/video/x1b1h6o worst

Zobacz stronę streamlink(1) aby zobaczyć pełną listę dostępnych opcji.

Aby zapisać strumień na dysku twardym

$ streamlink -o ~/$current_time.m2t "STREAM URL" best,high

Twitch

$ streamlink -p player twitch.tv/name_of_channel quality

Na przykład:

 $ streamlink -p vlc twitch.tv/archlinux medium

Dostępne jakości strumienia to: source, high, medium, low i mobile.

Zobacz też