surf (Polski)

From ArchWiki

surf jest prostą przeglądarką internetową opartą na WebKit/GTK+. Jest w stanie wyświetlać strony internetowe i śledzić linki. Obsługuje protokół XEmbed, który umożliwia osadzenie jej w innej aplikacji. Ponadto można wskazać surf do innego URI, ustawiając jego XProperties.

Instalacja

Zainstaluj pakiet surfAUR lub surf-gitAUR dla wersji "rozwojowej".

Opcjonalnie zainstaluj także pakiet dmenu dla paska adresu URL lub rofi, który jest kompatybily z dmenu.

Konfiguracja

surf jest konfigurowany poprzez plik config.h. Przykładowy plik config.def.h jest dołączony do źródła i powinien być pomocny.

Podobnie jak w przypadku innych pakietów, takich jak dwm, rozważ użycie Arch Build System (ABS) i utrzymywanie własnego PKGBUILD ze źródłami i sumami md5 dla własnej konfiguracji i plików źródłowych.

Rozszerzone użycie

Poprawki i dodatkowe funkcje

Istnieje wiele stworzonych przez połeczność poprawek dostępnych z oficjalnej witryny, które znacznie rozszerzają funkcjonalność surf. Poprawki można zastosować zarówno do źródłowego pliku surf.c, jak i pliku config.h:

$ cd src/surf-[version]/
$ patch -p1 < path/to/patch.diff

Korzystanie z kart

Program tabbed-gitAUR może być użyty z surf żeby stworzyć prostą obsługe kart.

Podstawowa konfiguracja:

$ tabbed surf -e

Żeby osiągnąć efekt podobny do Firefoxa lub Chromium, gdy po zamknięciu ostatniej karty, przeglądarka sie zamyka, użyj zamiast tego:

$ tabbed -c surf -e

Zobacz stronę man aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązywanie problemów

Niewyraźna czcionka na GitHubie

Zainstaluj gnu-free-fonts lub dodaj to do ~/.config/fontconfig/fonts.conf wśrodku tagów fontconfig-tags:

 <selectfont>
  <rejectfont>
   <pattern>
    <patelt name="family">
     <string>Clean</string>
    </patelt>
   </pattern>
  </rejectfont>
 </selectfont>

Zobacz również