systemd-timesyncd (Polski)

From ArchWiki

Z listy dyskusyjnej systemd:

systemd-timesyncd jest usługą, która została dodana by synchronizować czas między komputerami w sieci. Implementuje klienta SNTP. W porównaniu do usług takich jak chrony lub serwer NTP, jest jedynie klientem i nie zawiera w sobie całej złożoności protokołu NTP, skupia się jedynie na pobieraniu i ustawianiu zegara. Jeżeli nie zamierzasz serwować do sieci czasu ze swojego lokalnego zegara, powinien być więcej niż wystarczający. Usługa uruchamiana jest z minimalnymi uprawnieniami i została powiązana z networkd aby działać tylko gdy jest dostępny internet. Usługa zapisuje stan zegara na dysk zanim ustawi korektę, w ten sposób ustala o ile przesuwać zegar na bardzo wczesnym etapie startu systemu tak aby urządzenia bez lub ze słabym RTC postępowały operując na w miarę właściwie ustawionym zegarze. Aby użyć tej usługi, grupa i użytkownik "systemd-timesync" muszą być utworzone.
Note: Przekład a oryginalny tekst, mogą się nieznacznie różnić.

Instalacja

Usługa systemd-timesyncd dostarczona jest wraz z systemd >= 213. Aby uruchomić i włączyć:

# timedatectl set-ntp true 
Tip: Przed systemd w wersji 216 systemd-timesyncd do uruchomienia wymagał systemd-networkd, obecnie potrafi również współpracować z dhcpcd i NetworkManager, lecz dalej polega na zewnętrznych narzędziach.

Konfiguracja

Przy uruchamianiu systemd-timesyncd wczyta plik /etc/systemd/timesyncd.conf. Począwszy od systemd 217 wygląda on tak:

/etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
#NTP=
#FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org

Aby dodać lub zmienić serwery czasu, odkomentuj linie odnoszące się do nich. Każdy adres serwera rozdzielony jest spacją, listę dostępnych serwerów otrzymasz na stronie basenu projektu NTP lub te domyślne Archa (również dostarczane przez serwery basenu NTP).

/etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org

Od wersji 216 można również dodawać serwery za pomocą NTP= bezpośrednio w plikach konfiguracyjnych systemd-networkd.

Reguły kolejności użycia serwerów NTP:

  • Z plików konfiguracyjnych per-interfejs systemd-networkd.service(8).
  • Serwery z pliku /etc/systemd/timesyncd.conf będą dołączone jako kolejne.
  • Jeżeli serwery nie będą odpowiadać, użyte zostaną kolejne zdefiniowane w FallbackNTP=.

Zobacz takze