Termite (Polski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since page creation 2018-10-28. (Discuss in Talk:Termite (Polski))

Termite jest minimalnym emulatorem terminala opartym na bibliotece VTE. Jest to program "modalny", podobnym do Vima, z trybem wstawiania i trybem wyboru, w którym klawisze mają różne funkcje.

Plik konfiguracyjny umożliwia zmianę kolorów i ustawienia kilkanaście opcji. Termite obsługuje przezroczystość wraz z 256 kolorami i prawdziwymi paletami kolorów (16 milionów kolorów). Termite ma podobny wygląd do terminala urxvt.

Instalacja

Zainstaluj pakiet termiteAUR.

Używanie

Termite domyślnie uruchamia się w trybie wstawiania. Tekst może byc zaznaczony za pomocą myszki lub za pomocą klawiszy trybu wyboru. W trybie wstawiania, Ctrl+Shift+c służy do kopiowania zaznaczonego tekstu do schowka X, Ctrl+Shift+v do wklejenia. Ctrl+Tab rozpoczyna dokończenie przewijania, a Ctrl+Shift+Góra/Ctrl+Shift+Dół przewija ekran w górę lub w dół.

Ctrl+Shift+Spacja wchodzi w tryb wyboru, podobny do normalnego trybu vima. Wiele komend jest zapożyczonych z Vima, na przykład v dla trybu wizualnego, Shift+v dla trybu linii wizualnej, Ctrl+v dla bloku wizualnego, y, aby skopiować ("yank") wybrany tekst, / i ? do wyszukiwania, w, b, ^, $ dla ruchu i Escape, aby wrócić do trybu domyślnego trubu wstawiania.

Konfiguracja

Termite szuka plików konfiguracyjnych w $XDG_CONFIG_HOME/termite/config, ~/.config/termite/config, $XDG_CONFIG_DIRS/termite/config i /etc/xdg/termite.cfg. Plik konfiguracyjny służy do zmiany opcji, takich jak czcionka, kolory, wskazówki dotyczące okien itp. Składnia pliku konfiguracyjnego została zainspirowana przez specyfikację wpisów pulpitu XDG plików .desktop (zainspirowane plikami z Microsoft Windows ".ini") z trzema sekcjami: [options], [colors] i [hints].

Aby rozpocząć dostosowywanie termite'a, najpierw skopiuj podstawowy plik przykładowy do swojego katalogu domowego:

 cp /etc/xdg/termite/config ~/.config/termite/config

Czcionka

Czcionki są określone w formacie font=<nazwa_czcionki> <wielkość_czcionki> w sekcji [options]. <nazwa_czcionki> jest określona zgodnie z fontconfig, a nie Xft. Użyj fc-list, aby zobaczyć, które czcionki są dostępne w systemie (zobacz także Font configuration#Font paths).

~/.config/termite/config
[options]
font = Monospace 9
font = xos4 Terminus 12px
font = Droid Sans Mono 8

Kolory

Kolory składają się z 24-bitowej wartości szesnastkowej (np. #007bff) lub wektora rgba (np. rgba (0, 123, 255, 0.5)). Prawidłowe właściwości kolorów to foreground, foreground_bold, foreground_dim, background, cursor i colorN (gdzie N jest liczbą całkowitą od zera do 254, używane do przypisania 24-bitowej wartości koloru do koloru N terminala).

~/.config/termite/config
[colors]
background = #070723
foreground = #b4b5d3

Niesamowita kolekcja schematów kolorów termite znajduje się tutaj: https://github.com/khamer/base16-termite/tree/master/themes

Transparency

Termite od wersji 9, obsługuje prawdziwą przezroczystość za pomocą definicji kolorów, które określają wartość kanału alfa [1]. Wymaga jednak to uruchomienia kompozytora, na przykład Compton. Większość kompozytorów nie wymaga specjalnej konfiguracji, aby Termite używał przezroczystości.

~/.config/termite/config
[colors]
background = rgba(7, 7, 35, 0.8)
Note: W i3, w zestakowanym/kart układzie, pokazuje wszystkie okna "ułożone" jeden na drugim, w kolejności, w jakiej znajdowały się ostatnio na pierwszym planie, zamiast pokazywania pulpitu (okno główne) bezpośrednio za Termite. Wynika to z ponownego ustawiania okna i3 zamiast ukrywania niewidocznych okien w trybie kafelkowania. Możesz skonfigurować swojego kompozytora, aby okno z _NET_WM_STATE=_NET_WM_STATE_HIDDEN było w pełni przezroczyste, aby rozwiązać ten problem. Na przykład w przypadku użycia Comptona
~/.compton.conf
opacity-rule = [
  "0:_NET_WM_STATE@:32a *= '_NET_WM_STATE_HIDDEN'"
];

Rozwiązywanie problemów

Ctrl+Shift+t

Jeśli otwarcie nowej karty przez Ctrl+Shift+t kończy się niepowodzeniem z no directory uri set, uruchom /etc/profile.d/vte.sh. Zobacz GNOME/Tips and tricks#New terminals adopt current directory.

Jeśli nadal to się nie udaje, upewnij się, że nazwa hosta jest poprawna. Zobacz hostname(7).

Błąd zdalnego SSH

Kiedy Termite używa zdalnego połączenia SSH, czasami pojawia się błąd: Error opening terminal: xterm-termite. lub Open terminal failed: missing or unsuitable terminal: xterm-termite.'

Ten błąd może wystąpić podczas próby edycji pliku za pomocą vima lub nano. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać to polecenie w systemie zdalnym:

$ export TERM=xterm-color

Alternatywnie postępuj zgodnie z instrukcjami na GitHub Termite'a, jak poniżej. Umożliwi to korzystanie z wszystkich funkcji termite'a podczas korzystania z SSH, podczas gdy powyższe może nie umożliwić tego.[2]

Zainstaluj termite-terminfoAUR[broken link: package not found] na swoim zdalnym systemie.

Na Arch Linuxie:

pacman -S termite-terminfo

Na innych systemach:

wget https://raw.githubusercontent.com/thestinger/termite/master/termite.terminfo
tic -x termite.terminfo

Zobacz również