User:Wacek/brudnopis System maintenance

From ArchWiki

Regularna konserwacja systemu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Arch przez pewien okres czasu. Terminowa konserwacja to praktyka, do której wielu użytkowników się przyzwyczaja.

Sprawdź błędy

Nieudane usługi systemowe

Sprawdź, czy jakiekolwiek usługi systemd zostały wprowadzone w stanie awarii:

$ systemctl --failed

Zobacz Systemd#Analyzing the system state aby uzyskać więcej informacji.

Pliki dziennika

Poszukaj błędów w plikach dzienników znajdujących się w /var/log, a także błędów o wysokim priorytecie w dzienniku systemd:

# journalctl -p 3 -xb

Zobacz Systemd#Journal aby uzyskać więcej informacji.

Zobacz Xorg#Troubleshooting aby uzyskać informacje o tym, gdzie i w jaki sposób Xorg rejestruje błędy.

Backup

Twórz kopie ważnych danych w regularnych odstępach czasu. Zobacz Synchronization and backup programs dla wielu alternatywnych aplikacji, które mogą lepiej pasować do twojej sprawy. Zobacz Category:System recovery dla pozostałych artykułów

Kopie zapasowe mogą być zautomatyzowane systemd/Timers.

Pliki konfiguracyjne

Przed edycją jakichkolwiek plików konfiguracyjnych, utwórz kopię zapasową, aby w razie problemów powrócić do działającej wersji. Edytory takie jak vim i emacs mogą to zrobić automatycznie, a także narzędzia takie jak etckeeper, które przechowują /etc w systemie kontroli wersji (VCS); zobacz pliki dotfiles#Version control więcej.

Lista zainstalowanych pakietów

Utrzymuj listę wszystkich zainstalowanych pakietów, więc jeśli całkowita ponowna instalacja jest nieunikniona, łatwiej jest ponownie utworzyć oryginalne środowisko. Zobacz Pacman tips#List of installed packages dla szczegółów.

Baza danych Pacman

Zobacz pacman/Tips and tricks#Backup the pacman database.

Nagłówki LUKS

Sensowne może być okresowe sprawdzanie i synchronizowanie kopii zapasowych nagłówków partycji zaszyfrowanych za pomocą LUKS, szczególnie w przypadku odwołania haseł. Zobacz Dm-crypt/Device encryption#Backup and restore.

System i dane użytkownika

Zobacz System backup.

Aktualizacja systemu

Zaleca się regularne wykonywanie aktualizacji całego systemu za pośrednictwem Pacman#Upgrading packages, aby cieszyć się zarówno najnowszymi poprawkami błędów, jak i aktualizacjami zabezpieczeń, a także uniknąć konieczności radzenia sobie z zbyt wieloma aktualizacjami pakietów, które wymagają ręcznej interwencji jednocześnie. Żądając wsparcia ze strony społeczności, zwykle zakłada się, że system jest aktualny.

Upewnij się, że masz zainstalowane Arch / Linux lub inną "na żywo" CD / USB Linuksa, abyś mógł łatwo uratować swój system, jeśli wystąpi problem po aktualizacji. Jeśli używasz Archa w środowisku produkcyjnym lub nie możesz sobie pozwolić na przestoje z jakiegokolwiek powodu, najpierw przetestuj zmiany w plikach konfiguracyjnych, a także aktualizacje pakietów oprogramowania na niekrytycznym systemie duplikatów. Następnie, jeśli nie pojawią się problemy, wdrażaj zmiany w systemie produkcyjnym.

Jeśli system ma pakiety z AUR, ostrożnie zaktualizuj je wszystkie.

pacman to potężne narzędzie do zarządzania pakietami, ale nie próbuje obsłużyć wszystkich narożnych przypadków. Użytkownicy muszą być czujni i ponosić odpowiedzialność za utrzymanie własnego systemu.

Przeczytaj przed aktualizacją systemu

Przed aktualizacją użytkownicy powinni odwiedzić witrynę Arch Linux home pageaby sprawdzić najnowsze wiadomości lub alternatywnie zasubskrybować RSS feed, arch-announce mailing list, or follow @archlinux na Twitterze. Gdy aktualizacje wymagają nietypowej interwencji użytkownika (więcej niż można obsłużyć, postępując zgodnie z instrukcją pacman), zostanie utworzony odpowiedni punkt informacyjny.

Przed aktualizacją podstawowego oprogramowania (takiego jak kernel, xorg, systemd, or glibc) do nowej wersji, spójrz na odpowiednią forum aby sprawdzić, czy nie zgłoszono żadnych problemów.

Użytkownicy muszą mieć świadomość, że uaktualnianie pakietów może powodować nieoczekiwane problemy, które mogą wymagać natychmiastowej interwencji; dlatego też zniechęca się do aktualizacji stabilnego systemu na krótko przed tym, zanim będzie on potrzebny do wykonania ważnego zadania. Rozsądnie jest czekać, aby mieć wystarczająco dużo czasu, aby móc poradzić sobie z możliwymi problemami po aktualizacji.

Unikaj niektórych poleceń pacman

Unikaj partial upgrades. Innymi słowy, nigdy nie uruchamiaj pacman -Sy; zamiast tego zawsze używaj pacman -Syu.

Zasadniczo unikaj używania opcji --overwrite z pacmanem. Opcja --overwrite przyjmuje argument zawierający glob. Kiedy używany pacman obejmie kontrolę konfliktów plików dla plików pasujących do globu. W prawidłowo obsługiwanym systemie powinien on być używany tylko wtedy, gdy jest wyraźnie zalecany przez twórców Arch. Zobacz #Read before upgrading the system Sekcja.

Unikaj używania opcji -d z pacmanem. pacman -Rdd package pomija sprawdzanie zależności podczas usuwania pakietu. W rezultacie, pakiet zapewniający krytyczną zależność może zostać usunięty, co skutkuje zepsutym systemem.

Częściowe aktualizacje są nieobsługiwane

Arch Linux jest dystrybucją rolling release. Oznacza to, że gdy nowe wersje bibliotek są przekazywane do repozytoriów, programiści i zaufani użytkownicy przebudowują wszystkie pakiety w repozytoriach, które muszą zostać przebudowane względem bibliotek. Na przykład, jeśli dwa pakiety zależą od tej samej biblioteki, uaktualnienie tylko jednego pakietu może również zaktualizować bibliotekę (jako zależność), która może następnie złamać inny pakiet, który zależy od starszej wersji biblioteki.

Dlatego częściowe aktualizacje nie są obsługiwane. Nie używaj pacman -Sy package lub innego odpowiednika takiego jak pacman -Sy a następnie pacman -S package.Zawsze aktualizuj (za pomocą pacman -Syu) przed instalacją pakietu. Zachowaj ostrożność podczas używania IgnorePkg i IgnoreGroup z tego samego powodu. Jeśli system ma pakiety zbudowane lokalnie (takie jak pakiety AUR), użytkownicy będą musieli je odbudować, gdy otrzymają swoje zależnościsoname.

Jeśli został utworzony scenariusz częściowego uaktualnienia, a pliki binarne są uszkodzone, ponieważ nie mogą znaleźć bibliotek, z którymi są połączone, nie "naprawiaj" problemu po prostu przez dowiązanie symboliczne. Biblioteki otrzymują soname, gdy nie są kompatybilne wstecz.pacman -Syu do poprawnie zsynchronizowanego lustra rozwiąże problem, dopóki pacman nie zostanie złamany.

Skrypt bash checkupdates, dołączony do pakietu pacman-contrib, zapewnia bezpieczny sposób sprawdzania aktualizacji do zainstalowanych pakietów bez jednoczesnego uruchamiania aktualizacji systemu.

Działaj na podstawie alertów podczas aktualizacji

Podczas aktualizacji systemu należy zwracać uwagę na powiadomienia o alertach dostarczone przez pacman. Jeśli jakiekolwiek dodatkowe czynności są wymagane przez użytkownika, należy natychmiast się nimi zająć. Jeśli alert pacman jest mylący, przeszukaj fora i najnowsze wiadomości, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Szybko radzimy sobie z nowymi plikami konfiguracyjnymi

Po wywołaniu pacmana można utworzyć pliki .pacnew i .pacsave Pacman informuje, kiedy tak się dzieje i użytkowników musi szybko zająć się tymi plikami. Użytkownicy są odsyłani do stron wiki Pacman/Pacnew and Pacsave w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.

Zastanów się także nad innymi plikami konfiguracyjnymi, które możesz skopiować lub utworzyć. Jeśli pakiet miał przykładową konfigurację skopiowaną do katalogu domowego, sprawdź, czy został utworzony nowy.

Przywróć uszkodzone aktualizacje

Jeśli aktualizacja pakietu jest spodziewana / wiadomo, że powoduje problemy, pakownicy zapewnią, że pacman wyświetli odpowiedni komunikat podczas aktualizacji pakietu. Jeśli występują problemy po aktualizacji, dwukrotnie sprawdź dane wyjściowe pacman, patrząc na /var/log/pacman.log.

Tip: Możesz użyć przeglądarki dziennika, takiej jak wat-gitAUR aby przeszukać dzienniki pacmana.

W tym momencie, tylko po upewnieniu się, że nie ma informacji dostępnych przez pacman, nie ma żadnych względnych wiadomości na temat https://archlinux.org/, i nie ma postów na forum dotyczących aktualizacji, rozważ skorzystanie z pomocy na forum, przez IRC, lub poprzez downgrading pakietu naruszającego zasady.

Sprawdź sieroty i upuszczone paczki

Po aktualizacji możesz mieć teraz pakiety, które nie są już potrzebne lub które nie są już w oficjalnych repozytoriach.

Użyj pacman -Qtd aby sprawdzić pakiety, które zostały zainstalowane jako zależność, ale teraz żadne inne pakiety na nich nie polegają. Jeśli osierocony pakiet jest nadal potrzebny, zaleca się zmianę przyczyny instalacji na jawną. W przeciwnym razie, jeśli pakiet nie jest już potrzebny, można go usunąć.

Ponadto niektóre pakiety nie mogą już znajdować się w zdalnych repozytoriach, ale nadal mogą znajdować się w systemie lokalnym. Aby wyświetlić listę wszystkich zagranicznych pakietów, użyj pacman -Qm. Zauważ, że ta lista będzie zawierać pakiety, które zostały zainstalowane ręcznie (np. z AUR).

Użyj menedżera pakietów, aby zainstalować oprogramowanie

Pacman wykonuje o wiele lepszą robotę niż ty przy śledzeniu plików. Jeśli będziesz instalował pliki ręcznie, wcześniej czy później zapomnisz, co zrobiłeś, zapomnisz, gdzie zainstalowałeś, zainstalujesz sprzeczne oprogramowanie, zainstalujesz w niewłaściwych lokalizacjach itp.

  • Zainstaluj pakiety z oficjalnych repozytoriów, używając metody z sekcji Pacman#Installing packages.
  • Jeśli żądany program nie jest dostępny, sprawdź, czy ktoś utworzył pakiet w AUR. Postępuj zgodnie z metodą opisaną w tym artykule dla instalacji.
  • Na koniec, jeśli program, którego szukasz, nie znajduje się w oficjalnych repozytoriach lub w AUR, dowiedz się, jak utworzyć dla niego pakiet.

Aby usunąć niepoprawnie zainstalowane pliki, zobacz Pacman/Tips and tricks#Identify files not owned by any package.

Wybierz sterowniki open source

Zawsze wypróbuj sterowniki typu open source zanim skorzystasz z autorskich sterowników. W większości przypadków sterowniki Open Source są bardziej stabilne i niezawodne niż sterowniki firmowe. Błędy sterownika Open Source są naprawiane łatwiej i szybciej. Podczas gdy zastrzeżone sterowniki mogą oferować więcej funkcji i możliwości, może to odbywać się kosztem stabilności. Aby uniknąć tego dylematu, spróbuj wybrać komponenty sprzętowe, o których wiadomo, że mają dojrzałą obsługę sterowników Open Source z pełnymi funkcjami. Informacje o sprzęcie z otwartymi sterownikami dla systemu Linux są dostępne pod adresem linux-drivers.org.

Uważaj na nieoficjalne pakiety

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z pakietów z AUR lub nieoficjalnego repozytorium użytkowników. Większość jest dostarczana przez zwykłych użytkowników i dlatego może nie mieć takich samych standardów jak w oficjalnych repozytoriach. Unikaj AUR helpers, które automatyzują instalacją pakiety w AUR. Zawsze sprawdzaj PKGBUILD pod kątem poprawności i oznak błędu lub złośliwego kodu przed budowaniem i / lub instalowaniem pakietu.

Aby uprościć konserwację, ogranicz ilość nieoficjalnych pakietów. Przeprowadzaj okresowe kontrole, które są w rzeczywistym użyciu i usuwaj (lub zastępuj ich oficjalnymi odpowiednikami) wszelkie inne. Zobacz pacman/Tips and tricks#Maintenance dla przydatnych poleceń.

Zaktualizuj listę mirrorów

Zaktualizuj listę mirrorów pacmana, ponieważ jakość serwerów lustrzanych może się zmieniać w czasie, a niektóre z nich mogą przejść w tryb offline lub ich szybkość pobierania może się pogorszyć.

Zobacz mirrors dla szczegółów.

Wyczyść system plików

Szukając plików do usunięcia, ważne jest, aby znaleźć pliki, które zajmują najwięcej miejsca na dysku. Programy pomagające w tym znajdują się w:

cache pakietów

Usuń niepotrzebne pliki .pkg z /var/cache/pacman/pkg/ aby zwolnić miejsce na dysku.

Zobacz Pacman#Cleaning the package cache po więcej informacji

Nieużywane paczki (sieroty)

Usuń nieużywane pakiety z systemu, aby zwolnić miejsce na dysku i uprościć konserwację.

Zobacz Pacman/Tips and tricks#Removing unused packages (orphans) dla szczegółów.

Stare pliki konfiguracyjne

Stare pliki konfiguracyjne mogą kolidować z nowszymi wersjami oprogramowania lub z czasem ulegać uszkodzeniu. Usuwaj niepotrzebne konfiguracje okresowo, szczególnie w folderze domowym {ic|~/.config}} Z podobnych powodów zachowaj ostrożność podczas udostępniania folderów domowych między instalacjami.


Wyszukaj następujące foldery:

  • ~/.config/ -- gdzie aplikacje przechowują swoją konfigurację
  • ~/.cache/ -- pamięć podręczna niektórych programów może się powiększyć
  • ~/.local/share/ -- stare pliki mogą tam leżeć

Zobacz XDG Base Directory support po więcej informacji.

Aby zachować katalog domowy z plików tymczasowych utworzonych w niewłaściwym miejscu, dobrze jest zarządzać listą niechcianych plików i usuwać je regularnie, na przykład rmshit.py.

rmlint może być użyty do znalezienia i opcjonalnie usunięcia duplikatów plików, pustych plików, rekursywnych pustych katalogów i zepsutych dowiązań symbolicznych.

Zepsute dowiązania symboliczne

Stare, zepsute dowiązania symboliczne mogą znajdować się w twoim systemie, powinieneś je usunąć. Można znaleźć przykłady na osiągnięcie tego here i here.

Aby szybko wyświetlić listę wszystkich zepsutych dowiązań symbolicznych w systemie, użyj:

# find -xtype l -print

Następnie sprawdź i usuń niepotrzebne wpisy z tej listy.

Porady i wskazówki

Poniższe wskazówki nie są zazwyczaj wymagane, ale niektórzy użytkownicy mogą je uznać za przydatne.

Użyj sprawdzonego pakietu oprogramowania

Arch jest dystrubucją rolling releases mogą być dobrodziejstwem dla użytkowników, którzy chcą wypróbować najnowsze funkcje i jak najszybciej uzyskać aktualizacje upstream, ale mogą także utrudnić konserwację systemu. Aby uprościć konserwację i poprawić stabilność, unikaj nowatorskiego oprogramowania i instaluj tylko dojrzałe i sprawdzone oprogramowanie. Takie pakiety są mniej podatne na trudne aktualizacje, takie jak poważne zmiany konfiguracji lub usuwanie funkcji. Wolisz oprogramowanie, które ma silną i aktywną społeczność programistyczną, a także dużą liczbę kompetentnych użytkowników, aby uprościć wsparcie w razie problemu.

Unikaj używania repozytorium testowego, nawet pojedynczych pakietów z testowania. Pakiety te są eksperymentalne i nieodpowiednie dla stabilnego systemu. Podobnie należy unikać pakietów, które są budowane bezpośrednio z zewnętrznych źródeł programistycznych. Zwykle znajdują się one w AUR, z nazwami takimi jak: "dev", "devel", "svn", "cvs", "git" itd.

Zainstaluj pakiet linux-lts

Pakiet linux-lts jest alternatywnym pakietem jądra Arch i jest dostępny w głównym repozytorium. Ta konkretna wersja jądra ma wsparcie długoterminowe (LTS) od strony początkowej, w tym poprawki zabezpieczeń i niektóre funkcje backportów. Jest to przydatne, jeśli wolisz stabilność rzadszych aktualizacji jądra lub jeśli chcesz awaryjnego jądra na wypadek, gdyby nowa wersja jądra powodowała problemy.

Aby udostępnić ją jako opcję rozruchu, będziesz musiał zaktualizować plik konfiguracyjny programu rozruchowego, aby użyć jądra i ram disk: vmlinuz-linux-lts i initramfs-linux-lts.img.

Zobacz też