User:Wacek/brudnopis lvm

From ArchWiki

From Wikipedia:Logical Volume Manager (Linux):

LVM is a logicznym menedżerem woluminów dla Linux kernel; zarządza dyskami i podobnymi urządzeniami pamięci masowej.

LVM Building Blocks

Logical Volume Management wykorzystuje jądro device-mapper funkcja zapewniająca system partycji niezależny od układu dysku. Za pomocą LVM można zarchiwizować pamięć i utworzyć "wirtualne partycje extending/shrinking łatwiejsze (z zastrzeżeniem potencjalnych ograniczeń systemu plików).

Wirtualne partycje umożliwiają dodawanie i usuwanie bez martwienia się o to, czy masz wystarczająco dużo sąsiadującej przestrzeni na danym dysku, oraz o złapanie fdiskowania używanego dysku (i zastanawiasz się, czy jądro używa starej lub nowej tabeli partycji), czy też przeniesienie innego przegródki na uboczu. Jest to rozwiązanie łatwe w zarządzaniu: LVM nie dodaje żadnych zabezpieczeń.

Basic building blocks of LVM:

Physical volume (PV)
Partycja na dysku twardym (lub nawet sam dysk lub plik sprzężenia zwrotnego), na którym można tworzyć grupy woluminów. Ma specjalny nagłówek i dzieli się na zakres fizyczny. Pomyśl o objętościach fizycznych jako dużych elementach konstrukcyjnych używanych do budowy dysku twardego.
Volume group (VG)
Grupa woluminów fizycznych używanych jako wolumin pamięci (jako jeden dysk). Zawierają woluminy logiczne. Pomyśl o grupach woluminów jako dyskach twardych.
Logical volume (LV)
Partycja wirtualna/logiczna, która znajduje się w grupie woluminów i składa się z obszarów fizycznych. Pomyśl o woluminach logicznych jako normalnych partycjach.
Physical extent (PE)
Najmniejszy rozmiar woluminu fizycznego, który można przypisać do woluminu logicznego (domyślnie 4 MiB). Pomyśl o rozmiarach fizycznych jako częściach dysków, które można przydzielić do dowolnej partycji.

Przykład:

Physical disks
        
 Disk1 (/dev/sda):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |Partition1 50 GiB (Physical volume) |Partition2 80 GiB (Physical volume)   |
  |/dev/sda1              |/dev/sda2                |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
                 
 Disk2 (/dev/sdb):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |Partition1 120 GiB (Physical volume)         |
  |/dev/sdb1                      |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
LVM logical volumes

 Volume Group1 (/dev/MyStorage/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |Logical volume1 15 GiB |Logical volume2 35 GiB   |Logical volume3 200 GiB       |
  |/dev/MyStorage/rootvol |/dev/MyStorage/homevol   |/dev/MyStorage/mediavol       |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Zalety

LVM zapewnia większą elastyczność niż zwykłe partycje dysku twardego:

 • Użyj dowolnej liczby dysków jako jednego dużego dysku.
 • Mieć woluminy logiczne rozciągnięte na kilku dyskach.
 • Twórz małe woluminy logiczne i zmieniaj ich rozmiar "dynamicznie" w miarę zapełniania.
 • Zmień wielkość woluminów logicznych, niezależnie od ich kolejności na dysku. Nie zależy od położenia LV w VG, nie ma potrzeby zapewnienia otaczającej dostępnej przestrzeni.
 • Zmień rozmiar/utwórz/usuń logiczne i fizyczne woluminy online. Systemy plików na nich nadal wymagają zmiany rozmiaru, ale niektóre (takie jak ext4) obsługują zmianę rozmiaru online.
 • Migracja online/na żywo LV używana przez usługi na różnych dyskach bez konieczności restartowania usług.
 • Migawki umożliwiają tworzenie kopii zapasowej zamrożonej kopii systemu plików, przy jednoczesnym ograniczeniu przestojów serwisowych do minimum.
 • Obsługa różnych urządzeń device-mapper, w tym przejrzyste szyfrowanie i buforowanie często używanych danych. Umożliwia to utworzenie systemu z (jednym lub więcej) dyskami fizycznymi (zaszyfrowanymi za pomocą LUKS) i LVM on top aby umożliwić łatwą zmianę rozmiaru i zarządzanie oddzielnymi woluminami (np /, /home, /backup, etc.) bez kłopotów z wielokrotnym wprowadzaniem klucza podczas startu.

Wady

 • Dodatkowe kroki w konfiguracji systemu, bardziej skomplikowane.
 • Jeśli masz podwójne uruchamianie, zwróć uwagę, że system Windows nie obsługuje LVM; nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych partycji LVM z systemu Windows.

Instalowanie Arch Linux na LVM

You should create your LVM Volumes between the partitioning and formatting steps of the installation procedure. Zamiast bezpośrednio formatować partycję, która ma być głównym systemem plików, system plików zostanie utworzony wewnątrz woluminu logicznego (LV).

Upewnij się, że lvm2 pakiet to installed.

Szybki przegląd:

 • Utwórz partycję(s), w której będą przechowywane twoje PV (s).
  • Jeśli używasz tabeli partycji Master Boot Record, ustaw opcję partition type ID do 8e (typ partycji Linux LVM w fdisk).
  • Jeśli używasz tabeli partycji GUID, ustaw opcję partition type GUID do E6D6D379-F507-44C2-A23C-238F2A3DF928 (typ partycji Linux LVM w fdisk i 8e00 w gdisk).
 • Utwórz swoje woluminy fizyczne (PV). Jeśli masz jeden dysk, najlepiej jest po prostu utworzyć jeden PV w jednej dużej partycji. Jeśli masz wiele dysków, możesz utworzyć partycje na każdym z nich i utworzyć PV na każdej partycji.
 • Utwórz swoją grupę woluminów (VG) i dodaj do niej wszystkie PV.
 • Utwórz woluminy logiczne (LVs) wewnątrz tego VG.
 • kontynuuj Installation guide#Format the partitions.
 • Po przejściu do “Create initial ramdisk environment” w przewodniku instalacji, dodaj lvm hak do /etc/mkinitcpio.conf (patrz poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje).
Warning: /boot nie może znajdować się w LVM, gdy używa się programu ładującego, który nie obsługuje LVM; musisz utworzyć oddzielną partycję /boot i sformatować ją bezpośrednio. Tylko GRUB jest znany z obsługi LVM.

Utwórz partycje

Jeśli LVM musi być ustawiony na całym dysku, nie ma potrzeby tworzenia żadnych partycji.

W przeciwnym razie przed przystąpieniem do konfigurowania LVM podziel dysk według potrzeb.

Utwórz woluminy fizyczne

Aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń, które można wykorzystać jako wolumin fizyczny:

# lvmdiskscan
Warning: Upewnij się, że wybierasz w odpowiednie urządzenie, poniższe polecenie spowoduje utratę danych!

Utwórz wolumin fizyczny na nich:

# pvcreate DEVICE

To polecenie tworzy nagłówek na każdym urządzeniu, dzięki czemu można go użyć do LVM. Jak określono w #LVM Building Blocks, DEVICE może być dyskiemk (na przykład /dev/sda), partycja (np. /dev/sda2) lub urządzenie loop back. Na przykład:

# pvcreate /dev/sda2

Możesz śledzić utworzone woluminy fizyczne za pomocą:

# pvdisplay
Note: Jeśli używasz dysku SSD bez wcześniejszego partycjonowania, użyj pvcreate --dataalignment 1m /dev/sda (for erase block size < 1 MiB), patrz np. here

Utwórz grupę woluminów

Następnym krokiem jest utworzenie grupy woluminów na tym woluminie fizycznym.

Najpierw musisz utworzyć grupę woluminów na jednym z woluminów fizycznych:

# vgcreate <volume_group> <physical_volume>

Na przykład:

# vgcreate VolGroup00 /dev/sda2

Następnie dodaj do niego wszystkie inne woluminy fizyczne, które chcesz w nim umieścić:

# vgextend <volume_group> <physical_volume>
# vgextend <volume_group> <another_physical_volume>
# ...

Na przykład:

# vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
# vgextend VolGroup00 /dev/sdc

Możesz śledzić, jak powiększa się grupa woluminów:

# vgdisplay
Note: Jeśli chcesz, możesz utworzyć więcej niż jedną grupę woluminów, ale wtedy cała pamięć nie będzie prezentowana jako jeden dysk.

Utwórz w jednym kroku

LVM umożliwia łączenie tworzenia grupy woluminów i woluminów fizycznych w jednym prostym kroku. Na przykład, aby utworzyć grupę VolGroup00 z trzema wymienionymi wyżej urządzeniami, możesz uruchomić:

# vgcreate VolGroup00 /dev/sda2 /dev/sdb1 /dev/sdc

To polecenie najpierw skonfiguruje trzy partycje jako woluminy fizyczne (jeśli to konieczne), a następnie utworzy grupę woluminów z trzema woluminami. Polecenie ostrzeże Cię, wykrywa istniejący system plików na dowolnym urządzeniu.

Utwórz woluminy logiczne

Tip: Jeśli chcesz używać migawek, buforowania woluminów logicznych, woluminów logicznych lub macierzy lub RAID, zobacz #Logical volume types.

Teraz musimy utworzyć woluminy logiczne w tej grupie woluminów. Użytkownik tworzy wolumin logiczny za pomocą następnego polecenia, podając nazwę nowego woluminu logicznego, jego rozmiar i grupę woluminów, na której będzie on działał:

# lvcreate -L <size> <volume_group> -n <logical_volume>

Na przykład:

# lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome

Spowoduje to utworzenie woluminu logicznego, do którego można uzyskać dostęp później /dev/mapper/Volgroup00-lvolhome lub /dev/VolGroup00/lvolhome. Podobnie jak w przypadku grup woluminów, podczas tworzenia możesz użyć dowolnej nazwy dla woluminu logicznego.

Można także określić jeden lub więcej woluminów fizycznych, aby ograniczyć miejsce, w którym LVM przydziela dane. Na przykład możesz utworzyć wolumin logiczny dla głównego systemu plików na małym dysku SSD i wolumin domowy na wolniejszym dysku mechanicznym. Wystarczy dodać fizyczne urządzenia głośności do wiersza poleceń, na przykład:

# lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome /dev/sdc1

Jeśli chcesz wypełnić całe wolne miejsce w grupie woluminów, użyj następnego polecenia:

# lvcreate -l 100%FREE <volume_group> -n <logical_volume>

Możesz śledzić utworzone woluminy logiczne za pomocą:

# lvdisplay
Note: Może być konieczne załadowanie modułu jądra "device-mapper" (modprobe dm_mod') aby powyższe polecenia odniosły sukces.


Tip: Możesz zacząć od względnie małych woluminów logicznych i rozwinąć je później, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla uproszczenia pozostaw trochę wolnego miejsca w grupie woluminów, aby było miejsce na rozbudowę.

Twórz systemy plików i montowanie woliminów logicznych

Twoje woluminy logiczne powinny teraz znajdować się w /dev/mapper/ i /dev/YourVolumeGroupName. Jeśli nie możesz ich znaleźć, użyj kolejnych poleceń, aby wywołać moduł do tworzenia węzłów urządzeń i udostępnić grupy woluminów:

# modprobe dm_mod
# vgscan
# vgchange -ay

Teraz możesz tworzyć systemy plików na woluminach logicznych i montować je jako normalne partycje (jeśli instalujesz Arch Linuksa, zajrzyj do montowania partycji po dodatkowe szczegóły):


# mkfs.<fstype> /dev/mapper/<volume_group>-<logical_volume>
# mount /dev/mapper/<volume_group>-<logical_volume> /<mountpoint>

Na przykład:

# mkfs.ext4 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
# mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home
Warning: Wybierając punkty montowania, wybierz nowo utworzone woluminy logiczne (użyj: /dev/mapper/Volgroup00-lvolhome). Nie wybieraj rzeczywistych partycji, na których zostały utworzone woluminy logiczne (nie używaj: /dev/sda2).

Skonfiguruj mkinitcpio

In case your root filesystem is on LVM, you will need to enable the appropriate mkinitcpio hooks, otherwise your system might not boot. Enable:

W przypadku, gdy twój główny system plików jest na LVM, będziesz musiał włączyć odpowiednie haki mkinitcpio, inaczej twój system może się nie uruchomić. Włącz:

 • udev i lvm2 dla domyślnych initramfs za pomocą busybox
 • systemd i sd-lvm2 dla initramfs opartych na systemd

udev jest tam domyślnie. Edytuj plik i wstaw lvm2 pomiędzy block i filesystems jak na przykład:

/etc/mkinitcpio.conf
HOOKS=(base udev ... block lvm2 filesystems)

Dla initramfs opartych na systemd:

/etc/mkinitcpio.conf
HOOKS=(base systemd ... block sd-lvm2 filesystems)

Następnie możesz kontynuować w normalnej instrukcji instalacji, utwórz początkowy ramdysk

Tip:
 • Haki lvm2 i sd-lvm2 są instalowane przez lvm2, nie mkinitcpio. Jeśli uruchamiasz mkinitcpio w arch-chroot dla nowej instalacji, lvm2 musi być zainstalowany wewnątrz arch-chroot dla mkinitcpio, aby znaleźć lvm2 lub sd-lvm2 hak. Jeśli lvm2 stnieje tylko poza arch-chroot, mkinitcpio wyświetli Error: Hook 'lvm2' cannot be found.
 • Jeśli twój główny system plików jest na LVM RAID, zobacz #Configure mkinitcpio for RAID.

Opcje jądra

Jeśli główny system plików znajduje się w woluminie logicznym, to root= parametr jądra musi być wskazany na zmapowane urządzenie, np /dev/mapper/vg-name-lv-name.

Volume operations

Zaawansowane opcje

Jeśli potrzebujesz monitorowania (potrzebne do migawek), możesz włączyć lvmetad. Dla tego zestawu use_lvmetad = 1 w /etc/lvm/lvm.conf. To jest teraz domyślne.

Możesz ograniczyć woluminy, które są aktywowane automatycznie, ustawiając auto_activation_volume_list w /etc/lvm/lvm.conf. W razie wątpliwości pozostaw tę opcję wykomentowaną.

Zmienianie wielkości woluminów

woluminów fizycznych

Po wydłużeniu lub zmniejszeniu rozmiaru urządzenia, które ma fizyczną objętość, musisz zwiększyć lub zmniejszyć PV za pomocą pvresize.

Growing

Aby rozwinąć PV na /dev/sda1 po powiększeniu partycji, uruchom:

# pvresize /dev/sda1

To automatycznie wykryje nowy rozmiar urządzenia i rozszerzy PV do maksimum.

Note: To polecenie można wykonać, gdy wolumin jest w trybie online.
Shrinking

Aby zmniejszyć wolumin fizyczny przed zmniejszeniem jego podstawowego urządzenia, dodaj --setphysicalvolumesize size parametry do polecenia, np.:

# pvresize --setphysicalvolumesize 40G /dev/sda1

Powyższe polecenie może pozostawić Ci ten błąd:

 /dev/sda1: cannot resize to 25599 extents as later ones are allocated.
 0 physical volume(s) resized / 1 physical volume(s) not resized

Indeed pvresize will refuse to shrink a PV if it has allocated extents after where its new end would be. One needs to run pvmove beforehand to relocate these elsewhere in the volume group if there is sufficient free space.

Move physical extents

Przed przeniesieniem wolnych zakresów do końca woluminu należy uruchomić pvdisplay -v -m aby zobaczyć fizyczne segmenty. W poniższym przykładzie istnieje jeden wolumin fizyczny włączony /dev/sdd1, jedna grupa woluminów vg1 i jeden wolumin logiczny backup.

# pvdisplay -v -m
  Finding all volume groups.
  Using physical volume(s) on command line.
 --- Physical volume ---
 PV Name        /dev/sdd1
 VG Name        vg1
 PV Size        1.52 TiB / not usable 1.97 MiB
 Allocatable      yes 
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       399669
 Free PE        153600
 Allocated PE     246069
 PV UUID        MR9J0X-zQB4-wi3k-EnaV-5ksf-hN1P-Jkm5mW
  
 --- Physical Segments ---
 Physical extent 0 to 153600:
  FREE
 Physical extent 153601 to 307199:
  Logical volume	/dev/vg1/backup
  Logical extents	1 to 153599
 Physical extent 307200 to 307200:
  FREE
 Physical extent 307201 to 399668:
  Logical volume	/dev/vg1/backup
  Logical extents	153601 to 246068

Przestrzeń wolną można podzielić na wolumen. Aby zmniejszyć objętość fizyczną, musimy najpierw przenieść wszystkie używane segmenty na początek.

Tutaj pierwszy wolny segment ma od 0 do 153600 i pozostawia nam 153601 wolnych zakresów. Możemy teraz przenieść ten numer segmentu z ostatniego zakresu fizycznego do pierwszego zakresu. Polecenie będzie zatem:

# pvmove --alloc anywhere /dev/sdd1:307201-399668 /dev/sdd1:0-92466
/dev/sdd1: Moved: 0.1 %
/dev/sdd1: Moved: 0.2 %
...
/dev/sdd1: Moved: 99.9 %
/dev/sdd1: Moved: 100,0%
Note:
 • to polecenie przenosi 92468 PE (399668-307200) z ostatniego segmentu do pierwszego segmentu. Jest to możliwe, ponieważ pierwszy segment obejmuje 153600 wolnych PE, które mogą zawierać przesunięte PE-92467.
 • opcja --alloc anywhere jest używana podczas przenoszenia PE wewnątrz tej samej partycji. W przypadku różnych partycji polecenie wyglądałoby mniej więcej tak:
  # pvmove /dev/sdb1:1000-1999 /dev/sdc1:0-999
 • to polecenie może zająć dużo czasu (od jednej do dwóch godzin) w przypadku dużych woluminów. Dobrym pomysłem może być uruchomienie tego polecenia w sesji Tmux lub GNU Screen. Każde niechciane zatrzymanie procesu może być śmiertelne.
 • po zakończeniu operacji uruchom program fsck, aby upewnić się, że system plików jest prawidłowy.
Zmień rozmiar woluminu fizycznego

Gdy wszystkie wolne fizyczne segmenty będą w ostatnim fizycznym zakresie, uruchom vgdisplay i zobacz swój wolny PE.

Następnie możesz teraz ponownie uruchomić polecenie:

# pvresize --setphysicalvolumesize size PhysicalVolume

Zobacz wynik:

# pvs
 PV     VG  Fmt Attr PSize  PFree 
 /dev/sdd1 vg1 lvm2 a--   1t   500g
Zmień rozmiar partycji

Na koniec, musisz zmniejszyć partycję za pomocą ulubionego narzędzia do partycjonowania.

Logical volumes

Note: lvresize zapewnia mniej więcej takie same opcje, jak wyspecjalizowane polecenia lvextend i lvreduce pozwalając jednocześnie na wykonywanie obu typów operacji. Niezależnie od tego, wszystkie te narzędzia oferują -r/--resizefs opcja, która pozwala na zmianę rozmiaru systemu plików wraz z LV za pomocą fsadm(8) (ext2, ext3, ext4, ReiserFS and XFS supported). Dlatego może być łatwiej po prostu użyć lvresize dla obu operacji i użyć --resizefs aby trochę uprościć, chyba że masz określone potrzeby lub chcesz mieć pełną kontrolę nad procesem.


Growing or shrinking with lvresize
Warning: Podczas gdy powiększanie systemu plików może często odbywać się w trybie on-line (tj. Podczas instalacji), nawet w przypadku partycji głównej, zmniejszanie prawie zawsze będzie wymagało najpierw odmontowania systemu plików, aby zapobiec utracie danych. Upewnij się, że twój FS obsługuje to, co próbujesz zrobić.

Rozszerz wolumin logiczny lv1 w grupie woluminów vg1 o 2 GiB bez dotykania jego systemu plików:

# lvresize -L +2G vg1/lv1

Zmniejsz rozmiar vg1/lv1 o 500 MB bez zmiany rozmiaru systemu plików

# lvresize -L -500M vg1/lv1

Ustaw vg1/lv1 na 15 GiB i zmień jednocześnie rozmiar systemu plików:

# lvresize -L 15G -r vg1/lv1
Note: Only ext2, ext3, ext4, ReiserFS and XFS file systems are supported. For a different type of file system look for the appropriate utility.

Jeśli chcesz wypełnić całe wolne miejsce w grupie woluminów, użyj następującego polecenia:

# lvresize -l +100%FREE vg/lv

Zobacz lvresize(8) dla bardziej szczegółowych opcji.

Rozszerzanie woluminu logicznego i systemu plików za jednym razem

This article or section is a candidate for merging with #Growing or shrinking with lvresize.

Notes: No need to split the sections. (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis lvm)
Warning: Not all file systems support resizing without loss of data and/or resizing online.

Rozszerz domyslny wolumin logiczny w grupie woluminów o 10 GiB

# lvresize -L +10G /dev/volume-group/home --resizefs

Alternatywnie z systemem plików XFS

# lvextend -L+10G /dev/volume-group/home
# xfs_growfs /home

Uwaga: xfs_growfs pobiera argument montowania jako argument. Zobacz xfs_growfs(8) dla bardziej szczegółowych opcji.

Zmiana rozmiaru systemu plików oddzielnie

This article or section is a candidate for moving to Ext4.

Notes: File system specific operations should be placed in their respective wiki pages. (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis lvm)

Jeśli nie używasz -r/--resizefs opcja do lvresize, lvextend lub lvreduce, lub przy użyciu systemu plików nieobsługiwanego przez fsadm(8) (np. Btrfs, ZFS), musisz ręcznie zmienić rozmiar systemu plików przed zmniejszeniem LV lub po jego rozszerzeniu.

Warning: Nie wszystkie systemy plików obsługują zmianę rozmiaru bez utraty danych i / lub zmiany rozmiaru online.

Na przykład w systemie plików ext2/ext3/ext4:

# resize2fs vg/lv

rozszerzy FS do maksymalnego rozmiaru bazowego LV, podczas gdy

# resize2fs -M vg/lv

zmniejszy go do swojego minimalnego rozmiaru. Aby zmienić rozmiar na określony rozmiar, użyj:

# resize2fs vg/lv NewSize

Remove logical volume

Warning: Przed usunięciem woluminu logicznego należy przenieść wszystkie dane, które mają pozostać w innym miejscu; w przeciwnym razie zostanie utracone!

Najpierw sprawdź nazwę woluminu logicznego, który chcesz usunąć. Możesz uzyskać listę wszystkich woluminów logicznych za pomocą:

# lvs

Następnie wyszukaj punkt montowania wybranego woluminu logicznego:

$ lsblk

Następnie odmontuj system plików na woluminie logicznym:

# umount /<mountpoint>

Na koniec usuń wolumin logiczny:

# lvremove <volume_group>/<logical_volume>

Na przykład:

# lvremove VolGroup00/lvolhome

Potwierdź, wpisując y.

Zaktualizuj /etc/fstab, jeśli to konieczne.

Możesz zweryfikować usunięcie woluminu logicznego, wpisując ponownie lvs jako root (patrz pierwszy krok tej sekcji).

Dodaj wolumin fizyczny do grupy woluminów

Najpierw utwórz nowy wolumin fizyczny na urządzeniu blokowym, którego chcesz użyć, a następnie rozszerz swoją grupę woluminów

# pvcreate /dev/sdb1
# vgextend VolGroup00 /dev/sdb1

To oczywiście zwiększy całkowitą liczbę fizycznych elementów w grupie woluminów, które mogą być przydzielane przez woluminy logiczne według własnego uznania.

Note: Za dobrą formę uważa się tablicę partycji na nośniku pamięci poniżej LVM. Użyj odpowiedniego kodu typu: 8e dla MBR i 8e00 dla partycji GPT.

Usuń partycję z grupy woluminów

Jeśli utworzyłeś wolumin logiczny na partycji, usuń go najpierw.

Wszystkie dane na tej partycji muszą zostać przeniesione na inną partycję. Na szczęście LVM ułatwia to:

# pvmove /dev/sdb1

Jeśli chcesz mieć dane na określonej objętości fizycznej, określ ją jako drugi argument dla pvmove:

# pvmove /dev/sdb1 /dev/sdf1

Następnie należy usunąć wolumin fizyczny z grupy woluminów:

# vgreduce myVg /dev/sdb1

Lub usuń wszystkie puste woluminy fizyczne:

# vgreduce --all vg0

I na koniec, jeśli chcesz użyć partycji na coś innego i chcesz uniknąć LVM myśląc, że partycja jest woluminem fizycznym:

# pvremove /dev/sdb1

Dezaktywuj grupę woluminów

Po prostu wywołaj

# vgchange -a n my_volume_group

Spowoduje to dezaktywację grupy woluminów i umożliwi odmontowanie kontenera, w którym jest przechowywany.

Typy woluminów logicznych

This article or section needs expansion.

Reason: Add instructions for thin-provisioned volume creation and RAID volume creation. (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis lvm)

Oprócz prostych woluminów logicznych LVM obsługuje migawki, buforowanie woluminów logicznych, woluminy logiczne o cienkich wersjach i macierze RAID.

Migawki

LVM pozwala wykonać migawkę systemu w znacznie bardziej wydajny sposób niż tradycyjne kopie zapasowe. Robi to skutecznie, stosując zasady COW (copy-on-write). Początkowa migawka zawiera po prostu twarde linki do i-węzłów rzeczywistych danych. Dopóki dane pozostają niezmienione, migawka zawiera jedynie wskaźniki i-węzłów, a nie same dane. Ilekroć modyfikujesz plik lub katalog, na który wskazuje migawka, LVM automatycznie klonuje dane, starą kopię, do której odwołuje się migawka, oraz nową kopię, do której odwołuje się Twój aktywny system. W ten sposób można wykonać migawkę systemu z 35 GiB danych przy użyciu zaledwie 2 GiB wolnej przestrzeni, o ile zmodyfikowano mniej niż 2 GiB (zarówno na oryginale, jak i na migawce). Aby móc tworzyć migawki, musisz mieć nieprzydzielone miejsce w grupie woluminów. Migawka, jak każdy inny wolumen, zajmie miejsce w grupie woluminów. Tak więc, jeśli zamierzasz używać migawek do tworzenia kopii zapasowej partycji root, nie przydzielaj 100% grupy woluminów dla woluminu logicznego root.

Konfiguracja

Buforowanie woluminów logicznych tworzy się podobnie jak normalne.

# lvcreate --size 100M --snapshot --name snap01 /dev/mapper/vg0-pv

Przy takim woluminie można zmodyfikować mniej niż 100 MB danych, zanim objętość migawki się zapełni.

Przywracanie zmodyfikowanego woluminu logicznego "pv" do stanu po zrobieniu migawki "snap01" można wykonać za pomocą

# lvconvert --merge /dev/mapper/vg0-snap01

W przypadku, gdy początkowy wolumin logiczny jest aktywny, scalanie nastąpi przy następnym ponownym uruchomieniu. (Scalanie można wykonać nawet z LiveCD)

Migawka nie będzie już istnieć po scaleniu.

Można również wykonać wiele migawek i każdy z nich można dowolnie łączyć z początkowym woluminem logicznym.

Migawkę można zamontować i zarchiwizować za pomocą narzędzia dd lub tar. Rozmiar pliku kopii zapasowej wykonanego przy pomocy dd będzie wielkości plików znajdujących się na woluminie migawki. Aby przywrócić, po prostu utwórz migawkę, zamontuj ją i napisz lub wyodrębnij do niej kopię zapasową, a następnie scal ją z punktem początkowym.

This article or section needs expansion.

Reason: scripts to automate snapshots of root before updates, to rollback... updating menu.lst to boot snapshots (separate article?) (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis lvm)

Migawki są używane przede wszystkim do zapewnienia zamrożonej kopii systemu plików do tworzenia kopii zapasowych; wykonanie kopii zapasowej trwającej dwie godziny zapewnia bardziej spójny obraz systemu plików niż bezpośrednie tworzenie kopii zapasowej partycji.

Zobacz Create root filesystem snapshots with LVM do automatyzacji tworzenia czystych migawek systemu plików root podczas uruchamiania systemu w celu tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

dm-crypt/Encrypting an entire system#LVM on LUKS i dm-crypt/Encrypting an entire system#LUKS on LVM.

Jeśli masz woluminy LVM nie aktywowane przez initramfs, enable lvm-monitoring.service, który jest dostarczany przez lvm2 pakiet.

LVM cache

From lvmcache(7):

Typ woluminu logicznego w pamięci podręcznej wykorzystuje mały i szybki LV, aby poprawić wydajność dużego i wolnego LV. Czyni to poprzez przechowywanie często używanych bloków na szybszym LV. LVM odnosi się do małego szybkiego LV jako puli pamięci podręcznej LV. Duża wolna LV nazywana jest początkową LV. Ze względu na wymagania z pamięci podręcznej dm (sterownik jądra), LVM dalej dzieli pulę pamięci podręcznej LV na dwa urządzenia - dane LH pamięci podręcznej i LV pamięci podręcznej. Dane Lache pamięci podręcznej to miejsca, w których kopie bloków danych są przechowywane od punktu początkowego LV w celu zwiększenia prędkości. Metadane pamięci podręcznej LV przechowuje informacje rozliczeniowe, które określają miejsce przechowywania bloków danych (np. W punkcie początkowym LV lub w danych Lache pamięci podręcznej). Użytkownicy powinni być zaznajomieni z tymi LV, jeśli chcą stworzyć najlepsze i najbardziej odporne buforowane woluminy logiczne. Wszystkie te powiązane LV muszą znajdować się w tym samym VG.

Create cache

Szybka metoda polega na utworzeniu PV (jeśli to konieczne) na szybkim dysku i dodaniu go do istniejącej grupy woluminów:

# vgextend dataVG /dev/sdx

Utwórz pulę pamięci podręcznej z automatycznymi metadanymi na sdb i przekonwertuj istniejący wolumin logiczny (dataLV) na wolumin w pamięci podręcznej, a wszystko to w jednym kroku:

# lvcreate --type cache --cachemode writethrough -L 20G -n dataLV_cachepool dataVG/dataLV /dev/sdx

Oczywiście, jeśli chcesz, aby pamięć podręczna była większa, możesz zmienić parametr -L na inny rozmiar.

Note: Cachemode ma dwie możliwe opcje:
 • writethrough zapewnia, że wszelkie zapisane dane będą przechowywane zarówno w puli pamięci podręcznej LV, jak i w punkcie początkowym LV. Utrata urządzenia związanego z pulą pamięci podręcznej LV w tym przypadku nie oznacza utraty jakichkolwiek danych;
 • writeback zapewnia lepszą wydajność, ale kosztem większego ryzyka utraty danych w przypadku awarii dysku używanego do buforowania.

Jeśli określony --cachemode nie jest wskazany, system przyjmie writethrough wartość domyśln

Usuń pamięć podręczną

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba cofnięcia operacji tworzenia o jeden krok powyżej:

# lvconvert --uncache dataVG/dataLV

Spowoduje to zatwierdzenie wszystkich oczekujących zapisów w pamięci podręcznej z powrotem do początkowego LV, a następnie usunięcie pamięci podręcznej. Inne opcje są dostępne i opisane w lvmcache(7).

RAID

From lvmraid(7):

lvm(8) RAID is a way to create a Logical Volume (LV) that uses multiple physical devices to improve performance or tolerate device failures. In LVM, the physical devices are Physical Volumes (PVs) in a single Volume Group (VG).

LVM RAID supports RAID 0, RAID 1, RAID 4, RAID 5, RAID 6 and RAID 10. See Wikipedia:Standard RAID levels for details on each level.

Konfiguracja RAID

Utwórz woluminy fizyczne:

# pvcreate /dev/sda2 /dev/sdb2

Utwórz grupę woluminów na woluminach fizycznych:

# vgcreate VolGroup00 /dev/sda2 /dev/sdb2

Utwórz woluminy logiczne za pomocą lvcreate --type raidlevel, Zobacz lvmraid(7) i lvcreate(8) aby uzyskać więcej opcji

# lvcreate --type RaidLevel [OPTIONS] -n Name -L Size VG [PVs]

Na przykład:

# lvcreate --type raid1 --mirrors 1 -L 20G -n myraid1vol VolGroup00 /dev/sda2 /dev/sdb2

utworzy wolumin logiczny o rozmiarze 20 GiB o nazwie "myraid1vol" w VolGroup00 na /dev/sda2 i /dev/sdb2.

Skonfiguruj mkinitcpio dla RAID

Jeśli twój rootowy system plików znajduje się na LVM RAID dodatkowo do haków lvm2 lub sd-lvm2, musisz dodać moduł dm-raid i odpowiednie moduły RAID (np. raid0, raid1, raid10 i / lub raid456) do tablicy MODULES w pliku mkinitcpio.conf.

Dla initramfs opartych na busybox

/etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(dm-raid raid0 raid1 raid10 raid456)
HOOKS=(base udev ... block lvm2 filesystems)

Dla initramfs opartych na systemd:

/etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(dm-raid raid0 raid1 raid10 raid456)
HOOKS=(base systemd ... block sd-lvm2 filesystems)

Graficzna konfiguracja

Nie ma "oficjalnego" narzędzia GUI do zarządzania woluminami LVM, ale system-config-lvmAUR obejmuje większość typowych operacji i zapewnia proste wizualizacje stanu woluminu. Może automatycznie zmieniać rozmiar wielu systemów plików podczas zmiany rozmiaru woluminów logicznych.

Rozwiązywanie problemów

Zmiany, które mogą być wymagane ze względu na zmiany w domyślnych ustawieniach Arch-Linux

Parametr use_lvmetad = 1 musi być ustawiony w pliku /etc/lvm/lvm.conf. To jest teraz domyślne - jeśli masz plik lvm.conf.pacnew, musisz scalić tę zmianę.

Komendy LVM nie działają

 • Załaduj odpowiedni moduł:
# modprobe dm_mod

Moduł dm_mod powinien zostać załadowany automatycznie. Jeśli nie, możesz spróbować:

The factual accuracy of this article or section is disputed.

Reason: Should module loading at boot be done using "/etc/modules-load.d" instead? (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis lvm)
/etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(dm_mod ...)

Będziesz musiał zregenerować initramfs, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 • Wypróbuj wcześniejsze polecenia za pomocą lvm:
# lvm pvdisplay

Woluminy logiczne się nie wyświetlają

Jeśli próbujesz zamontować istniejące woluminy logiczne, ale nie pojawiają się one w programie lvscan, możesz użyć następujących poleceń, aby je aktywować:

# vgscan
# vgchange -ay

LVM na nośnikach wymiennych

Objawy

# vgscan
 Reading all physical volumes. This may take a while...
 /dev/backupdrive1/backup: read failed after 0 of 4096 at 319836585984: Input/output error
 /dev/backupdrive1/backup: read failed after 0 of 4096 at 319836643328: Input/output error
 /dev/backupdrive1/backup: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error
 /dev/backupdrive1/backup: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error
 Found volume group "backupdrive1" using metadata type lvm2
 Found volume group "networkdrive" using metadata type lvm2

Przyczyna:

Usuwanie zewnętrznego napędu LVM bez uprzedniej dezaktywacji grup woluminów. Zanim się rozłączysz, upewnij się, że:
# vgchange -an volume group name

Naprawiono: zakładając, że próbowałeś już aktywować grupę woluminów za pomocą vgchange -ay vg, i otrzymujesz błędy Input/output:

# vgchange -an volume group name

Odłącz dysk zewnętrzny i poczekaj kilka minut:

# vgscan
# vgchange -ay volume group name

Zmiana rozmiaru sąsiedniego woluminu logicznego kończy się niepowodzeniem

W przypadku próby rozszerzenia błędów woluminu logicznego za pomocą:

" Insufficient suitable contiguous allocatable extents for logical volume "

Powodem jest to, że wolumin logiczny został utworzony z wyraźną, ciągłą polityką alokacji (opcje -C y lub --alloc contiguous) i brak sąsiadujących sąsiednich zakresów (Zobacz też reference).

Aby to naprawić, przed rozszerzeniem woluminu logicznego zmień jego strategię alokacji za pomocą polecenia lvchange lvchange --alloc inherit <logical_volume>. Jeśli chcesz zachować politykę alokacji przyległej, alternatywnym podejściem jest przeniesienie woluminu na obszar dysku z wystarczającymi swobodnymi zakresami (Zobacz [1]).

Polecenie "grub-mkconfig" zgłasza błędy "unknown filesystem" errors

Pamiętaj, aby wcześniej usunąć woluminy migawek generating grub.cfg.

Thinly-provisioned root volume device times out

Przy dużej liczbie migawek, thin_check działa przez wystarczająco długi czas, aby wyczekiwać na przekroczenie limitu czasu roota. Aby to zrekompensować, dodaj parametr startowy rootdelay=60 jądra do konfiguracji programu ładującego.

Opóźnienie przy wyłączaniu

Jeśli używasz RAID, migawek lub alokacji i masz opóźnienie przy wyłączaniu, upewnij się, że uruchomiono lvm2-monitor.service. Zobacz FS#50420.

Zobacz też