Youtube-dl (Polski)

From ArchWiki

youtube-dl[dead link 2023-09-16 ⓘ] jest programem działającym w linii poleceń, który pozwala na łatwe pobieranie filmów i audio z ponad tysiąca stron internetowych. Zobacz lista lista obsługiwanych witryn.

Instalacja

Install pakiet youtube-dlAUR lub youtube-dl-gitAUR dla wersji rozwojowej. Zaleca się również zainstalowanie FFmpeg, ponieważ jest on używany do muxowania w niektórych witrynach. Zobacz opcjonalne zależności.

Istnieją również różne forki youtube-dl, które mogą zawierać dodatkowe funkcje, w szczególności yt-dlp dodaje obsługę większej liczby stron, pobieranie komentarzy, ulepszenia preferencji formatu i inne zmiany. youtube-dlcAUR[broken link: package not found] jest kolejnym forkiem z wieloma z wyżej wymienionych nowych funkcji. Istnieją również różne graficzne nakładki na youtube-dl i/lub jego forki, takie jak tartubeAUR i yt-dlg (youtube-dl-gui-gitAUR).

Konfiguracja

Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny to /etc/youtube-dl.conf a plik konfiguracyjny specyficzny dla użytkownika to ~/.config/youtube-dl/config. Składnia to po prostu jedna opcja wiersza poleceń na wiersz. Przykładowa konfiguracja:

--ignore-errors
# --no-playlist

# Save in ~/Videos
-o ~/Videos/%(title)s.%(ext)s

# Prefer 1080p or lower resolutions
-f bestvideo[ext=mp4][width<2000][height<=1200]+bestaudio[ext=m4a]/bestvideo[ext=webm][width<2000][height<=1200]+bestaudio[ext=webm]/bestvideo[width<2000][height<=1200]+bestaudio/best[width<2000][height<=1200]/best

Zobacz [1] po więcej informacji.

Używanie

Zobacz youtube-dl(1)[dead link 2023-11-25] do manuala.

$ youtube-dl [OPTIONS] URL
Tip: W niektórych przypadkach (np. YouTube) adres URL można zastąpić identyfikatorem wideo.

Wybór formatu

Gdy dostępnych jest wiele formatów filmu, „youtube-dl” domyślnie pobierze najlepsze z nich.

Aby wybrać konkretny do pobrania:

$ youtube-dl -f format URL

Aby uzyskać listę dostępnych formatów:

$ youtube-dl -F URL

Wyodrębnij dźwięk

Użyj -x do pobierania tylko audio (wymaga FFmpeg):

$ youtube-dl -x -f bestaudio URL

W zależności od dostępnych strumieni źródłowych często będzie to poprawny kontener audio-only. Jeśli strumień tylko audio nie jest dostępny, wyklucz -f bestaudio z powyższego przykładu. Spowoduje to pobranie wideo i skopiowanie jego dźwięku jako procesu końcowego. Domyślnie spowoduje to usunięcie pobranych plików wideo, dołącz -k, aby je zachować.

Aby dołączyć także okładkę albumu (wymaga atomicparsley):

$ youtube-dl -x -f bestaudio[ext=m4a] --add-metadata --embed-thumbnail URL

Napisy

Aby zobaczyć, które języki są dostępne:

$ youtube-dl --list-subs URL

Aby pobrać film z wybranymi napisami (oddzielonymi przecinkami):

$ youtube-dl --write-sub --sub-lang LANG URL

W przypadku napisów generowanych automatycznie:

$ youtube-dl --write-auto-sub --sub-lang LANG URL

Dodaj --skip-download aby uzyskać tylko napisy.

Porady i wskazówki

Szybsze pobieranie

Niektóre strony internetowe dławią prędkość transferu. Często można to obejść, wybierając strumienie inne niż DASH lub używając aria2, zewnętrznego downloadera, który obsługuje pobieranie przez wiele połączeń. Na przykład:

$ youtube-dl --external-downloader aria2c --external-downloader-args '-c -j 3 -x 3 -s 3 -k 1M' URL

Playlista

Używanie youtube-dl do tworzenia playlisty zazwyczaj sprowadza się do następujących opcji:

$ youtube-dl --ignore-errors --continue --no-overwrites --download-archive progress.txt usual options URL

Ten zestaw opcji pozwala na skuteczne kontynuowanie pobierania nawet po przerwaniu. Jeśli archiwizujesz, dodaj zwykłe opcje --write-xxx i --embed-xxx, które możesz mieć.

Przytnij (częściowe pobranie)

Części filmów można pobrać, używając wyjścia youtube-dl -g -f format URL jako wejścia ffmpeg z -ss (dla danych wejściowych), -t i -c copy opcje.

URL ze schowka

Powłoka alias, desktop launcher lub można ustawić skrót klawiaturowy, aby pobrać wideo (lub audio) z wybranego (lub skopiowanego) adresu URL, wysyłając go z X wybór. Zobacz Clipboard#Tools.

Zobacz też