Help:Template (Ελληνικά)

From ArchWiki

Πρότυπο κείμενο ή πρότυπο είναι ένα προκαθορισμένο κείμενο γλώσσας wikitext το οποίο μπορεί να εισαχθεί σε κάθε άρθρο. Τα πρότυπα χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοηθήματα στην μορφοποίηση του περιεχομένου.

Χρήση

Τα πρότυπα χρησιοποιούνται προσθέτοντας σε ένα άθρο την εξής σήμανση:

{{Όνομα προτύπου}}

Τα περισσότερ πρότυπα δέχονται επιπλέον ορίσματα, όπως το πρότυπο Template:Note:

{{Note|Αυτή είναι μια σημείωση.}}

το οποίο παράγει:

Σημείωση: Αυτή είναι μια σημείωση.

Μερικά πρότυπα χρησιμοποιούν ονοματισμένες παραμέτρους, όπως το πρότυπο Template:hc:

{{hc|head=/etc/rc.local|output=exit 0}}

το οποίο παράγει:

/etc/rc.local
exit 0

Η γενική μορφή είναι η εξής:

{{Template name|param1|param2|...|paramN}}

Για ειδικές οδηγίες χρήσης δείτε την σελίδα του κάθε προτύπου.

Στυλ

 • Τα πρότυπα πρέπει να γράφονται με πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες όπως φαίνεται στα παραδείγματα των σελίδων τους. Για παράδειγμα, οι εκφράσαεις {{Pkg|... και {{ic|... είναι σωστές ενώ οι {{pkg|... και {{Ic|... δεν είναι.
 • Δεν πρέπει να υπάρχουν διαστήματα αμέσως πριν ή αμέσως μετά το όνομα του προτύπου: η γραφή {{Template name|... είναι σωστή, ενώ η γραφή {{ Template name |... δεν είναι.
 • Τα πρότυπα δεν κατηγοριοποιούνται.

Escape template-breaking characters

There are some characters that, if used inside a template, will break its output: most frequently this happens with "=" (the equal sign) and "|" (the pipe sign). Solutions to this problem are described below.

Συμβουλή: The pipe symbol "|" can be escaped using the {{!}} magic word.

Named and numbered parameters

If the problem is only with "=" signs, the recommended solution is to explicitly introduce template parameters with their positional numbers or names.

Example: {{Tip|1=https://www.archlinux.org/?foo=bar}}

Result:

This is very useful for:

 • Variable definitions.
 • Shell strings and commands.
 • Lines of code.
Πολλαπλές παράμετροι
 • Με χρήση των παραμέτρων θέσης 1 and 2
{{hc|1=$ echo "="|2==}}

Αποτέλεσμα:

$ echo "="
=
 • Με χρήση των ονοματισμένων παραμέτρων head and output
{{hc|head=$ echo "="|output==}}

Αποτέλεσμα:

$ echo "="
=

Οι ετικέςτες nowiki

Αν συναντήσετε προβλήματα με χαρακτήρες εκτός του "=", για παράδειγμα με τον χαρακτήρα "|", η συνιστώμενη λύση είναι να κλείσετε ολόκληρη την παράμετρο σε ετικέτες <nowiki>. Με τη μέθοδο αυτή εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες, αλλά αυτή εμποδίζει εντελώς την μηχανή του wiki να επεξεργαστεί την σήμανση του περιεχομένου κειμένου όπως συνδέσμους και άλλα πρότυπα. Για παράδειγμα:

{{Tip|<nowiki>= | }} https://www.archlinux.org/ {{ic|foo}}</nowiki>}}

Συμβουλή: = | }} https://www.archlinux.org/ {{ic|foo}}

Το κλείσιμο ειδικών τμημάτων (ή ακόμη και μεμονωμένων χαρακτήρων) μέσα σε ετικέτες <nowiki> δουλεύει, βέβαια, αλλά για να είναι ευανάγνωστα τα άρθρα σας η χρήση μιας τέτοιας μεθόδου συνίσταται μόνον όταν οι σύνδεσμοι ή άλλα πρότυπα του άρθρου σας πρεπει να προβάλλονται κανονικά. Για παράδειγμα:

{{Tip|<nowiki>= | }}</nowiki> https://www.archlinux.org/ {{ic|foo}}}}
Συμβουλή: = | }} https://archlinux.org/ foo

Αντικείμενα HTML

Η αντικατάσταση των προβληματικών χαρακτήρων με τα αντίστοιχα «αντικείμενα» HTML λειτουργεί πάντοτε, αλλά αφού κάτι τέτοιο μειώνει την ευκολία ανάγνωστης του πηγαίου κειμένου συνίσταται όταν οι παραπάνω λύσεις δεν είναι πρακτικές. Για παράδειγμα:

{{Tip|&#61; &#124; &#125;&#125;}}

Συμβουλή: = | }}

Δημιουργία

Σημείωση:
 • Πριν δημιουργήσετε ένα πρότυπο, συζητήστε την ιδέα σας στην σελίδα Help talk:Template.
 • Δημιουργείτε μόνο συναφή πρότυπα. Αν πρόθεσή σας είναι αν δημιουργήσετε ένα πολύ εξειδικευμένο πρότυπο το οποίο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, παρακαλούμε μην μπαίνετε στον κόπο και αποφύγετε να παραγεμίζετε τον χώρο ονομάτων των προτύπων.
 • Δημιουργείτε λιτά πρότυπα. Να θυμάστε το σύνθημα The Arch Way: Διατηρείτε το απλό!

Για να διευκολύνεστε στην χρήση και την επεξεργασία, εφαρμόζετε το ακόλουθο πρότυπο:

<noinclude>
{{Template}}

Περιληπτική περιγραφή του πρότυπου

== Χρήση ==

<nowiki>{{Όνομα πρότυπου|param1|param2|...|paramN}}</nowiki>

== Παράδειγμα ==

{{Όνομα πρότυπου|param1|param2|...|paramN}}</noinclude><includeonly>Εδώ εισάγεται ο κώδικας του προτύπου...</includeonly>

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία δημιουργία απλώς επισκεφθείτε την σελίδα Template:Όνομα προτύπου (αντικαθιστώντας το Όνομα προτύπου με το επιθυμητό όνομα για το πρότυπό σας) και επεξεργαστείτε και προσθέστε τον σχετικό κώδικα wikitext.

Κατάλογος προτύπων

Παρακάτω παρατίθενται τα πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας οι χρήστες στα άρθρα τους στο ArchWiki. Πατήστε στους συνδέσμους τους για να δείτε την χρήση τους με λεπτομέρειες. Για μια λίστα που περιλαμβάνει και πρότυπα διεθνοποίησης και πληροφοριών meta, δείτε Special:AllPages/Template:, Special:PrefixIndex/Template: ή Special:MostLinkedTemplates.

Προσοχή: Παρακαλούμε μην πειραματίζεστε με τα υπάρχοντα πρότυπα. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα μη-προστατευόμενο πρότυπο, αντιγράψτε το κείμενό του στο Template:Sandbox, επεξεργαστείτε το και δοκιμάστε το εκεί και, εφόσον λειτουργεί, αντιγράψτε το στην αρχική του θέση. Είναι απολύτως απαραίτητο (και αναγκαίο για τα προστατευμένα πρότυπα) πρώτα να ανακοινώνετε κάθε τροποποίησή τους στις σελίδες συζητήσεων.

Δοκιμαστικός έλεγχος

Πρότυπα κατάστασης άρθρου

Για χρήση σε αγγλικές σελίδες:

Για χρήση σε ελληνικές σελίδες:

Για τις παρωχημένες σελίδες:

Πρότυπα σχετικών άρθρων

Πρότυπα μορφοποίησης κώδικα

Πρότυπα σημείωσης

Πρότυπα διάφορα

Πρότυπα πακέτου

Πρότυπα πίνακα

Δείτε επίσης