Install Arch Linux via SSH (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2017 (501021), out of sync with English page (Discuss in Talk:Install Arch Linux via SSH (Čeština)#)

Tento článek má ukázat uživatelům, jak nainstalovat Arch vzdáleně prostřednictvím připojení SSH. Zvažte tento přístup oproti standardnímu v scénářích, jako jsou následující:

  • HTPC bez náležitého monitoru (např. SDTV);
  • Počítač umístěný v jiném městě, státě, zemi (dům přítele, dům rodičů atd.);
  • PC, který byste raději nastavili vzdáleně, například z pohodlí vlastní pracovní stanice s možností kopírovat/vložit z ArchWiki.

Na vzdáleném (cílovém) zařízení

Note: : Tyto kroky vyžadují fyzický přístup k zařízení. Je zřejmé, že je-li fyzicky umístěno jinde, budou muset být koordinovány s jinou osobou.

Nabootujte cílový počítač do živého prostředí Arch pomocí Live CD/USB image: uživatel bude přihlášen jako root.

V tomto okamžiku nastavte síť na cílovém stroji, jak je například navrženo v Installation guide#Connect to the internet

Zadruhé nastavte heslo pro root, které je potřebné pro připojení SSH, protože výchozí heslo pro root je prázdné:

# passwd

Nyní zkontrolujte, zda je v /etc/ssh/sshd_config přítomen (a nezakomentován) PermitRootLogin yes. Toto nastavení umožňuje přihlášení root s ověřením hesla na serveru SSH.

Note: Pokud je cílový počítač za směrovačem s NAT, je nutné, aby port SSH (ve výchozím nastavení 22) byl předán na IP adresu cílového zařízení. Použití přesměrování portů není v této příručce obsaženo.

Nakonec spusťte démon openssh pomocí služby sshd.service, který je na živém CD ve výchozím nastavení obsažen.

Note: Po instalaci se doporučuje v prvním kroku odstranění PermitRootLogin yes z /etc/ssh/sshd_config.

Na místním počítači

Na místním počítači se připojíte k cílovému počítači přes SSH pomocí následujícího příkazu:

$ ssh root@ip.adresa.cilovy.pocitac

Odtud je prezentována uvítací zpráva živého prostředí a je možné spravovat cílový stroj, jako by na fyzické klávesnici. V tomto okamžiku, je-li záměrem jednoduše instalovat Arch z živého média, postupujte podle pokynů v Installation guide. Pokud je záměrem upravit stávající instalaci systému Linux, která byla porušena, postupujte podle článku Install from existing Linux.