List of applications (Bosanski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: Due to a change to subpage links, the translated intro has been adapted and the missing paragraph added with the new english version. See Special:Diff/583345/798694 for English changes since the previous translation date. (Discuss in Talk:List of applications (Bosanski))

Ovaj članak je generalna lista aplikacija sortirano po kategorijama, kao referenca za one koji traže pakete. Većina sekcija su podijeljene između konzolnih i grafičkih aplikacija. Aplikacije izlistane u "Console" sekciji mogu imati grafički front-end. Oficijalne su izostavljene.

Tip:
  • Molimo razmislite o installiranju pkgstats paketa, koji sadrži timer koji šalje listu paketa instaliranih na sistemu, zajedno sa arhitekturom i mirrorima koji se koriste Arch developerima da se pomogne priotizirati trud i da se distribucija učini boljom. Informacije se šalju anonimno i ne može biti korišteno za identifikaciju. Možete pregledati prikupljene podatke na stranici statistike. Više informacije je dostupno na ovom forum thread-u.
  • Daemon paketi obično uključuju relevantne systemd unit fajlove za start; neki paketi čak uključuje i druge. Nakon instalacije pacman -Qql package | grep -Fe .service -e .socket može se koristiti da se provjere i pronađu relevantni daemoni.

The content is split into the following subpages for individual categories (also accessible via the navigation bar at the top of the page and each subpage):

Vidi i

Lista generičkog software-a

Lista software-a drugih distribucija

Software forge-ovi

Lista specijaliziranog software-a

Arch Linux forum threadovi