nano (Türkçe)

From ArchWiki

Çeviri Durumu: Bu makale, Nano makalesinin çevirisidir. Son çeviri tarihi (yıl-ay-gün şeklinde): 2024-05-07. Eğer makalenin İngilizce sürümünde değişiklik yapılmış ise çevirinin senkronize edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Çevirmenliğe dair bilgi edinmek için Telegram grubumuzu ziyaret edebilirsiniz. Çevrilmiş tüm makelelere buradan erişebilirsiniz.

GNU nano (veya nano) çeşitli metin düzenleyicilerinden edinilen alışkanlıkları komut satırı üzerinden sürdürebilmenizi, anlaşılır bir arayüz ile hedefleyen bir metin düzenleyicisidir. nano, sözdizimi vurgulama (syntax highlighting), DOS/Mac dosya tiplerine dönüştürme, yazım denetimi ve UTF-8 dönüşüm biçimi gibi özellikleri desteklemektedir. nano boş bir dosya ile açıldığında birkaç MiB bellek kaplamaktadır.

Kurulum

nano paketini kurunuz.

Yapılandırma

nano'nun kullanımı ve görünüşü genellikle nano komutuna ekleyeceğiniz argümanlar ile veya ~/.config/nano/nanorc dosyasına bu argümanlar eklenerek kontrol edilir.

Örnek bir yapılandırma dosyası nano kurulduktan sonra /etc/nanorc konumunda bulunabilir. nano yapılandırmanızı kişiselleştirebilmek için ~/.config/nano/nanorc konumuna bu dosyanın kopyasını oluşturabilirsiniz.

$ cp /etc/nanorc ~/.config/nano/nanorc

Dosyayı kopyaladıktan sonra istediğiniz komutları ~/.config/nano/nanorc dosyasına ekleyerek kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz.

İpucu: nanorc(5), nano için kullanılabilir tüm yapılandırma komutlarının tam listesini barındırmaktadır.

Sözdizimi Vurgulama

Nano, önceden belirlenmiş sözdizimi vurgulama kuralları ile gelmektedir, bu kurallar /usr/share/nano/*.nanorc ve /usr/share/nano/extra/*.nanorc konumlarında bulunabilir. Etkinleştirmek için ~/.config/nano/nanorc veya /etc/nanorc dosyalarına şu satırı ekleyin:

include "/usr/share/nano/*.nanorc"
include "/usr/share/nano/extra/*.nanorc"

Varsayılan sözdizimi vurgulamalarını yerine daha detaylı sözdizimi vurgulamaları için nano-syntax-highlighting veya nano-syntax-highlighting-gitAUR paketlerinden birini kurun ve üstteki ayarların altına şu satırı ekleyin:

include "/usr/share/nano-syntax-highlighting/*.nanorc"
Not: 2020.10.10-1 sürümünden itibaren nano-syntax-highlighting paketinde, /usr/share/nano-syntax-highlighting/nanorc.nanorc dosyasında sözdizimi hatası bulunmaktadır. [1] Bu sorunu geçici olarak çözmek için şu komutu çalıştırın:
# sed -i 's/icolor brightnormal/icolor normal/g' /usr/share/nano-syntax-highlighting/nanorc.nanorc

Forth

Forth vurgulamaları için https://paste.xinu.at/wc17YG/ bağlantısındaki nota göz atın.

PKGBUILD

https://paste.xinu.at/4ss/ bağlantısındaki metni (Arch'ın eski svntogit sunucusundakine benzer şekilde) /etc/nano/pkgbuild.nanorc dosyasına ekleyin ve yapılandırmalarınız arasına aşağıdaki satırı ekleyin:

include "/etc/nano/pkgbuild.nanorc"
İpucu: nano-syntax-highlighting, PKGBUILD için alternatif bir vurgulama seçeneği sunmaktadır.

Askıya alma

Askıya alma varsayılan olarak etkindir, ancak varsayılan tuş kombinasyonu ^Z (Ctrl+Z)'den ^T^Z (Ctrl+T, Ctrl+Z)'ye değiştirilmiştir ve eski tuş kombinasyonu kullanılmak isteniyorsa ilgili değişiklikler yapılmalıdır. Değişiklik yapmak için yerel yapılandırma dosyanızda Key bindings bölümünü kontrol edin.

Kullanım

Klavye kısayol tuşları nano içerisinde görüntülenebilir. Online nano yardım dosyalarını incelemek için nano içerisindeyken Ctrl+g tuşlarına basın. Ayrıca nano Command Manual sayfasında nano'ya dair bütün bir rehbere ulaşabilir veya ek destek alabilirsiniz.

nano kopya kağıdına da göz atabilirsiniz.

Özel işlevler

Sıkça kullanılan işlevler ve bu işlevleri belirten klavye kısayolları nano'nun en alt iki satırında listelenmiştir.

Bu kombinasyonlar şu şekilde kullanılabilir:

  • ^ temelli kısayollar için Ctrl
  • M- temelli kısayollar için Meta (genellikle Alt) veya Esc
İpucu: Feature Toggles rehber bölümünde, nano'nun kullanımını ve görünümünü değiştirmeye dair tuş kombinasyonları listelenmiştir.

İpuçları ve tüyolar

vi'yi nano ile değiştirme

visudo gibi komutlar için varsayılan metin editörünü vi'den nano'ya değiştirmek için, VISUAL ve EDITOR ortam değişkenlerini nano olacak şekilde ayarlayınız, örneğin:

export VISUAL=nano
export EDITOR=nano

Sorun giderme

Gaspedilmiş tuş kombinasyonları

Bazı pencere yöneticileri, nano ile çakışan tuş kombinasyonlarına sahiptir, örneğin Alt+Enter. Bu kısayolları pencere yöneticinizden kaldırın veya farklı bir tuşa işaretleyin, örneğin Super (mutter, muffin ve marco için dconf) tuşuna işaretleyip pencere yöneticisini tekrar başlatabilirsiniz.

Ayrıca bakınız