pkgstats (Català)

From ArchWiki

Estat de traducció: Aquest article és una versió traduïda de Pkgstats. Última traducció: 2023-02-03. Si hi han hagut canvis a la versió anglesa, podeu ajudar a traduir-lo o avisar a l'equip de traducció.

pkstats envia una llista de tots els paquets instal·lats, l'arquitectura i el mirall que utilitzeu al projecte Arch Linux. Aquesta informació és anònima i no pot emprar-se per a identificar a l'usuari, però ajuda als desenvolupadors d'Arch a prioritzar els seus esforços (codi font). Vegeu també la política de privacitat del projecte.

Instal·lació

Instal·leu el paquet pkgstats.

Ús

pkgstats es configura per a executar-se automàticament cada setmana mitjançant systemd/Timers. Un cop instal·lat, s'activarà després de reiniciar el sistema.

Si no voleu esperar fins al proper cicle de reinici, podeu iniciar manualment pkgstats.timer.

pkgstats també pot executar-se manualment: vegeu pkgstats -h per a informació d'ús.

Resultats i referència

Podeu trobar estadístiques i documentació a https://pkgstats.archlinux.de/ i comparacions a https://pkgstats.archlinux.de/fun .

Hi ha una API JSON pública per a consultar estadístiques: documentació de l'API.