ArchWiki:Translation Team (Català)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Benvingut a la comunitat de traducció al català de la documentació de ArchLinux. Ens podeu trobar al canal #archlinux-ca al servidor irc.freenode.net. Des d'aquí volem fer l'esforç de traducció de les pàgines wiki de ArchLinux.

A mida d'anar traduïnt la documentació en anglés s'anirà revisant si el pot ampliar aquesta.

Dilluns 3 de Març HACKATON a F53Hack d'olot Normes del HackaTon:

  • Cada participat pot escollir un total de 4 seccions.
  • S'escull a l'altzar:
    • Quin ordinador farà servir cadascú.
    • Qui començarà a escollir secció. Primer un després els altre participant, per a cada 4 seccions.
  • Les traduccions s'han de fer el local i només modificar la wiki en el moment que estigui acabada la traducció de l'article.

Good Hacking guys!!!

Repartim feina (codi a millorar per no repetir seccions)

#/bin/bash

# Vint seccions a traduir
# Usuaris 3
p1="jimics"
p2="N0rd"
p3="jsoler"
jugador=0
seccio=0
i=1
# Selecció de usuari 3 a 1.

while [ $i -lt 21 ]; do
	jugador=$((RANDOM%3+1))
	seccio=$((RANDOM%20+1))
	echo "Jugador: $jugador Seccio: $seccio"
	let i=i+1
done

<--! * Traducció al Pad de Marsupi: ArchCat-Marsupi -->

Instal·lació

Secció Autor Versió Revisat i aprovat Comentaris
0. Intro jsoler v0.1b Repassar gramàtica i millorar
1. Download jsoler v0.01 Completar
2.1 Keyboard layout v0.0
2.2 Partition disks v0.0
2.3 Format the partitions v0.0
2.4 Mount_the_partitions v0.0
2.5 Connect to the internet v0.0
2.5.1 Wireless v0.0
2.6 Install the base system v0.0
2.7 Configure the system v0.0
2.8 Install and configure a boot loader v0.0
2.9 Unmount and reboot v0.0
3.0 Post-installation v0.0
3.1 User management v0.0
3.2 Package management v0.0
3.3 Service management v0.0
3.4 Sound v0.0
3.5 Display server v0.0
3.6 Fonts v0.0
4.Appendix v0.0

Articles solts

Secció Autor Versió Revisat i aprovat Comentaris
OpenVPN v0.0
Seguretat v0.0