ArchWiki:Translation Team (Català)

From ArchWiki

Benvingut a la comunitat de traducció al català de la documentació de ArchLinux. Ens podeu trobar al canal #archlinux-ca al servidor irc.freenode.net. Des d'aquí volem fer l'esforç de traducció de les pàgines wiki de ArchLinux.

A mida d'anar traduïnt la documentació en anglés s'anirà revisant si el pot ampliar aquesta.

Dilluns 3 de Març HACKATON a F53Hack d'olot Normes del HackaTon:

  • Cada participat pot escollir un total de 4 seccions.
  • S'escull a l'altzar:
    • Quin ordinador farà servir cadascú.
    • Qui començarà a escollir secció. Primer un després els altre participant, per a cada 4 seccions.
  • Les traduccions s'han de fer el local i només modificar la wiki en el moment que estigui acabada la traducció de l'article.

Good Hacking guys!!!

Repartim feina (codi a millorar per no repetir seccions)

#/bin/bash

# Vint seccions a traduir
# Usuaris 3
p1="jimics"
p2="N0rd"
p3="jsoler"
jugador=0
seccio=0
i=1
# Selecció de usuari 3 a 1.

while [ $i -lt 21 ]; do
	jugador=$((RANDOM%3+1))
	seccio=$((RANDOM%20+1))
	echo "Jugador: $jugador Seccio: $seccio"
	let i=i+1
done

<--! * Traducció al Pad de Marsupi: ArchCat-Marsupi -->

Instal·lació

Secció Autor Versió Revisat i aprovat Comentaris
0. Intro[broken link: invalid section] jsoler v0.1b Repassar gramàtica i millorar
1. Download[broken link: invalid section] jsoler v0.01 Completar
2.1 Keyboard layout[broken link: invalid section] v0.0
2.2 Partition disks[broken link: invalid section] v0.0
2.3 Format the partitions v0.0
2.4 Mount_the_partitions v0.0
2.5 Connect to the internet v0.0
2.5.1 Wireless[broken link: invalid section] v0.0
2.6 Install the base system[broken link: invalid section] v0.0
2.7 Configure the system v0.0
2.8 Install and configure a boot loader[broken link: invalid section] v0.0
2.9 Unmount and reboot[broken link: invalid section] v0.0
3.0 Post-installation v0.0
3.1 User management[broken link: invalid section] v0.0
3.2 Package management[broken link: invalid section] v0.0
3.3 Service management[broken link: invalid section] v0.0
3.4 Sound[broken link: invalid section] v0.0
3.5 Display server[broken link: invalid section] v0.0
3.6 Fonts[broken link: invalid section] v0.0
4.Appendix[broken link: invalid section] v0.0

Articles solts

Secció Autor Versió Revisat i aprovat Comentaris
OpenVPN v0.0
Seguretat v0.0