Polybar (Polski)

From ArchWiki

polybar jest szybkim i prostym do używania narzędziem do tworzenia paska statusu. Program ma na celu być łatwo dostosowywalnym, wykorzystującym wiele modułów, które umożliwiają szeroki zakres funkcji (edytowalnych), takich jak wyświetlanie obszarów roboczych, daty czy głośności systemowej. Polybar jest wyjątkowo przydatny dla Window managerów które mają ograniczony panel lub wcale go nie mają jak np awesome czy i3. Polybar również może być używany na pełnych środowiskach graficznych jak Plasma (Polski).

Instalacja

Zainstaluj pakiet polybar lub polybar-gitAUR dla wersji rozwojowej.

Konfiguracja

Uruchamianie Polybara

Polybar może być uruchomiony korzystając z:

Usage: polybar [OPTION]... BAR

 -h, --help        Display this help and exit
 -v, --version      Display build details and exit
 -l, --log=LEVEL     Set the logging verbosity (default: WARNING)
              LEVEL is one of: error, warning, info, trace
 -q, --quiet       Be quiet (will override -l)
 -c, --config=FILE    Path to the configuration file
 -r, --reload       Reload when the configuration has been modified
 -d, --dump=PARAM     Print value of PARAM in bar section and exit
 -m, --list-monitors   Print list of available monitors and exit
 -w, --print-wmname    Print the generated WM_NAME and exit
 -s, --stdout       Output data to stdout instead of drawing it to the X window
 -p, --png=FILE      Save png snapshot to FILE after running for 3 seconds

Jednak prawdopodobnie będziesz chciał uruchomić Polybar za pomocą procedury bootstrap menedżera okien. Zobacz #Uruchamianie korzystając z WM

Przykładowa konfiguracja

Bardzo podstawowa konfiguracja polybara może wyglądać mniej więcej tak:

[bar/mybar]
modules-right = date

[module/date]
type = internal/date
date = %Y-%m-%d%

Definiuje panel nazwany mybar z modułem date.

Domyślnie polybar zainstaluje również przykładową konfigurację z wieloma wstępnie skonfigurowanymi modułami w /usr/share/doc/polybar/config

Note: Przykładowa konfiguracja nie jest zaprojektowana do pracy out of the box dla wszystkich, musisz zmodyfikować ją, żeby polybar działał z twoim komputerem

Uruchamianie korzystając z WM

Stwórz plik wykonywalny zawierający logikę uruchamiania, na przykład $HOME/.config/polybar/launch.sh:

#!/bin/bash

# Terminate already running bar instances
killall -q polybar

# Wait until the processes have been shut down
while pgrep -u $UID -x polybar >/dev/null; do sleep 1; done

# Launch Polybar, using default config location ~/.config/polybar/config
polybar mybar &

echo "Polybar launched..."

Ten skrypt oznacza, że ponowne uruchomienie WM spowoduje również ponowne uruchomienie Polybar.

bspwm

Jeżeli korzystasz z bspwm, dodaj poniższą linie do swojej konfiguracji bspwm:

$HOME/.config/polybar/launch.sh

i3

Jeżeli korzystasz z i3, dodaj poniższą linie do swojej konfiguracji i3:

exec_always --no-startup-id $HOME/.config/polybar/launch.sh

Zobacz również