Reflector (Català)

From ArchWiki
Estat de traducció: Aquest article és una versió traduïda de Reflector. Última traducció: 2023-02-28. Si hi han hagut canvis a la versió anglesa, podeu ajudar a traduir-lo o avisar a l'equip de traducció.

Reflector és un script de Python que pot obtenir la llista de miralls més actualitzada de la pàgina Arch Linux Mirror Status, filtrar els miralls més actualitzats, ordenar-los per velocitat i sobreescriure el fitxer /etc/pacman.d/mirrorlist.

Instal·lació

Instal·leu el paquet reflector.

Ús

Advertència:
  • En els següents exemples, se sobreescriurà /etc/pacman.d/mirrorlist. Feu una còpia de seguretat abans de continuar.
  • Assegureu-vos que el fitxer /etc/pacman.d/mirrorlist resultant no conté entrades que no considereu de confiança abans de sincronitzar o actualitzar amb pacman.

Per a veure totes les opcions disponibles, executeu la comanda següent:

$ reflector --help

Exemples

Vegeu reflector(1) § EXAMPLES (en anglès). Els exemples que sobreescriuen /etc/pacman.d/mirrorlist han d'executar-se com a root.

Tip: Per a incloure els servidors globals, passeu una cadena buida a l'opció de país. Per exemple, per a incloure els miralls globals, els de França, i els d'Alemanya, s'utilitza --country 'France,Germany,'.[1]

Automatització

Servei de systemd

Reflector inclou el servei reflector.service. Aquest executa relfector amb els paràmetres especificats a /etc/xdg/reflector/reflector.conf. Les opcions per defecte d'aquest fitxer haurien de ser un bon punt de partida i un bon exemple.

Per exemple, per a seleccionar els 5 miralls més actualitzats de França i Alemanya que suporten HTTPS i sobreescriure /etc/pacman.d/mirrorlist, useu

/etc/xdg/reflector/reflector.conf
--save /etc/pacman.d/mirrorlist
--country France,Germany
--protocol https
--latest 5

Activeu reflector.service per a executar Reflector a l'arrencada. Per a executar-lo immediatament, inicieu el servei.

Nota: reflector.service depén de que s'hagi configurat un servei d'espera de xarxa mitjançant network-online.target.

Temporitzador de systemd

Reflector ofereix un temporitzador de systemd que inicia el #Servei de systemd reflector.service setmanalment. La programació pot canviar-se editant reflector.timer.

Primer editeu el fitxer de configuració com s'explica a #Servei de systemd. Despres d'actualitzar el fitxer de configuració, inicieu i activeu reflector.timer.

Per a refrescar la llista de miralls abans del programat, inicieu reflector.service.

Ganxo de pacman

pacman-mirrorlist no s'actualitza freqüentment, executar reflector només perquè s'ha afegit o eliminat algun mirall en alguna part del món no és rellevant. En comptes d'això, utilitzeu l'automatització basada en temporitzador. Si no voleu que s'instal·li mirrorlist.pacnew, useu NoExtract a pacman.conf.

Vegeu també